بوتان بوتان
بوتان
بوتان
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

BTN/USD

0.0139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:41:10
0 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BTN/USD

 • 2,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.0139
 • بالاترین قیمت روز : 0.0139
 • پایین ترین قیمت روز : 0.0139
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.0139
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / بوتان

 • 3,158,000 ریال
 • نرخ فعلی : 1984 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1984
 • پایین ترین قیمت روز : 1972
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,984
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / بوتان

 • 3,922,000 ریال
 • نرخ فعلی : 2464 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2464
 • پایین ترین قیمت روز : 2449
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,464
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / بوتان

 • 4,278,000 ریال
 • نرخ فعلی : 2688 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2688
 • پایین ترین قیمت روز : 2672
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,688
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / دلار 3669.6 3667.5 3653 3695.7 8.40 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۲۰
BTC/TRY Ask 19535.02 19618.26 19517.9 19641.25 20.92 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۹
BTC/AUD Ask 5034.14 5060.13 5031.65 5060.13 0.74 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BTC/MXN Ask 68652.1 68819.1 68199.1 68919.6 105.60 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BTC/NZD Ask 5308.31 5312.47 5290.69 5350.61 22.63 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
18.3718.970.9819.31درجه حرارت1212.1celsiusماهیانه
50505050نرخ مالیات بر فروش5050%سالیانه
108.6411936.9119بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی110100%سالیانه
-4.1-1.2-12.84.1بودجه دولت%سالیانه
8708.6825323168709تولید ناخالص داخلی سرانه PPP91529502USDسالیانه
2955.8128014042956تولید ناخالص داخلی سرانه31063232USDسالیانه
86.62.117.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2.512.210.142.51تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
3582336513635147آدرس های IPIPسه ماهه
3426.37340799.263426سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
817570146آسانی کسب و کار8185سالیانه
26272649رتبه فساد مالی2626سالیانه
67655067شاخص فساد مالی6767امتیازسالیانه
829782109رتبه رقابتی8282سالیانه
4.13.873.734.1شاخص رقابتی6.67.1امتیازسالیانه
4352330145911277ورود توریستماهیانه
5.53.10.515.7درآمد گردشگریUSD - میلیونماهیانه
0.040.1202.76شاخص تروریسم0.040.04سالیانه
17308.517638125550995وارداتBTN - میلیونسه ماهه
7329.29551113030997صادراتBTN - میلیونسه ماهه
-24.44-33.1-33.115.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-18.8-14.3%سالیانه
-36341.5-43759-437593708حساب جاریBTN - میلیونسالیانه
-9979.3-8088-208353470موازنه تجاریBTN - میلیونسه ماهه
64022.1659731662768335عرضه پول M1BTN - میلیونماهیانه
6666نرخ بهره%روزانه
4428.25نرخ بهره سپرده%سالیانه
1.41.2013.53نرخ تورم%ماهیانه
2.73.2-0.518.72تورم مواد غذایی%ماهیانه
2.52.51.154نرخ بیکاری%سالیانه
0.810.80.220.81جمعیت0.830.84میلیونسالیانه