آندورا آندورا
آندورا
آندورا
آندورا (به کاتالان: Andorra) با نام رسمی شاهزاده‌نشین آندورا (به کاتالان: Principat d'Andorra) کشور کوچک و مستقلی است که در کوه‌های پیرنه بین دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد. پایتخت آن آندورا لاولا است. جمعیت این کشور در حدود ۸۵٬۴۷۰ نفر است. واحد پول آندورا، یورو است هرچند که این کشور در اتحادیه اروپا عضو نیست. از شهرهای آندورا می‌توان از اسکالدز-انگوردانی، انکمپ و سنت حولیا ده لوریا نام برد.

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4148.29 - 4148.29 4148.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 41482.85 - 41482.85 41482.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Mak Fund Russian Combined 190.434 - 190.434 190.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Olymp Fund Atlant 292.198 - 292.198 292.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴

شاخص‌های اقتصادی آندورا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
7.089.76-0.9224.31درجه حرارتcelsiusماهیانه
1.7866.441.49214بارشmmماهیانه
4.54.54.54.5نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
43942.9429593263449708تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
3.012.880.084.02تولید ناخالص داخلی3.153.153.15USD - میلیاردسالیانه
28333253921050028704آدرس های IP286952914429190IPسه ماهه
13833.3812756147414356سرعت اینترنت162011648416763KBpsسه ماهه