بوروندی بوروندی
بوروندی
بوروندی
جمهوری بوروندی کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در منطقه دریاچه‌های بزرگ که در همسایگی اوگاندا، کنگو، رواندا و تانزانیا قرار دارد. پایتخت این کشور شهر بوجومبورا است. جمعیت بوروندی ۱۰ میلیون پانصد هزار نفر است و زبان‌های رسمی این کشور کیروندی (زبان ملی و رسمی) و فرانسه و انگلیسی هستند. واحد پول این کشور فرانک بوروندی نام دارد. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور از قوم هوتو و ۱۴ درصد توتسی هستند. درصد مسیحیان در بوروندی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت برآورد می‌شود که حدود ۶۵ درصد از آن‌ها کاتولیک رومی هستند. ۵ درصد جمعیت نیز به باورهای بومی اعتقاد دارند و بین ۲ تا ۵ درصد نیز مسلمانند که بیشتر در شهرهای اصلی زندگی می‌کنند.بوروندی در سال ۱۹۶۲ به استقلال دست یافت. نظام سیاسی این کشور در ابتدا سلطنتی بود، اما مجموعه‌ای از ترورها، کودتاها و وضعیت کلی ناامنی منطقه‌ای به برپایی جمهوری و نظام تک‌حزبی در این کشور در سال ۱۹۶۶ انجامید. کشمکش‌های پاک‌سازی قومی و در نهایت دو جنگ داخلی و نسل‌کشی‌ها در دهه ۱۹۷۰ و دوباره در دهه ۱۹۹۰، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شد و این کشور را در سطح یکی از فقیرترین کشورهای جهان نگاه داشت.

BIF/USD

0.0005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:10
0 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک بوروندی 1822.8 - 1797.18 1822.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BIF/USD Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۸
GBP/BIF Ask 2288.8 - 2288.8 2288.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/BIF Ask 2017.58 - 2017.5 2017.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
724.92733159781وام به بخش خصوصیBIF - میلیاردماهیانه
21.0820.6817.6222.86درجه حرارت20.4120.57celsiusماهیانه
193.092350.02327بارش102102mmماهیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش1818%سالیانه
14.415.214.4173بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی16.317.1%سالیانه
-8.2-9-20-2.3بودجه دولت%سالیانه
702.237217021116تولید ناخالص داخلی سرانه PPP740750USDسالیانه
212.55218181338تولید ناخالص داخلی سرانه217219USDسالیانه
2.82.8-13.7521.33نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
3.483.010.163.48تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
197117862462914آدرس های IPIPسه ماهه
2706.62227082.783556سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
-6.7-15.4-2934.7تولید صنعتی%ماهیانه
19.6919.3411.7421.38تولید الکتریسیتهگیگاوات ساعتماهیانه
168164140177آسانی کسب و کار168166سالیانه
157159130172رتبه فساد مالی157157سالیانه
22201825شاخص فساد مالی2222امتیازسالیانه
136132122146رتبه رقابتی136136سالیانه
37.5338.542.5738.54شاخص رقابتی40.0340.53امتیازسالیانه
5.645.423.345.64شاخص تروریسم5.645.64سالیانه
1106679879135674477781وارداتBIF - میلیونماهیانه
0.030.030.030.54ذخایر طلاتنسه ماهه
793609.097954204138431651802بدهی خارجی793708793708BIF - میلیونماهیانه
1045819855362075219صادراتBIF - میلیونماهیانه
-11.6-18.7-19.11حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-13.3-12.1%سالیانه
-351.7-355-38410.45حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
-100209-78936-402562-31731موازنه تجاریBIF - میلیونماهیانه
1709454.516661003655601709454عرضه پول M3BIF - میلیونماهیانه
1530731.514904393223631530732عرضه پول M2BIF - میلیونماهیانه
1098144.310930222363991098144عرضه پول M1BIF - میلیونماهیانه
597353.6577439177619597354عرضه پول M0BIF - میلیونماهیانه
5.135.075.0716.24نرخ بهره%روزانه
12697813458175870542621ذخایر ارزیBIF - میلیونماهیانه
134865813908379383641390837ترازنامه بانک مرکزیBIF - میلیونماهیانه
2217027.3217006014472662217027ترازنامه بانکBIF - میلیونماهیانه
-8.4-5.6-8.444.93نرخ تورم%ماهیانه
-19.9-15.6-19.934.1تورم مواد غذایی%ماهیانه
107.610979.3118صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
7.7357.735نرخ بیکاری%سالیانه
10.910.52.7810.9جمعیت12.1612.63میلیونسالیانه