آنگولا آنگولا
آنگولا
آنگولا
آنگولا با نام رسمی جمهوری آنگولا کشوری در جنوب آفریقا و هفتمین کشور بزرگ در آفریقا است. آنگولا از جنوب با نامیبیا، از شرق با زامبیا، از شرق و شمال با جمهوری دموکراتیک کنگو و از غرب با اقیانوس اطلس هم‌مرز است. پرجمعیت‌ترین شهر و پایتخت آن لوآندا است. زبان رسمی آنگولا زبان پرتغالی، جمعیت آن طبق سرشماری سال ۲۰۱۴ برابر ۲۵میلیون و ۷۰۰هزار نفر و واحد پول آن کوانزا است. مردم آنگولا مسیحی هستند که بیش از نیمی از آن‌ها پیرو مذهب کاتولیک رومی و یک‌چهارم نیز پروتستان هستند. اکثریت مردم آنگولا از مردم سیاه‌پوست بانتو-تبار هستند که ۳۶ درصدشان به قوم اوویمبوندو، ۲۵ درصد به قوم آمبوندو و بقیه به دیگر اقوام تعلق دارند. کشور آنگولا یکی از کشورهای صادرکننده نفت است که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند و نفت مورد نیاز خود را پس از اینکه در خارج از این کشور به انواع فراوردهای نفتی تبدیل شد وارد می‌کند، ولی دو سوم مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. آنگولا که در بهار ۲۰۰۲ از یک جنگ داخلی ۱۵ ساله به درآمد امروزه به دومین تولیدکننده بزرگ نفت قاره آفریقا بعد از نیجریه تبدیل شده‌است و آمریکا دومین کشور خریدار نفت خام آنگولاست. آنگولا که سومین اقتصاد آفریقای جنوب صحرا پس از آفریقای جنوبی و نیجریه است، خود را از هم‌اکنون در زمره کشورهای نوظهور اقتصادی جهان می‌بیند. پرتغال که استعمارگر پیشین آنگول... [ادامه]

بازارهای ارزی آنگولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/AOA Ask 316.91 - 315.85 316.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷

شاخص‌های اقتصادی آنگولا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
-9.8-5.5-10.1113.2استخراج معدن%سه ماهه
15.117.1-12.231.4تولید صنعتی%سه ماهه
-4.3-2.4-6.111.1تولیدات صنعتی (ماهانه)%سه ماهه
-6.8-2.6-9.919.4تولید صنعتی%سه ماهه
3909.724092277822660وارداتUSD - میلیونسه ماهه
19.0719.18.820.03ذخایر طلاتنماهیانه
10761.7610727531863914صادراتUSD - میلیونسه ماهه
6852.04663595842932موازنه تجاریUSD - میلیونسه ماهه
7806842.97769688824276977806843عرضه پول M3AOA - میلیونماهیانه
7801159.12769145121262637801159عرضه پول M2AOA - میلیونماهیانه
3865442.37386883914411664077125عرضه پول M1AOA - میلیونماهیانه
23.5223.4317.2325.17درجه حرارت22.1822.36celsiusماهیانه
193.261190310بارش83.3984.06mmماهیانه
3333نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان33%سالیانه
8888نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت88%سالیانه
11111111نرخ تامین اجتماعی1111%سالیانه
10101010نرخ مالیات بر فروش1010%سالیانه
17171517نرخ مالیات درآمد شخصی1717%سالیانه
30303035نرخ مالیات شرکت3030%سالیانه
21.0219.6113.0724.62نرخ وام بانکی%ماهیانه
3309.85522233105222هزینه های دولتAOA - میلیونسالیانه
3514.526933955040درآمدهای دولتAOA - میلیونسالیانه
65.175.816.1104بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی5550%سالیانه
-781.2-806-8061001ارزش بودجه دولتAOA - میلیونسالیانه
-4.9-5.1-711.4بودجه دولت%سالیانه
4295.734994685375هزینه های مالیAOA - میلیونسالیانه
5819.5597222106257تولید ناخالص داخلی سرانه PPP57425753USDسالیانه
3484.6357613233747تولید ناخالص داخلی سرانه34383445USDسالیانه
716134.4571تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیAOA - میلیاردسالیانه
62670683.91706تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیAOA - میلیاردسالیانه
217618902212176تولید ناخالص داخلی از خدماتAOA - میلیاردسالیانه
157117651551765تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیAOA - میلیاردسالیانه
3260410915705102تولید ناخالص داخلی از معادنAOA - میلیاردسالیانه
740714230740تولید ناخالص داخلی از ساختAOA - میلیاردسالیانه
181118092241811تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازAOA - میلیاردسالیانه
137511683191375تولید ناخالص داخلی از کشاورزیAOA - میلیاردسالیانه
-7.4-4.7-11.323.2نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
124.2195.343.39127تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
1568921712086057242884آدرس های IPIPسه ماهه
3718.9528921323719سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
173175169183آسانی کسب و کار172171سالیانه
16716485168رتبه فساد مالی167167سالیانه
19181523شاخص فساد مالی1919امتیازسالیانه
137140137142رتبه رقابتی137137سالیانه
37.063.032.9337.06شاخص رقابتی39.5640.06امتیازسالیانه
-14-15-3431اطمینان کسب و کارنقاط شاخصسه ماهه
0.15006.35شاخص تروریسم0.150.15سالیانه
85591342510516581سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسالیانه
43739.143368759543739بدهی خارجی4882950773USD - میلیونسالیانه
-0.9-3-28.120.4حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-12%سالیانه
-942.7-3071-1027313853حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
145714895032030تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-5472.166029-90186927گردش سرمایه31416421USD - میلیونسالیانه
1599755158983712268001915685عرضه پول M0AOA - میلیونماهیانه
3515353341790818069433702546وام به بخش خصوصیمیلیون - AOAماهیانه
20209.7520نرخ وام%ماهیانه
16.516.58.75150نرخ بهره%روزانه
17.2317.047.2421.05نرخ بهره بین بانکی%ماهیانه
3575.68351722334110ذخایر ارزیAOA - میلیاردماهیانه
6.335.543.15147نرخ بهره سپرده%سالیانه
7882.68756532187883ترازنامه بانک مرکزیAOA - میلیاردماهیانه
16.5516.436.0529.85تغییر قیمت تولید کننده%ماهیانه
190.7918894.82191قیمت تولیدنقاط شاخصماهیانه
1.392.690.414.26نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
18.0419.216.89241نرخ تورم%ماهیانه
12.613.65.94137تورم مواد غذایی%ماهیانه
225.832230.1226صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2019.919.935نرخ بیکاری%سالیانه
29.7828.815.6429.78جمعیت32.5933.52میلیونسالیانه
16503.316503375716503حداقل دستمزد1600017000AOA / ماهسالیانه