لائوس لائوس
لائوس
لائوس
جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت آن وین‌تیان است. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است.

LAK/USD

0.00012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LAK/USD

 • 0 ریال
 • نرخ فعلی : 0.00012
 • بالاترین قیمت روز : 0.00012
 • پایین ترین قیمت روز : 0.00012
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.00012
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / لائوس

 • 3,542,000 ریال
 • نرخ فعلی : 262376 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 262504
 • پایین ترین قیمت روز : 261702
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 262,376
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / لائوس

 • 4,399,000 ریال
 • نرخ فعلی : 325868 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 326026
 • پایین ترین قیمت روز : 325030
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 325,868
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / لائوس

 • 4,800,000 ریال
 • نرخ فعلی : 355520 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 355693
 • پایین ترین قیمت روز : 354606
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 355,520
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / کیپ لائوس 8570 8561 8561 8570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۱۵
EUR/LAK Ask 9565.2 - 9565.2 9568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۱
LAK/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LAK/USD Ask 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
21.3724.0516.228.59درجه حرارت23.9624.15celsiusماهیانه
31.9685.131.61524بارش147149mmماهیانه
5.55.54.55.5نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان5.55.5%سالیانه
664.56نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت66%سالیانه
11.511.59.511.5نرخ تامین اجتماعی11.511.5%سالیانه
10101010نرخ مالیات بر فروش1010%سالیانه
24242428نرخ مالیات درآمد شخصی2424%سالیانه
24242435نرخ مالیات شرکت2424%سالیانه
50.0337.6833.6181.7بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی56.757%سالیانه
-5.6-5.9-8.9-2.7بودجه دولت%سالیانه
6397.4607317086397تولید ناخالص داخلی سرانه PPP69487244USDسالیانه
1730.416434021730تولید ناخالص داخلی سرانه19362059USDسالیانه
6.9749.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
16.8515.810.616.85تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
1380514064341016792آدرس های IPIPسه ماهه
4030.5736662564031سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
154141136167آسانی کسب و کار146143سالیانه
13512377168رتبه فساد مالی135135سالیانه
29301933شاخص فساد مالی2929امتیازسالیانه
11211081112رتبه رقابتی112112سالیانه
49.2748.563.949.27شاخص رقابتی51.7752.27امتیازسالیانه
1.960.702.11شاخص تروریسم1.71.3سالیانه
1570.2213271241570وارداتUSD - میلیونسه ماهه
0.90.90.38.9ذخایر طلاتنسه ماهه
543.593398913سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسه ماهه
1154.0992811.51154صادراتUSD - میلیونسه ماهه
-6.99-8.71-26.91.96حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-7.6-6.4%سالیانه
-452.68-443-668169حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
-416.14-399-73541.5موازنه تجاریUSD - میلیونسه ماهه
4.254.25435نرخ بهره%روزانه
10169192121180ذخایر ارزیUSD - میلیونسه ماهه
3.062.57-2.26167نرخ تورم%ماهیانه
1.831.46-2.1112.4تورم مواد غذایی%ماهیانه
105.7310586.48106صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
0.70.70.62.6نرخ بیکاری%سالیانه
6.866.762.126.86جمعیت7.077.15میلیونسالیانه