کوبا کوبا
کوبا
کوبا
جمهوری کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آن هاوانا است.

CUP/USD

0.9745
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:44:10
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کوبا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/CUP Ask 1.2587 - 1.2587 1.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/CUP Ask 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
CUP/USD Ask 0.9745 - 0.9745 0.9745 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
دلار / پزو کوبا 1 - 1 1.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲

شاخص‌های اقتصادی کوبا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
28.4227.9319.4428.87درجه حرارت25.8226.02celsiusماهیانه
20202020نرخ مالیات بر فروش2020%سالیانه
0.88.80.867.5تغییرات سالیانه خرده فروشی%سالیانه
218272210615352111373شاخص مسکنسالیانه
50941.9494981503450942درآمدهای دولتCUC - میلیونسالیانه
18.218.914.821.1بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی21.517.5%سالیانه
-6125.9-5055-6126-738ارزش بودجه دولتCUC - میلیونسالیانه
-8.6-6.6-33.5-1.3بودجه دولت%سالیانه
57812.6552771577157813هزینه های مالیCUC - میلیونسالیانه
21016.6520142902121017تولید ناخالص داخلی سرانه PPP2300023900USDسالیانه
6445618322496445تولید ناخالص داخلی سرانه72947391USDسالیانه
55757547805026255757تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتCUC - میلیونسالیانه
1.80.5-14.912.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
87.1380.665.6987.13تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2020136تولید فولادهزار تنماهیانه
0.411.5-2.918.7تولید صنعتی%سالیانه
1504516742385621883آدرس های IPIPسه ماهه
1895.87229781.162430سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
-1.610.6-28.0717.8تولید صنعتی%سالیانه
62604369رتبه فساد مالی6262سالیانه
47473548شاخص فساد مالی4747امتیازسالیانه
477718329251104098477718ورود توریستماهیانه
0000شاخص تروریسم00سالیانه
1017210270200814707وارداتCUC - میلیونسالیانه
2402231711575870صادراتCUC - میلیونسالیانه
0.12.4-3.82.4حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-0.09-0.31%سالیانه
26492965-23094212حساب جاریCUC - میلیونسالیانه
50502257.9تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-7770-7953-10570-536موازنه تجاریCUC - میلیونسالیانه
2.252.252.252.25نرخ بهره%روزانه
5.95.20.86نرخ تورم%سالیانه
173.7167133174ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسالیانه
10378834301037دستمزد در تولیدCUP / ماهسالیانه
767740415767دستمزدCUP / ماهسالیانه
1.721.69.7نرخ بیکاری%سالیانه
11.2211.247.1311.27جمعیت11.211.19میلیونسالیانه