جزیره مان جزیره مان
جزیره مان
جزیره مان
جزیرهٔ مَن (به مانکس: Ellan Vannin or Mannin)، جزیره‌ای با جمعیت حدود ۸۵٬۰۰۰ نفر واقع در دریای ایرلند است. رئیس دولت این کشور ملکه یا پادشاه بریتانیا است، ولی رسماً جزو بریتانیا نیست. جزیرهٔ من یکی از جزایر نیمه‌خودمختار در دریای ایرلند است که ازلحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده‌است. این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات، از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست و مردم آن در انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌های سراسری بریتانیا شرکت می‌کنند.

شاخص‌های اقتصادی جزیره مان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
15.3816.46-0.1417.82درجه حرارتcelsiusماهیانه
20202020نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
20201820نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
0000نرخ مالیات شرکت%سالیانه
84046.14876121702987612تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
6.797.430.917.43تولید ناخالص داخلی7.17.17.1USD - میلیاردسالیانه
33371332131182133371آدرس های IP338833389033890IPسه ماهه
12713.5811002182712714سرعت اینترنت153031567416127KBpsسه ماهه