کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل
کنگو برازویل
جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور حدود ۴ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
23.8323.621.827.11درجه حرارت24.8625.06celsiusماهیانه
3.53.53.53.5نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان3.53.5%سالیانه
5559نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت55%سالیانه
8.58.58.512.5نرخ تامین اجتماعی8.58.5%سالیانه
16161316نرخ مالیات بر فروش1616%سالیانه
30303030نرخ مالیات درآمد شخصی3030%سالیانه
35353540نرخ مالیات شرکت3535%سالیانه
9.379.671.1652.95تغییرات سالیانه خرده فروشی%ماهیانه
0.10.170.0212.07تغییرات ماهیانه خرده فروشی%ماهیانه
47058850509287124893330درآمدهای دولتCDF - میلیونماهیانه
117.711522.2204بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی8077%سالیانه
-44533-102772-192333260832ارزش بودجه دولتCDF - میلیونماهیانه
-1.6-0.1-19.6526.1بودجه دولت%سالیانه
51512160786485918820126هزینه های مالیCDF - میلیونماهیانه
808.18055461387تولید ناخالص داخلی سرانه PPP854864USDسالیانه
409.14082761134تولید ناخالص داخلی سرانه432437USDسالیانه
3.72.4-26.19.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
37.2434.992.8837.92تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
5.6439.57-38.5659.56استخراج معدن%ماهیانه
279532862079733923آدرس های IPIPسه ماهه
3460.8426891553463سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
4.81.5-27.98.9تولید صنعتی%سالیانه
184182182187آسانی کسب و کار184184سالیانه
161156133171رتبه فساد مالی161161سالیانه
21211722شاخص فساد مالی2121امتیازسالیانه
135127127135رتبه رقابتی135135
38.2440.8838.2440.88شاخص رقابتی40.7441.24
6.976.634.187.11شاخص تروریسم6.976.97سالیانه
10208.41057577312706وارداتUSD - میلیونسالیانه
9979.91028588012321صادراتUSD - میلیونسالیانه
-2.5-5.7-175.1حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-10-8%سالیانه
-1084.5-1334-29220.9حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
17171730تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-228.5-290-578891موازنه تجاریUSD - میلیونسالیانه
8902129894042128032378940421عرضه پول M2CDF - میلیونماهیانه
215183421992598054182199259عرضه پول M1CDF - میلیونماهیانه
1414270نرخ بهره%روزانه
3639.57368724414598ذخایر ارزیUSD - میلیونماهیانه
10.7311.071.35511نرخ تورم%ماهیانه
10.110.5-24.25102تورم مواد غذایی%ماهیانه
46.149.145.466.9نرخ بیکاری%سالیانه
81.3478.7415.2581.34جمعیت81.1281.04میلیونسالیانه