کالایاب
فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Outokumpu Oyj 3.62 3.642 3.595 3.642 0.05 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Fiskars 19.3 19.5 19.3 19.7 0.44 2.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Sanoma Oyj 9.195 9.3 9.195 9.32 0.15 1.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Finnair Oyj 8.16 8.29 8.16 8.47 0.32 3.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
YIT 5.41 5.44 5.41 5.44 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری