کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد
کیپ ورد
دماغهٔ سبز یا کِیپ وِرد یا کاپ ورد با نام رسمی جمهوری کبو ورد (به پرتغالی: Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعتی کمی بیشتر از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. کیپ ورد تا پیش از قرن پانزدهم میلادی خالی از سکنه بود و توسط کاوشگران پرتغالی کشف و مستعمره پرتغال گردید و اولین سکونت‌گاه‌های اروپایی را در آن تأسیس شدند. این منطقه به طور ویژه به عنوان منطقه تجارت برده در اقیانوس اطلس بنا گذاشته شد و در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی رشد کرد و تاجران، کشتی‌ها و دزدان دریایی را به این منطقه جذب کرد. با پایان برده‌داری در قرن نوزدهم میلادی رونق اقتصادی این منطقه از بین رفت و مهاجرت به آن نیز پایان یافت. کیپ ورد به تدریج دوباره وضعیت تجاری خود را به عنوان توقف‌گاه میانی، در مسیرهای تجاری کشتی‌ها بازیافت. مجمع الجزایر کیپ ورد از سال ۱۹۵۱ خواستار استقلال از پرتغال شد و در سال ۱۹۷۵ به طور صلح آمیز مستقل شد.

CVE/USD

0.0103
قیمت روز
0 (0.97%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:48:15
0 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/CVE Ask 96.695 96.685 96.665 96.695 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
GBP/CVE Ask 124.67 - 124.67 124.67 0.23 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
CVE/GBP Ask 0.008 - 0.008 0.008 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
CVE/USD Ask 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۴۸
EUR/CVE Ask 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
3536.9634486743537تولید ناخالص داخلی سرانه36003800USDسالیانه
23.0524.520.0128.42درجه حرارت24.5624.76celsiusماهیانه
20.4523.330.39412بارش33.5833.85mmماهیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش1515%سالیانه
102924.31028544270102992اعتبار بخش خصوصیCVE - میلیونماهیانه
26654.02240551672528272هزینه های مصرف کنندهCVE - میلیونسه ماهه
1113424ضریب اطمینان مصرف کنندهنقاط شاخصسه ماهه
7027.05590948107641هزینه های دولتCVE - میلیونسه ماهه
125.313057.17130بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی140142%سالیانه
-3.1-3.5-12.46.3بودجه دولت%سالیانه
6222.55606516426223تولید ناخالص داخلی سرانه PPP65006700USDسالیانه
2738.3127494972749تولید ناخالص داخلی سرانه28202824USDسالیانه
1590.915042041647تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیCVE - میلیونسه ماهه
3288.6337226803771تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیCVE - میلیونسه ماهه
3983.2401032824819تولید ناخالص داخلی از خدماتCVE - میلیونسه ماهه
6466.7565931376776تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیCVE - میلیونسه ماهه
89.178.865.9297تولید ناخالص داخلی از معادنCVE - میلیونسه ماهه
2416.2268312712683تولید ناخالص داخلی از ساختCVE - میلیونسه ماهه
3136.6276120574645تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازCVE - میلیونسه ماهه
2273.2193213754151تولید ناخالص داخلی از کشاورزیCVE - میلیونسه ماهه
5.93.5-3.513.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
1.751.640.131.86تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
140301424058714959آدرس های IPIPسه ماهه
3847.6739722095450سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
131127119147آسانی کسب و کار131131سالیانه
48383849رتبه فساد مالی4848سالیانه
55594960شاخص فساد مالی5555امتیازسالیانه
111105105122رتبه رقابتی111111سالیانه
50.1949.783.5150.19شاخص رقابتی52.6953.19امتیازسالیانه
1211-1520اطمینان کسب و کارنقاط شاخصسه ماهه
17016616817171246312880ورود توریستسه ماهه
1316.517677202161حوالهCVE - میلیونماهیانه
6438.66463200432602وارداتCVE - میلیونماهیانه
3208.41992-4885980سرمایه گذاری مستقیم خارجیCVE - میلیونسه ماهه
376.270237.34909صادراتCVE - میلیونماهیانه
-7.1-2.7-16.23.04حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-7.6-5%سالیانه
-4544.292105-118032105حساب جاریCVE - میلیونسه ماهه
-6062.4-5760-27693-1865موازنه تجاریCVE - میلیونماهیانه
179159.2180952184961234914عرضه پول M2CVE - میلیونماهیانه
77177.97734147147525141عرضه پول M1CVE - میلیونماهیانه
101981.310361087393104308عرضه پول M0CVE - میلیونماهیانه
5.55.55.510.5نرخ بهره%روزانه
56187.25655378461091ذخایر ارزیCVE - میلیونماهیانه
2.52.62.55.27نرخ بهره سپرده%سالیانه
0.30.2-1.30.8نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
1.71.1-4.410.2نرخ تورم%ماهیانه
1.2-0.5-3.7513.8تورم مواد غذایی%ماهیانه
0.10-0.73.7اندازه اصل تورم%ماهیانه
121.112191.9121صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
32.44121.341نرخ بیکاری جوانان%سالیانه
12.21510.720.2نرخ بیکاری%سالیانه
0.550.540.20.55جمعیت0.560.57میلیونسالیانه
13000110001100013000حداقل دستمزد1300014000CVE/Monthسالیانه