کویت کویت
کویت
کویت
کُویت کشوری در غرب آسیا است. کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس دارای مرزهای آبی است. پایتخت آن، شهر کویت می‌باشد. زبان رسمی این کشور عربی و واحد پول آن دینار کویت است. جمعیت کویت در سال ٢٠١٨ میلادی ٤.٠٥٠.٥٤٨ میلیون نفر بود که ۱٫۲ میلیون نفر آنان شهروند کویت و ۲٫۸ میلیون نفر خارجی در کویت زندگی می‌کردند. از میان همه ساکنان کویت ۶۰ درصد عرب هستند (کویتی‌ها و شهروندان دیگر کشورهای عربی). نزدیک به ۳۸ درصد از ساکنان کویت نیز از تبار آسیایی هستند. دین بیشتر شهروندان کویت اسلام است. در مورد پیروان مذاهب اسلامی در کویت آماری رسمی وجود ندارد اما برآورد می‌شود که ۷۰ درصد از شهروندان کویتی سنی و ۳۰ درصد شیعه هستند.میدان نفت بورگان در جنوب خاوری کشور کویت دومین میدان بزرگ خشکی در جهان است که بخش بزرگ تولید نفت این کشور را تأمین می‌کند. بخشی از تولیدات کشور کویت نیز از ذخائر هیدرکربوری موجود در ناحیه بی‌طرف تأمین می‌شود که سازمان‌های مشترک فرآورشی با کشور عربستان دارد. کویت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ گنجایش تولید خود را به چهار میلیون بشکه افزایش دهد و این میزان را تا سال ۲۰۳۰ نگهدارد.

دینار کویت / دلار

4.781
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (43.11%)
نوسان سالیانه

دینار کویت / دلار

 • 547,000 ریال
 • نرخ فعلی : 4.781
 • بالاترین قیمت روز : 4.781
 • پایین ترین قیمت روز : 3.3462
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 4.781
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / کویت

 • 4,927,000 ریال
 • نرخ فعلی : 9 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 9
 • پایین ترین قیمت روز : 9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱ مهر
 • نرخ روز گذشته : 9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / کویت

 • 7,117,000 ریال
 • نرخ فعلی : 13 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 13
 • پایین ترین قیمت روز : 12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / کویت

 • 6,569,000 ریال
 • نرخ فعلی : 12 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 12
 • پایین ترین قیمت روز : 12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱ مهر
 • نرخ روز گذشته : 12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/KWD Ask 0.2286 - 0.228 0.2288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
KWD/AED Ask 12.106 - 12.104 12.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
KWD/EUR Ask 2.8907 - 2.8901 2.8907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
KWD/GBP Ask 2.5468 - 2.5452 2.5468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
GBP/KWD Ask 0.3905 - 0.3905 0.3906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵

شاخص های بورس کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Main 5480.34 - 5480.34 5480.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
KSX 15 4794.86 - 4794.86 4794.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Kuwait Parallel Market 5237.42 - 5237.42 5237.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱

بازار سهام کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Warba Bank 219 - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Alimtiaz Investment 134 - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kuwait Remal RE 42 - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Boubyan Int Industries 40 - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
National Bank Of Kuwait Sak 887 - 887 887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵

شاخص‌های اقتصادی کویت + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
38323.137925651638419عرضه پول M3383453834038339KWD - میلیونماهیانه
10410.110212104211028عرضه پول M1104531044110440KWD - میلیونماهیانه
38371.338008145638371وام به بخش خصوصی390863942539751KWD - میلیونماهیانه
21.60.643.8میزان رشد وام2.0322.01%ماهیانه
13.1320.268.0738.84درجه حرارتcelsiusماهیانه
39.1813.26084.12بارشmmماهیانه
10.510.5510.5نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
11.511.510.511.5نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
222215.522نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
0000نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
15151555نرخ مالیات شرکت%سالیانه
0.280.280.170.28قیمت گازوئیل0.270.270.26USD / لیترماهیانه
15760.51516919815760هزینه های مصرف کننده165961642216344KWD - میلیونسالیانه
4.814.854.349.1نرخ وام بانکی5.065.065.31%سه ماهه
9114.986881029115هزینه های دولت959894989452KWD - میلیونسالیانه
27.118.51.09203بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
6.60.63-15143.3بودجه دولت121212%سالیانه
10541.990459610542تشکیل سرمایه ثابت ناخالصKWD - میلیونسالیانه
65530.5688626553096870تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
33545.6352513354649589تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
9929.5979257219956تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت103111034710297KWD - میلیونسه ماهه
1.9-0.4-20.6233.99نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه5.34.23.7%سه ماهه
120.131111.83174تولید ناخالص داخلی136136136USD - میلیاردسالیانه
12653413535869969990909آدرس های IP131690132168132115IPسه ماهه
7920.05902610269026سرعت اینترنت99211005510261KBpsسه ماهه
979652104آسانی کسب و کارسالیانه
85753585رتبه فساد مالیسالیانه
39413953شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
54563056رتبه رقابتیسالیانه
62.1461.624.562.14شاخص رقابتیامتیازسالیانه
7055694138998599ورود توریست665066006550هزارسالیانه
643831286931درآمد گردشگری703705707USD - میلیونسالیانه
3.84.4504.45شاخص تروریسمسالیانه
271226264402712واردات277127982822KWD - میلیونسه ماهه
797978.7280.51ذخایر طلا78.9878.9878.98تنسه ماهه
-831-19721سرمایه گذاری مستقیم خارجی17.88-4.6911.15KWD - میلیونسه ماهه
535849366488855صادرات534553565361KWD - میلیونسه ماهه
5.9-4.6-24254.57حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
28781855-90818142حساب جاری368734253142KWD - میلیونسه ماهه
2733275203768تولید نفت خام274828002820BBL/D/1Kماهیانه
-6649-1645-2233721172گردش سرمایهKWD - میلیونسالیانه
2645231025.37066موازنه تجاری257425582539KWD - میلیونسه ماهه
38323.137925637838419عرضه پول M2383463834138340KWD - میلیونماهیانه
3327.25نرخ بهره3.253.253.5%روزانه
1.561.560.6311.95نرخ بهره بین بانکی1.811.812.06%روزانه
-610-1100-1159826ذخایر ارزی-489-483-478KWD - میلیونسالیانه
1.61.61.69.21نرخ بهره سپرده1.851.852.1%سالیانه
136.413680.4136قیمت تولید135135135نقاط شاخصماهیانه
0.18-0.09-0.82.2نرخ تورم (ماهانه)0.050.070.08%ماهیانه
0.20.3-1.1511.7نرخ تورم2.53.33.6%ماهیانه
0.280.37-1.614.2تورم مواد غذایی10.81.2%ماهیانه
113.311365.3113صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده115117117نقاط شاخصماهیانه
2.082.110.53.6نرخ بیکاری2.12.12.1%سالیانه
4.14.10.264.1جمعیتمیلیونسالیانه
6969.66972نرخ مشارکت نیروی کار68.3668.2568.14%سالیانه