جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و پول رایج آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت و ۴۸۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سده هفتم میلادی ساکنان منطقه کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل اولین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد.

DOP/USD

0.0195
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:48:15
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/DOP Ask 65.078 65.131 65.078 65.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۱۲
دلار / پزو دومنیکن 50.46 - 50.46 50.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۰
DOP/GBP Ask 0.0154 - 0.0153 0.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۵۱
EUR/DOP Ask 56.773 - 56.768 56.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
DOP/USD Ask 0.0195 - 0.0195 0.0195 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۴۸

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
28.0527.8621.8628.58درجه حرارتcelsiusماهیانه
18181618نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
25252530نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
27272530نرخ مالیات شرکت%سالیانه
49.1247.0916.4349.12بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-3-2.9-6.692.69بودجه دولت-2.6-2.6-2.6%سالیانه
14600.8614120542214601تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
7153.08691812537153تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
3.9-0.5-8.8412.65نرخ رشد تولید ناخالص داخلی-0.34-1.7%سه ماهه
1011306.99508903486801011307تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت100509110659171061872DOP - میلیونسه ماهه
7.16.4-3.414نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه5.75.45%سه ماهه
75.9372.340.6575.93تولید ناخالص داخلی808080USD - میلیاردسالیانه
8.66.8-4.313.3شاخص اقتصادی مقدم65.75.3%ماهیانه
906609874626152367906609آدرس های IP99661410016321004836IPسه ماهه
4430.0640963664430سرعت اینترنت662768477056KBpsسه ماهه
1029986117آسانی کسب و کارسالیانه
13512059135رتبه فساد مالیسالیانه
29312635شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
828282110رتبه رقابتیسالیانه
57.3855.593.6557.38شاخص رقابتیامتیازسالیانه
56.854.847.858.8اطمینان کسب و کار626263نقاط شاخصسه ماهه
36536853757516835667545ورود توریست530000565000525900ماهیانه
0.891.5602.58شاخص تروریسمسالیانه
515.9855178.51089حواله740780526USD - میلیونماهیانه
1748.717113251749واردات156015551540USD - میلیونماهیانه
0.570.570.560.57ذخایر طلا0.570.570.57تنسه ماهه
762.37841241659سرمایه گذاری مستقیم خارجی440565540USD - میلیونسه ماهه
955.110072831007صادرات907907907USD - میلیونماهیانه
-0.2-1.4-9.45حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-279.6155-1561587حساب جاری42050-236USD - میلیونسه ماهه
449.7-612-21403231گردش سرمایهUSD - میلیونسه ماهه
-793.6-704-867122موازنه تجاری-653-648-633USD - میلیونماهیانه
5.55.5150نرخ بهره5.55.755.75%روزانه
7329.174351658050ذخایر ارزی725172377240USD - میلیونماهیانه
7.26.64.8621.12نرخ بهره سپرده7.27.457.45%سالیانه
0.220.08-3.2811.54نرخ تورم (ماهانه)0.30.30.4%ماهیانه
3.523.29-1.5782.49نرخ تورم3.83.94%ماهیانه
160.315798160ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی164166167نقاط شاخصسه ماهه
2.61.76-9.8794.54تورم مواد غذایی3.53.483.33%ماهیانه
130.381301.62130صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده134135135نقاط شاخصماهیانه
5.65.85.119.7نرخ بیکاری54.85.4%سه ماهه
10.1710.083.3110.17جمعیتمیلیونسالیانه
63.663.761.466.4نرخ مشارکت نیروی کار63.2763.263.27%سه ماهه
60604560نرخ اشتغال60.0360.0660.06%سه ماهه