کره شمالی کره شمالی
کره شمالی
کره شمالی
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره (جمهوری دموکراتیک مردم کره)، کشوری در بخش شمالی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا است. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن پیونگ‌یانگ است. این کشور از جنوب با کره جنوبی از شمال با جمهوری خلق چین و در زاویه شمال شرقی مرز کوچکی با روسیه دارد. جمعیت کره شمالی ۲۴ میلیون نفر و زبان رسمی آن کره‌ای است. واحد پول این کشور وون کره شمالی است. از جمعیت این کشور حدود ۶۴ درصد بی‌دین، ۱۶ درصد پیرو شمن‌باوری کره‌ای، ۱۳ درصد چئوندوی‌باور، و ۴٫۵ درصد پیرو آیین بودایی هستند. این کشور یک کشور تک‌حزبی است که توسط حزب کارگران کره اداره می‌شود و دولت این کشور پیرو ایدئولوژی جوچه (خودکفایی) است. این ایدئولوژی را کیم ایل-سونگ، نخستین رئیس‌جمهور کره شمالی پایه‌ریزی کرد و او پس از مرگش، رئیس‌جمهور ابدی کره شمالی اعلام شد. جوچه در سال ۱۹۷۲ در قانون اساسی جدید کره شمالی، ایدئولوژی رسمی دولتی اعلام شد و هرگونه اشاره‌ای به واژه‌های خارجی مارکسیسم-لنینیسم و کمونیسم از قانون اساسی کره شمالی حذف شد اما همچنان نشان کمونیستی داس و چکش در کنار قلموی مرکب ‏(en)‏ (یا همان قلم خوش‌نویسی در شرق دور) بر روی تسلیحات نظامی یا آثار جوچه مانند یادبود تأسیس حزب ‏(en)‏ کارگری در پیونگ یانگ به عنوان کمونیسم وطنی حفظ شده‌است. کره شمالی روابط تنش‌آمیزی با برخی کشورهای منطقه‌ای خود و جهان غرب دارد و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی کره شمالی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
16.1217.44.8517.4تولید ناخالص داخلی161616USD - میلیاردسالیانه
-6.81-0.33-14.3923.95درجه حرارتcelsiusماهیانه
12.5259.351.2460بارشmmماهیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
1157.311928151319تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی116911691169KPW - میلیاردسالیانه
730.9763731764تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی738738738KPW - میلیاردسالیانه
9608.8956278779609تولید ناخالص داخلی از خدمات970597059705KPW - میلیاردسالیانه
6958.4690456696958تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی702870287028KPW - میلیاردسالیانه
4265.5479030845732تولید ناخالص داخلی از معادن430843084308KPW - میلیاردسالیانه
6196.66658543511835تولید ناخالص داخلی از ساخت625962596259KPW - میلیاردسالیانه
2494260914803495تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز251925192519KPW - میلیاردسالیانه
7049.4714449807144تولید ناخالص داخلی از کشاورزی712071207120KPW - میلیاردسالیانه
30882.3319972491235027تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت311913119131191KPW - میلیاردسالیانه
-3.53.9-6.56.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه111%سالیانه
109012189453364تولید فولاد108310631042هزار تنسالیانه
-6.94.8-16.724.1تولید صنعتی-1.82-0.710.4%سالیانه
1307728261آدرس های IP11497.75113IPسه ماهه
3451.38288780014704سرعت اینترنت260226012601KBpsسه ماهه
-3.11.1-3.110تولید صنعتی0.310.951.59%سالیانه
171174167182رتبه فساد مالیسالیانه
1712817شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
6838707731507077تولید سیمان683567986761هزاران تنسالیانه
0.30.40.31.3تولید خودرو0.290.30.3ده هزار واحدسالیانه
0000شاخص تروریسمسالیانه
3532.51313916104374واردات335633523349USD - میلیونسالیانه
1844.529149723628صادرات155915931627USD - میلیونسالیانه
-1688-226-2062-217موازنه تجاری-1797-1760-1722USD - میلیونسالیانه
80300360نرخ تورم (ماهانه)66.4266.4266.42%ماهیانه
5570304376نرخ تورم1623.423.4%ماهیانه
4.24.34.26.4نرخ بیکاری4.24.24.2%سالیانه
25.4925.3711.4225.49جمعیتمیلیونسالیانه
79.579.579.584.3نرخ مشارکت نیروی کار79.3879.3779.35%سالیانه
74.274.274.280.4نرخ اشتغال73.9373.8873.82%سالیانه
14717145911212117371افراد شاغل147961479414791هزارسالیانه