جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است در مرکز آفریقا که پایتخت آن شهر بانگی است. آفریقای مرکزی روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید. ۸۰ درصد جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را مسیحیان و ۱۵ درصد آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند. صلح‌بانان سازمان ملل متحد پس از بروز ناآرامی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۴ مستقر شدند؛ زمانی که پس از سرنگونی رئیس‌جمهور وقت توسط شورشیان عمدتاً مسلمان که باعث خشم شبه نظامیان مسیحی شد، و اوضاع بحرانی شد. هزاران نفر در خشونت‌ها کشته شدند و صدها هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند. تنش‌های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی تاکنون منجر به فرار ۱۰ درصد از مردم شده‌است. به‌رغم حضور ۱۱ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، هنوز بسیاری از بخش‌های این کشور تحت کنترل نیروهای شورشی و باندهای تبهکاری است.جمهوری آفری... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
23.5625.5919.9729.87درجه حرارت25.6925.89celsiusماهیانه
9.6130.190.22310بارش116117mmماهیانه
19191919نرخ مالیات بر فروش1919%سالیانه
38.844.321.197.4بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی4743%سالیانه
-0.1-3.5-6.39بودجه دولت%سالیانه
661.24643593939تولید ناخالص داخلی سرانه PPP715725USDسالیانه
335.03326300625تولید ناخالص داخلی سرانه380395USDسالیانه
4.55.1-379.48نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
1.951.760.112.2تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
525556309827آدرس های IPIPسه ماهه
1444.7799073.031445سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
183184182188آسانی کسب و کار183183سالیانه
156159130162رتبه فساد مالی156156سالیانه
23202026شاخص فساد مالی2323امتیازسالیانه
6.396.5206.72شاخص تروریسم6.396.39سالیانه
33.920.81186.4وارداتCFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
4.12.41.7114صادراتCFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
-9.7-7.8-10.2-0.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-8.2-7.6%سالیانه
-14.9-64-100-7.6حساب جاریCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
-29.8-18.4-29.831.1موازنه تجاریCFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
2.952.952.454.25نرخ بهره%روزانه
2.452.452.458.08نرخ بهره سپرده%سالیانه
38.0438.04-10.6751.73نرخ تورم%ماهیانه
66.266.4نرخ بیکاری%سالیانه
5.151.55.1جمعیت5.395.49میلیونسالیانه