کالایاب
لائوس لائوس
لائوس
لائوس
لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت آن وین‌تیان است. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است.

LAK/USD

0.00012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 8576.00
 • بالاترین قیمت روز : 8576.00
 • پایین ترین قیمت روز : 8576.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 8576.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / لائوس

 • نرخ فعلی : 267153 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 267153
 • پایین ترین قیمت روز : 267153
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 267,153
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / لائوس

 • نرخ فعلی : 331800 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 331800
 • پایین ترین قیمت روز : 331800
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 331,800
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / لائوس

 • نرخ فعلی : 361992 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 361992
 • پایین ترین قیمت روز : 361992
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 361,992
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 833.33
 • بالاترین قیمت روز : 833.33
 • پایین ترین قیمت روز : 833.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 833.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LAK Ask 9525.3 - 9525.3 9525.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
دلار / کیپ لائوس 8600 - 8600 8601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۱۷
LAK/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LAK/USD Ask 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 141 136 : 167 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 -6712 -7811 : -89.4 سالیانه LAK Billion
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 2017 12 37.68 33.61 : 81.7 سالیانه ٪
بودجه دولت -5.60 2017 12 -5.9 -8.9 : -2.7 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 7717 770 : 8538 سالیانه USD - میلیون
بازار سهام 833.33 2019 03 834 803 : 1694 روزانه
پول 8576.00 2019 03 8571 7350 : 10142 روزانه
تولید ناخالص داخلی از معادن 0 2017 12 11052 9379 : 11052 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0 2017 12 17254 15137 : 17750 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 0 2017 12 108916 81610 : 116422 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40 2017 12 6073 1708 : 6397 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 0 2017 12 6820 4264 : 8046 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40 2017 12 1643 402 : 1730 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 0 2017 12 43944 32768 : 45926 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی از ساخت 0 2017 12 8971 7331 : 9368 سالیانه LAK Billion
تورم مواد غذایی 0.83 2019 01 0.6 -2.11 : 12.4 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 0 2017 12 7128 6063 : 7331 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی 16.85 2017 12 15.81 0.6 : 16.85 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 0 2017 12 1606 1148 : 1715 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 0 2017 12 9824 5497 : 12930 سالیانه LAK Billion
جمعیت 6.86 2017 12 6.76 2.12 : 6.86 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.99 2017 12 -8.71 -26.9 : 1.96 سالیانه ٪
حساب جاری -452.68 2017 12 -443 -668 : 169 سه ماهه USD - میلیون
درآمد گردشگری 0 2017 12 716 6.3 : 761 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2017 12 21113 275 : 23699 سالیانه LAK Billion
ذخایر طلا 0.90 2019 03 0.9 0.3 : 8.9 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 1016.00 2017 12 919 212 : 1180 سه ماهه USD - میلیون
رتبه رقابتی 0 2018 12 110 81 : 112 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 135 77 : 168 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59 2017 12 339 8 : 913 سه ماهه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 29 19 : 33 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 48.56 3.9 : 49.27 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.96 0 : 2.11 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.46 2019 01 104 86.48 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 1293.50 2018 09 1277 11.5 : 1294 سه ماهه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2017 12 66540 245 : 74678 سالیانه LAK Billion
عرضه پول M0 0 2017 12 7837 48.5 : 8823 سالیانه LAK Billion
موازنه تجاری -359.30 2018 09 -234 -735 : 41.5 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 23.48 2013 12 22.8 19.82 : 252 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 2017 12 7 4 : 9.9 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 2018 12 24 24 : 28 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 24.00 2018 12 24 24 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.50 2019 01 1.48 -2.26 : 167 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 2018 12 6 4.5 : 6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 2018 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه ٪
نرخ بهره 4.00 2019 02 4 4 : 35 روزانه ٪
نرخ بیکاری 0.70 2017 12 0.7 0.6 : 2.6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.50 2018 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه ٪
واردات 1652.80 2018 09 1511 124 : 1653 سه ماهه USD - میلیون
ورود توریست 0 2017 12 4239047 102946 : 4684429 سالیانه
هزینه های مالی 0 2017 12 27825 364 : 30652 سالیانه LAK Billion
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 56.7 56.7 56.7 56.7 57 ٪
بودجه دولت -5.60 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.8 ٪
بازار سهام 833.33 781 769 757 794 734
پول 8576.00 8565 8565 8565 8565 8565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40 6948 6948 6948 6948 7244 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40 1936 1936 1936 1936 2059 USD
تورم مواد غذایی 0.83 0.9 1.1 1.4 0.8 1.5 ٪
تولید ناخالص داخلی 16.85 20.2 20.2 20.2 20.2 20.5 USD - میلیارد
جمعیت 6.86 7.07 7.07 6.96 7.07 7.06 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.99 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -6.4 ٪
حساب جاری -452.68 -331 -516 -526 -506 -549 USD - میلیون
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 تن
ذخایر ارزی 1016.00 917 968 956 948 941 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59 519 538 546 401 560 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.46 107 108 108 106 111 نقاط شاخص
صادرات 1293.50 1139 1150 1160 1116 1248 USD - میلیون
موازنه تجاری -359.30 -413 -424 -437 -409 -362 USD - میلیون
مخارج نظامی 23.48 27 27 27 27 28
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 7 7 7 7 7.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ تورم 1.50 2.3 2.5 2.9 2.1 2.6 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 ٪
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ٪
نرخ بیکاری 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 ٪
واردات 1652.80 1552 1574 1596 1525 1610 USD - میلیون