میکرونزی میکرونزی
میکرونزی
میکرونزی
ایالات فدرال میکرونزی که به طور خلاصه میکرونزی خوانده می‌شود یک کشور مستقل و کشور وابسته به ایالات متحده آمریکا در غرب اقیانوس آرام است. ایالات فدرال میکرونزی از چهار ایالت پدید آمده که نام آنها از غرب به شرق یَپ، چوئوک، پُناپی، و کُسرائه است. در مجموع، ۶۰۷ آبخوست در این کشور وجود دارند که با مساحت کل ۷۰۲ مترکیلومربع (۲۷۱ مایل‌مربع) در یک پهنه ۲٬۷۰۰ کیلومتر (۱٬۷۰۰ مایل) بالاتر از استوا قرار دارند. این جزیره ها در شمال شرق گینه نو، جنوب گوآم، و جزایر ماریانا، باختر نائورو و جزایر مارشال، خاور پالائو و فیلیپین، ۲٬۹۰۰ کیلومتر (۱٬۸۰۰ مایل) شمال استرالیای شرقی، و نزدیک به ۴٬۰۰۰ کیلومتر (۲٬۵۰۰ مایل) جنوب غرب جزیره اصلی هاوایی قرار دارند. اگرچه مساحت کل ایالات فدرال میکرونزی بسیار کم است اما بیش از ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ مترکیلومربع (۱٬۰۰۰٬۰۰۰ مایل‌مربع) از پهنه اقیانوس آرام را می‌پوشاند و باعث می‌شود که این کشور چهاردهمین منطقه انحصاری اقتصادی در جهان باشد. پایتخت این کشور شهر پالیکیر در جزیره پُناپی است. بزرگترین شهر آن ونو در تالاب چوئوک است. مرکز هر یک از چهار ایالت، از یک یا چند جزیره اصلی مرتفع پدید آمده و همه آنها به جز کُسرائه، چندین جزیره دور افتاده دارند. ایالات فدرال میکرونزی، خارج از میکرونزی در بخشی از جزایر کارولین گسترده شده که شامل هزاران جزیره کوچک تقسیم شده، میان چندین کشور می‌شوند. واژه "میکرونزی" به "ایال... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی میکرونزی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
27.5927.8525.8228.34درجه حرارتcelsiusماهیانه
322.4624168.25705بارشmmماهیانه
5555نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
3299.5325427213413تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2863.3282322942962تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.340.330.110.34تولید ناخالص داخلی0.40.40.4USD - میلیاردسالیانه
160155125160آسانی کسب و کارسالیانه
0.380.560.385.33نرخ بهره سپرده0.330.330.33%سالیانه