گینه استوایی گینه استوایی
گینه استوایی
گینه استوایی
جمهوری گینه استوایی در غرب قاره آفریقا کنار خلیج بیافرا، بین کامرون و گابون واقع است و وسعت آن ۲۸٬۰۵۱ کیلومتر مربع است. پایتخت این کشور مالابو است. اسپانیایی زبان رسمی گینه استوایی هست. واحد پول این کشور فرانک ث‌اف‌آ است. گینه استوایی از اواسط دهه ۱۹۹۰ به یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام در آفریقای جنوب صحرا تبدیل شده‌است. این کشور که تنها ۶۲۲ هزار نفر (برآورد ۲۰۱۲) جمعیت دارد از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور آفریقاست و در رتبه ۶۹ دنیا قرار می‌گیرد. اما توزیع ثروت بسیار نامتوازن صورت گرفته‌است و عده کمی از مردم از درآمد نفتی بهره‌مند شده‌اند. این کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۴۴ دنیا قرار گرفته و به گفته سازمان ملل بیش از نیمی از جمعیت آن به آب سالم دسترسی ندارند و ۲۰ درصد کودگان پیش از رسیدن به ۵ سالگی می‌میرند. حکومت گینه استوایی همواره در گزارش‌های حقوق بشری سازمان‌های مختلف بین‌المللی یکی از بدترین کشورها معرفی شده‌است. گزارشگران بدون مرز، تئودور اوبیانگ رئیس‌جمهور این کشور از سال ۱۹۷۹ تاکنون را یکی از «شکارچیان آزادی رسانه‌ها» معرفی کرده‌است. قاچاق انسان هم یکی از معضلات مهم این کشور است. گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل در مورد قاچاق انسان بیان می‌دارد که «گینه استوایی یکی از منابع و مقاصد قاچاق زنان و کودگان برای روسپی‌گری و کار اجباری است» و دولت این کشور نیز تلاش مؤثری برای رعایت... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی گینه استوایی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
2525.321.4827.93درجه حرارت25.3325.53celsiusماهیانه
62.761919.54598بارش185187mmماهیانه
4.54.54.54.5نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان4.54.5%سالیانه
21.521.521.521.5نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت21.521.5%سالیانه
26262626نرخ تامین اجتماعی2626%سالیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش1515%سالیانه
35353535نرخ مالیات درآمد شخصی3535%سالیانه
35352535نرخ مالیات شرکت3535%سالیانه
53.838.40.5261بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی1815%سالیانه
-2.3-4.4-7.926.2بودجه دولت%سالیانه
22604.92424095840016تولید ناخالص داخلی سرانه PPP2272122998USDسالیانه
11486.61231848720334تولید ناخالص داخلی سرانه1159811639USDسالیانه
-2.5-8.6-9.195.26نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
12.4910.180.0122.39تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
1658162510742730آدرس های IPIPسه ماهه
1435.72143088.61642سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
177173155178آسانی کسب و کار178181سالیانه
171163151172رتبه فساد مالی171171سالیانه
17191721شاخص فساد مالی1717امتیازسالیانه
0001.81شاخص تروریسم00سالیانه
-10.5-11.6-11327.4حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-5-8%سالیانه
-743.1-1272-1497722حساب جاریCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
1761762.6393تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
2.952.952.454.25نرخ بهره%روزانه
2.452.452.458.25نرخ بهره سپرده%سالیانه
1.11.4-17.683.9نرخ تورم%سالیانه
6.96.21.36.9نرخ بیکاری%سالیانه
1.31.220.251.3جمعیت1.461.51میلیونسالیانه