گامبیا گامبیا
گامبیا
گامبیا
جمهوری گامبیا کشوری در غرب آفریقا، کوچکترین کشور این قاره و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است. واحد پول آن دالاسی گامبیا و رئیس‌جمهور آن آداما بارو است. در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور یحیی جامع، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به‌شمار می‌رفت. اما ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ جمهوری اسلامی ساقط شد.مردم گامبیا به اقوام گوناگونی تعلق دارند که بزرگ‌ترین آن قوم ماندینکا است که ۴۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. ۹۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند و آیین‌های تصوف در میان آن‌ها رواج زیادی دارد.گامبیا کشوری باریک و کم‌ارتفاع در دو سوی رود گامبیا است. در سال ۱۸۸۹ هنگامی که مرزبندی‌های بین دو ملت سنگال و گامبیا پذیرفته شد، بریتانیا تنها توانست یک باریکه کوچک در امتداد رود گامبیا را برای خود حفظ نماید. گامبیا تحت حکومت بریتانیا و مستعمرگی این کشور «گامبیای انگلیس» نام گرفت. این خطه از سرزمین نیز به‌طور کامل توسط سنگال فرانسوی‌ها احاطه شده بود.گامبیا در سال ۱۹۶۵ از بریتانیا استقلال یافت و به مجموعه کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) پیوست. خاک گامبیا حاصلخیز و اقتصاد این کشور برپایه کشاورزی، ماهی‌گیری و گردشگری بنا شده‌است. در حدود یک‌سوم از جمعیت کشور زیر خط فقر یعنی ب... [ادامه]

دلار / دلاسی گامبیا

50.95
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:16
1 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
3 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
2 (4.17%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی گامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلاسی گامبیا 50.95 48.1 48.1 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
EUR/GMD Ask 52.252 - 52.252 52.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GMD Ask 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گامبیا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
26.9528.9221.6331.66درجه حرارت27.9828.21celsiusماهیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش1515%سالیانه
30303035نرخ مالیات درآمد شخصی3030%سالیانه
31313131نرخ مالیات شرکت3131%سالیانه
65.660.335.1117بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی5852%سالیانه
-3.9-7.3-8.10.1بودجه دولت%سالیانه
1561.77155514281644تولید ناخالص داخلی سرانه PPP15621563USDسالیانه
534.3532414562تولید ناخالص داخلی سرانه554564USDسالیانه
30502228437391330305022تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیGMD Thousandسالیانه
430392339858939356204303923تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیGMD Thousandسالیانه
1600716915226950770829016007169تولید ناخالص داخلی از خدماتGMD Thousandسالیانه
542972528505278481542972تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیGMD Thousandسالیانه
54130660353025920718616تولید ناخالص داخلی از معادنGMD Thousandسالیانه
126992412511567954301269924تولید ناخالص داخلی از ساختGMD Thousandسالیانه
129477413756436703931375643تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازGMD Thousandسالیانه
4590110456840127513305989273تولید ناخالص داخلی از کشاورزیGMD Thousandسالیانه
24697626241632961174127524697626تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتGMD Thousandسالیانه
5.12.2-4.312.39نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
1.010.960.041.01تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
4061371710654061آدرس های IPIPسه ماهه
2321.2320651752321سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
149146135150آسانی کسب و کار150149سالیانه
13014577158رتبه فساد مالی130130سالیانه
30261935شاخص فساد مالی3030امتیازسالیانه
11911981125رتبه رقابتی119119سالیانه
45.4544.633.4845.45شاخص رقابتی47.9548.45امتیازسالیانه
0000.38شاخص تروریسم00سالیانه
77.1617250.792148وارداتUSD - میلیونسه ماهه
5.161015.161305صادراتUSD - میلیونسه ماهه
-14.3-11.4-37.5712.1حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-11-9%سالیانه
-7.01-25.81-89.1143حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
-72-70.15-2051-34.7موازنه تجاریUSD - میلیونسه ماهه
32054.913112973832055عرضه پول M2GMD Millionماهیانه
17314.81664236617315عرضه پول M1GMD Millionماهیانه
14740.121448730314740عرضه پول M0GMD Millionماهیانه
13.513.51234نرخ بهره%روزانه
1616522نرخ بهره سپرده%سه ماهه
0.340.670.141.22نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
6.566.68-10.9175.64نرخ تورم%ماهیانه
175165100175ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسالیانه
6.376.564.5710تورم مواد غذایی%ماهیانه
207.82207135208صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
9.59.49.19.5نرخ بیکاری%سالیانه
2.12.040.372.1جمعیت2.282.34میلیونسالیانه