برمودا برمودا
برمودا
برمودا
برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره بریتانیای کبیر به‌شمار می‌آیند و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌اند. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/CAD Ask 1.3233 1.3225 1.3221 1.3233 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BMD/GBP Ask 0.7741 0.7743 0.7741 0.7745 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
CAD/BMD Ask 0.7556 0.756 0.7556 0.7561 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
GBP/BMD Ask 1.2918 1.2913 1.291 1.2918 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BMD/BBD Ask 1.9494 - 1.9494 1.9494 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield Select Equity 14.61 - 14.61 14.61 0.49 3.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Butterfield Select Fixed Income 20.05 - 20.05 20.05 0.09 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Butterfield Select Invest Fund 12.82 - 12.82 12.82 0.16 1.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.38 - 101.38 101.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 150.29 - 150.29 150.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
0000نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
0000نرخ مالیات شرکت%سالیانه
29449291641718535442آدرس های IP249202465424700IPسه ماهه
6684.79643011326685سرعت اینترنت838585818600KBpsسه ماهه