بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی
بولیوی با نام رسمی جمهوری بولیوی کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن به‌طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما دولت این کشور در شهر لاپاز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۰ میلیون نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا و ۳۴ زبان دیگر بومی است. واحد پول این کشور بولیویانا نام دارد و نظام حکومتی آن دموکراسی است. ۵۵ درصد مردم بولیوی از تبار سرخ‌پوست، ۳۰ درصد مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و سفیدپوست) و ۱۵ درصد سفیدپوست هستند.دین مردم بولیوی مسیحیت است. ۷۸ درصد مردم بولیوی پیرو کلیسای کاتولیک رومی، ۱۶ درصد پروتستان و ۳ درصد نیز پیرو دیگر شاخه‌های مسیحیت هستند.بولیوی یک کشور در حال توسعه و شاخص توسعه انسانی آن در حد متوسط است. میزان فقر در بولیوی ۵۳ درصد ذکر شده‌است. کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، و معادن از فعالیت‌های اصلی صنعتی در بولیوی و فراورده‌های عمده آن تولیدات نساجی، پوشاک، فلزکاری و پالایش نفت است. بولیوی از نظر اندوخته‌های معدنی و به‌ویژه فلز قلع غنی است. پیش از استعمار اروپاییان منطقه کنونی بولیوی بخشی از امپراتوری سرخ‌پوستان اینکا بود. امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را تسخیر کرد و در خلال دوران استعماری اسپانیا، این سرزمین «پروی علیا» نام داشت و جزو قلمروی نایب‌السلطنه پرو به‌شمار می‌آمد، قلمرویی که بیشتر مستعمرات اسپانیا در آمریکای جنوبی را در بر می‌گرفت. پس از اعل... [ادامه]

بولیویانو بولیوی / دلار

0.146
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:03:15
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / دلار 0.146 - 0.1412 0.1462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
دلار / بولیویانو بولیوی 7 - 6.96 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۴۴
BOB/GBP Ask 0.1091 - 0.1091 0.1091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BOB Ask 8.7097 - 8.7097 8.7097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/BOB Ask 7.6774 - 7.6771 7.6774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱

شاخص‌های اقتصادی بولیوی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
1.652.120.4112.01نرخ بهره بین بانکی%ماهیانه
0.18-0.09-5.56183نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
18.518.2315.8824.51درجه حرارت21.2121.38celsiusماهیانه
22.2122.2112.2122.21نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان22.2122.21%سالیانه
16.7116.7113.7116.71نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت16.7116.71%سالیانه
38.9238.9225.9238.92نرخ تامین اجتماعی38.9238.92%سالیانه
13131313نرخ مالیات بر فروش1313%سالیانه
13131313نرخ مالیات درآمد شخصی1313%سالیانه
25252525نرخ مالیات شرکت2525%سالیانه
0.540.540.380.8قیمت گازوئیلUSD / لیترماهیانه
7963046783135427697049491576هزینه های مصرف کنندهBOB هزارسه ماهه
5.695.524.6223.85نرخ وام بانکی%ماهیانه
138502411943183341261528768هزینه های دولتBOB هزارسه ماهه
45.743.432.278.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی5055%سالیانه
-7.4-6.7-7.46.27بودجه دولت%سالیانه
233732822167543703263754668تشکیل سرمایه ثابت ناخالص40688474223464BOB هزارسه ماهه
6885.83670837076886تولید ناخالص داخلی سرانه PPP72007400USDسالیانه
2522.79245812832523تولید ناخالص داخلی سرانه26802710USDسالیانه
8.91-1.44-15.717.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
25871821302160338292699تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیBOB هزارسه ماهه
130410211983063294391406043تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیBOB هزارسه ماهه
10324888280583171581032488تولید ناخالص داخلی از خدماتBOB هزارسه ماهه
114499611278012788361225804تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیBOB هزارسه ماهه
200496016841036136692022895تولید ناخالص داخلی از ساختBOB هزارسه ماهه
38917026566286952692054تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازBOB هزارسه ماهه
185682914190795409201856829تولید ناخالص داخلی از کشاورزیBOB هزارسه ماهه
1213644810926154358759512402633تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتببخشیدسه ماهه
4.434.44-0.898.07نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
37.5133.940.5637.51تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
6.865.35-0.758.88تولید صنعتی%سالیانه
22079521536259095220795آدرس های IPIPسه ماهه
2689.326302592689سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
156152147162آسانی کسب و کار156155سالیانه
11211336122رتبه فساد مالی112112سالیانه
33332035شاخص فساد مالی3333امتیازسالیانه
10512198121رتبه رقابتی105105سالیانه
51.43.543.4151.4شاخص رقابتی53.954.4امتیازسالیانه
502280819890-1899294990851تغییرات موجودی انبارBOB هزارسه ماهه
717254.2972استفاده از ظرفیت%سالیانه
0.020.0402.62شاخص تروریسم00.1سالیانه
290.9828418.1315حوالهUSD - میلیونسه ماهه
834.7582798.21081وارداتUSD - میلیونماهیانه
42.542.528.3442.52ذخایر طلاتنسه ماهه
-179.423.3-5051023سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسه ماهه
9713.2955720569713بدهی خارجی80007800USD - میلیونسه ماهه
793.1180698.21197صادراتUSD - میلیونماهیانه
-6.3-5.7-9.312.1حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-5.9-6%سالیانه
-255.3-409-770760حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
62572362تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-597.7-683-1655849گردش سرمایه-640-635USD - میلیونسه ماهه
-41.64-20.98-356515موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
1913265961885752353067454191326596عرضه پول M3هزار بابماهیانه
1090258631070051842894851111022421عرضه پول M2هزار بابماهیانه
6441263564018222264071566444583عرضه پول M1هزار بابماهیانه
145838.5714447322504145839وام به بخش خصوصیمیلیون - BOBماهیانه
2.882.990.7728.51نرخ بهره%روزانه
6552.81682639113586ذخایر ارزیUSD - میلیونماهیانه
2.471.441.05108نرخ بهره سپرده%سالیانه
126489.6812594523852142201ترازنامه بانک مرکزیBOB - میلیونماهیانه
1.310.92-1.2723464نرخ تورم%ماهیانه
0.51-1.2-4.9732.87تورم مواد غذایی%ماهیانه
101.761020171صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
3.43.42.16نرخ بیکاری%سالیانه
11.1510.993.3511.15جمعیت11.411.8میلیونسالیانه
206020004002060حداقل دستمزد22002300BOB / ماهسالیانه