جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2195
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:55:11
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/KYD Ask 0.6284 0.6279 0.6277 0.6284 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
KYD/CAD Ask 1.5906 1.5922 1.5906 1.5929 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2195 1.2121 1.2121 1.2195 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۵۵
GBP/KYD Ask 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
KYD/GBP Ask 0.9088 - 0.9088 0.9088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.21 - 11.21 11.21 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
UBS CAY China A Opportunity A 243.59 - 243.59 243.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Value Partners China Convergence Fu 14.4 - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Value Partners China Convergence F 172.38 - 172.38 172.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Value Partners Chinese Mainland Foc 44.88 - 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
3.483.480.023.55تولید ناخالص داخلی3.73.73.7USD - میلیاردسالیانه
27.928.221.1730.19درجه حرارتcelsiusماهیانه
67.41251.6414بارشmmماهیانه
0000نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
0000نرخ مالیات شرکت%سالیانه
14.516.37.524.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
5.34.3-8.15.3بودجه دولت5.35.35.3%سالیانه
49902.1499024990249902تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
44.4-6.96.5نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.82.82.9%سه ماهه
23989250101463925255آدرس های IP268222714327400IPسه ماهه
7581712213457581سرعت اینترنت770077007740KBpsسه ماهه
418.4386168418ورود توریست400400400هزارسالیانه
2542478.9976واردات255255260KYD - میلیونسه ماهه
27.742.50.254صادرات242424KYD - میلیونسالیانه
-32.1-25.6-38.8-16.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-997.2-758-1070-410حساب جاری-1000-1000-1000KYD - میلیونسالیانه
-848.3-810-934-8.4موازنه تجاری-865-865-865KYD - میلیونسالیانه
4.83.2-3.611.4نرخ تورم3.84.34.2%سه ماهه
4.14.8-32.197.67تورم مواد غذایی32.82.6%سه ماهه
105.210496.6105صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده107110110نقاط شاخصسه ماهه
4.94.22.67.5نرخ بیکاری5.35.25.2%سالیانه
208517858952413افراد بیکار220922152250سالیانه
0.060.060.010.06جمعیتمیلیونسالیانه
40856404111937040856افراد شاغل421534231342500سالیانه