آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی
آلبانی (به آلبانیایی: Shqipërisë) با نام رسمی جمهوری آلبانی (به آلبانیایی: Republika e Shqipërisë) کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اروپا می‌باشد. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بعد از خروج از عراق در این کشور اسکان داده شدند.واحد پول این کشور لک نام دارد و اقتصاد آن در حالت گذار به بازار آزاد است. اصلاحات بازار آزاد، باعث شده تا اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌های ترابری، به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود. آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده‌است. ۹۵ درصد مردم این کشور از تبار آلبانیایی و بقیه بیشتر یونانی هستند. ۷۰ درصد مردم آلبانی مسلمان و ۳۰ درصد مسیحی هستند. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. آلبانی ۴۳۱ سال در دست امپراتوری عثمانی بود و در دوره معاصر ۵۰ سال حکومت کمونیستی را پشت سر گذاشته‌است. در حدود یک‌سوم این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است.

ALL/USD

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:47:17
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی آلبانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لک آلبانی 110.33 109.63 109.63 110.34 0.64 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲
GBP/ALL Ask 138.2 - 138.2 138.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
ALL/GBP Ask 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/ALL Ask 121.4 - 121.33 121.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
ALL/EUR Ask 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۲۱

شاخص‌های اقتصادی آلبانی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
2.82.4-4.076.68تغییر قیمت تولید کننده1.32.72.5%سه ماهه
10410489.5104قیمت تولید105106107نقاط شاخصسه ماهه
1248688.821254292501851266907عرضه پول M3125780412609581262723ALL - میلیونماهیانه
717486.772298039937738900عرضه پول M2721597722795723933ALL - میلیونماهیانه
464643.0446904727624469047عرضه پول M1472871476300479310ALL - میلیونماهیانه
403697.0841303029998425243عرضه پول M0404308404206404183ALL - میلیونماهیانه
3.899.29-2.0525.84درجه حرارتcelsiusماهیانه
1.9588.80.44302بارشmmماهیانه
9.59.59.511.2نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
15151516.7نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
24.524.524.527.9نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
20202020نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
23231025نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
15151023نرخ مالیات شرکت%سالیانه
1.52.5-41.7974.47تغییرات سالیانه خرده فروشی5.074.894.63%ماهیانه
1.581.630.571.84قیمت گازوئیل1.581.551.52USD / لیترماهیانه
306718.27262839216159827012هزینه های مصرف کننده272301318680318374ALL - میلیونسه ماهه
174681.2174313102930174681تسهیلات اعتباری خریدار178045179536180914ALL - میلیونماهیانه
-13.1-12.4-20.5-6.4ضریب اطمینان مصرف کننده-11.22-11.5-10.9نقاط شاخصسه ماهه
4.314.083.586.18نرخ وام بانکی4.314.564.56%ماهیانه
-36.1-31.288میزان ساخت و ساز4.165.032.55%سه ماهه
27022112310جواز ساختمان340330280سه ماهه
29.729.425.335.1مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
394283749130548104247هزینه های دولت388414096640926ALL - میلیونسه ماهه
2937992558734096430397درآمدهای دولت210528223658214691ALL - میلیونماهیانه
69.9272.3653.5584.6بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
104209010282196367731042090بدهی های دولتALL - میلیونسه ماهه
40843101-8088317580ارزش بودجه دولت-162764-1213ALL - میلیونماهیانه
-2-2.4-13.1-2بودجه دولت-1.2-1.2-1.2%سالیانه
2897142527724946461410هزینه های مالی212155223595215904ALL - میلیونماهیانه
937727184761632374058تشکیل سرمایه ثابت ناخالصALL - میلیونسه ماهه
11803.411356312411803تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
4868.2468412884868تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1.341.15-4.696نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.910.7%سه ماهه
59719580454819859719تولید ناخالص داخلی از خدمات601356204861988ALL - میلیونسه ماهه
41384415182631442109تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی430134299842957ALL - میلیونسه ماهه
57686532722836757686تولید ناخالص داخلی از معادن551905993659878ALL - میلیونسه ماهه
25525245521455425525تولید ناخالص داخلی از ساخت254362652026495ALL - میلیونسه ماهه
35261356932802845498تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز369783663636601ALL - میلیونسه ماهه
66779661485031966779تولید ناخالص داخلی از کشاورزی685296938369317ALL - میلیونسه ماهه
377940372943171020377940تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت386369392680392302ALL - میلیونسه ماهه
4.324.46-10.8413.5نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.63.93.8%سه ماهه
13.0411.880.7113.22تولید ناخالص داخلی14.514.514.5USD - میلیاردسالیانه
14.7-3.3-45.2102استخراج معدن19.6714.512.4%سه ماهه
12.99.4-1838.6تولید صنعتی7.556.749.01%سه ماهه
1221321025156336122132آدرس های IP124496122244123911IPسه ماهه
6792.7669658116965سرعت اینترنت833684868741KBpsسه ماهه
13.42.4-25.845.7تولید صنعتی13.8910.9710.63%سه ماهه
636558108آسانی کسب و کارسالیانه
918381126رتبه فساد مالیسالیانه
38392339شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
768076109رتبه رقابتیسالیانه
58.157.293.4858.1شاخص رقابتیامتیازسالیانه
128787192706-38882192706تغییرات موجودی انبار135233135112134990ALL - میلیونسالیانه
-1.6-1.5-26.44.8اطمینان کسب و کار-2.6-2.8-3.1نقاط شاخصسه ماهه
1242616676888621162465389ورود توریست113520011353001135300سه ماهه
1.491.102.12شاخص تروریسمسالیانه
181.71149115296حواله157179173EUR - میلیونسه ماهه
5815150881160160806واردات551005800054062ALL - میلیونماهیانه
1.61.61.573.73ذخایر طلا1.61.61.6تنسه ماهه
21228228.01337سرمایه گذاری مستقیم خارجی244253232EUR - میلیونسه ماهه
8111.4794824068111بدهی خارجیEUR - میلیونسه ماهه
300872616096.6430125صادرات262002460026932ALL - میلیونماهیانه
-6.4-7.5-15.72.24حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-172.59-165-45332.35حساب جاری-156-191-172EUR - میلیونسه ماهه
1414524تولید نفت خام13.9813.9713.97BBL/D/1Kماهیانه
-264.52-127-378358گردش سرمایهEUR - میلیونسه ماهه
-28064-24721-39313-974موازنه تجاری-28900-33400-27130ALL - میلیونماهیانه
322399.3321168184093405565وام به بخش خصوصی317608315232312957ALL - میلیونماهیانه
1.91.91.98نرخ وام1.92.152.15%ماهیانه
1118.5نرخ بهره11.251.25%روزانه
0.10.104.5نرخ بهره سپرده0.10.350.35%ماهیانه
556461.61534166193528556462ترازنامه بانک مرکزی564920562487561967ALL - میلیونماهیانه
1485683.714695603406541485684ترازنامه بانک150695115160701525068ALL - میلیونماهیانه
-0.20.2-3.345.7نرخ تورم (ماهانه)0.270.130.16%ماهیانه
1.92.1-2.1142.08نرخ تورم2.62.52.7%ماهیانه
105.9106100108قیمت مصرف کننده هماهنگ شده111109109نقاط شاخصماهیانه
1.892.81-1.448.66تورم مواد غذایی3.43.43.5%ماهیانه
10510578.73107صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده109107108نقاط شاخصماهیانه
22.624.522.634.2نرخ بیکاری جوانان21.1720.3620.45%سه ماهه
6059559728308461600دستمزد618006351364059ALL / ماهسه ماهه
12.91312.122.3نرخ بیکاری12.712.512.3%سه ماهه
788578301افراد بیکار848383هزارسه ماهه
60.6760.55060.67سن بازنشستگی زنانسالیانه
65655565سن بازنشستگی مردانسالیانه
2.872.881.583.37جمعیتمیلیونسالیانه
2400024000120024000حداقل دستمزدALL / ماهسه ماهه
686857.968نرخ مشارکت نیروی کار67.1866.8266.48%سه ماهه
57.359.247.159.2نرخ اشتغال56.1156.0156.2%سه ماهه
113711288921161افراد شاغل113011311133هزارسه ماهه