کالایاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

BTN/USD

0.0143
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:58:10
0 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 68.92
 • بالاترین قیمت روز : 68.92
 • پایین ترین قیمت روز : 68.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / بوتان

 • نرخ فعلی : 1984 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1984
 • پایین ترین قیمت روز : 1972
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,984
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / بوتان

 • نرخ فعلی : 2464 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2464
 • پایین ترین قیمت روز : 2449
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,464
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / بوتان

 • نرخ فعلی : 2688 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2688
 • پایین ترین قیمت روز : 2672
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,688
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / دلار 3975.1 3977.4 3940 3983 14.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/MXN Ask 74200 74100 73600 74200 198.90 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
BTC/NZD Ask 5670.04 5659.12 5634.87 5681.36 60.31 1.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
BTC/GBP Ask 2990.03 2987.23 2968.26 2991.28 14.41 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
BTC/CAD Ask 5235.51 5245.51 5215.21 5250.28 2.68 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 75 70 : 146 سالیانه
اعتبار بخش خصوصی 15.40 2017 12 14.7 6.4 : 40.7 سالیانه BTN - میلیون
ارزش بودجه دولت -6490.40 2017 12 -1564 -6490 : 4296 سالیانه BTN - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 2017 12 119 36.9 : 119 سالیانه ٪
بودجه دولت -4.10 2017 12 -1.2 -12.8 : 4.1 سالیانه ٪
بدهی خارجی 2505.40 2017 12 2316 406 : 2505 سالیانه USD - میلیون
پول 68.92 2019 03 69.16 7.19 : 74.33 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7786.00 2017 12 7512 6043 : 7786 سالیانه BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1927.30 2017 12 1729 447 : 1927 سالیانه BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9979.70 2017 12 8808 4010 : 9980 سالیانه BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8708.60 2017 12 8253 2316 : 8709 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5452.90 2017 12 5324 2214 : 5453 سالیانه BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2955.81 2017 12 2801 404 : 2956 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4052.30 2017 12 3846 2562 : 4052 سالیانه BTN - میلیون
تورم مواد غذایی 4.30 2018 12 3.8 -0.5 : 18.72 ماهیانه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 2018 09 5.8 -3.1 : 7.4 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10469.30 2017 12 10200 3262 : 10469 سالیانه BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 2.51 2017 12 2.21 0.14 : 2.51 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6563.90 2017 12 5902 2661 : 6564 سالیانه BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466.30 2017 12 23156 11176 : 25466 سالیانه BTN - میلیون
جمعیت 0.81 2017 12 0.8 0.22 : 0.81 سالیانه میلیون
حساب جاری -36341.50 2017 12 -43759 -43759 : 3708 سالیانه BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 2017 12 -33.1 -33.1 : 15.8 سالیانه ٪
درآمدهای دولت 47890.10 2017 12 42039 7054 : 47890 سالیانه BTN - میلیون
درآمد گردشگری 17.30 2018 11 12.8 0.5 : 17.3 ماهیانه USD - میلیون
ذخایر ارزی 1102.60 2018 10 1130 458 : 1903 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 26 25 : 49 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.60 2018 06 23.8 -1048 : 1979 سه ماهه BTN - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 67 50 : 68 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.04 0 : 2.76 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.96 2018 12 139 103 : 140 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 9838.60 2018 06 7329 1130 : 30997 سه ماهه BTN - میلیون
عرضه پول M2 118382.20 2018 10 116379 20869 : 118382 ماهیانه BTN - میلیون
عرضه پول M1 68022.70 2018 10 68481 16627 : 68481 ماهیانه BTN - میلیون
قیمت تولید 124.70 2018 09 126 100 : 126 ماهیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری -7470.80 2018 06 -9979 -20835 : 3470 سه ماهه BTN - میلیون
نرخ تورم 0.80 2018 12 0.4 -1.2 : 2 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00 2017 12 6.6 2.1 : 17.9 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 50.00 2018 12 50 50 : 50 سالیانه ٪
نرخ تورم 3.20 2018 12 2.7 0 : 13.53 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 2.50 2017 12 2.5 1.15 : 4 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 02 6 6 : 6 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 2.80 2017 12 4 2 : 8.25 سالیانه ٪
واردات 17309.40 2018 06 17308 1255 : 50995 سه ماهه BTN - میلیون
ورود توریست 10580.00 2018 11 8135 459 : 11277 ماهیانه
هزینه های مالی 54380.40 2017 12 43603 9945 : 54380 سالیانه BTN - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 15.40 16.2 16.2 16.2 16.2 15.5 BTN - میلیون
ارزش بودجه دولت -6490.40 1736 1736 1736 1736 1736 BTN - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 110 110 110 110 100 ٪
بودجه دولت -4.10 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.3 ٪
بدهی خارجی 2505.40 2920 2920 2920 2920 3200 USD - میلیون
پول 68.92 71.61 72.01 72.4 71.22 73.2
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7786.00 8300 8300 8300 8300 8800 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1927.30 2350 2350 2350 2350 2600 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9979.70 12500 12500 12500 12500 13400 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8708.60 9152 9152 9152 9152 9502 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5452.90 5800 5800 5800 5800 5950 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2955.81 3106 3106 3106 3106 3232 USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4052.30 4500 4500 4500 4500 4700 BTN - میلیون
تورم مواد غذایی 4.30 6.6 6.9 6.1 4.74 6.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 6.7 6.8 7.2 7.1 7.1 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10469.30 10950 10950 10950 10950 11200 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 2.51 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6563.90 7650 7650 7650 7650 8000 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466.30 29800 29800 29800 29800 31000 BTN - میلیون
جمعیت 0.81 0.83 0.83 0.82 0.83 0.83 میلیون
حساب جاری -36341.50 -32500 -32500 -32500 -32500 -29500 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -11 ٪
درآمدهای دولت 47890.10 50400 50400 50400 50400 52140 BTN - میلیون
درآمد گردشگری 17.30 8.6 6.1 4.5 10.9 4.5 USD - میلیون
ذخایر ارزی 1102.60 1022 1019 1010 1027 1078 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.60 45.2 50.2 72.3 50.8 84.5 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.96 141 145 148 141 155 نقاط شاخص
صادرات 9838.60 7500 9550 13100 8200 10500 BTN - میلیون
عرضه پول M2 118382.20 114000 115300 117800 111900 121000 BTN - میلیون
عرضه پول M1 68022.70 66490 68060 67979 66798 69825 BTN - میلیون
قیمت تولید 124.70 135 135 138 133 144 نقاط شاخص
موازنه تجاری -7470.80 -10100 -8300 -5000 -8900 -9000 BTN - میلیون
نرخ تورم 0.80 0.1 2.6 1.8 0 1.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00 4.9 4.9 4.9 4.9 6.9 ٪
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50 ٪
نرخ تورم 3.20 4.3 4.5 4.6 3.8 4.8 ٪
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 ٪
نرخ بهره سپرده 2.80 4 4 4 4 4 ٪
واردات 17309.40 17600 17850 18100 17100 19500 BTN - میلیون
ورود توریست 10580.00 1430 1897 3997 1301 3997
هزینه های مالی 54380.40 59900 59900 59900 59900 61700 BTN - میلیون