سنت لوسیا سنت لوسیا
سنت لوسیا
سنت لوسیا
سَنت لوسیا (نیز سن لوشیا) (به انگلیسی: Saint Lucia) یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب و در آستانه اقیانوس اطلس است که در جنوب جزیرهٔ مارتینیک از مستملکات فرادریایی فرانسه و شمال کشور سنت وینسنت و گرنادین قرار دارد. این کشور در سال ۱۹۷۹ از بریتانیای کبیر استقلال یافت. این کشور یک حکومت پادشاهی مشروطه دارد و ملکه الیزابت دوم ریاست کشور را بر عهده دارد. نظام سیاسی کشور دمکراسی پارلمانی با دو مجلس است و ریاست دولت را نخست‌وزیرِ منتخبِ مجلس نمایندگان بر عهده دارد. این کشور از زمان استقلال خود تاکنون عضو اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع ( مشترک‌المنافع بریتانیا) است اما با توجه به اینکه زبان رسمی آن یک زبان کرئول فرانسوی (ترکیب فرانسوی و زبان‌های دیگر) است در اتحادیه فرانکوفون (کشورهای فرانسوی‌زبان) هم عضویت دارد. سنت لوسیا در مجمع‌الجزایر معروف به آنتیل کوچک قرار دارد. نام این کشور برگرفته از سنت لوسی قدیس فرانسوی است که فرانسوی‌ها نخستین استعمارگران این جزیره برای آن انتخاب کردند. این جزیره به جهت اینکه چندین بار میان فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها دست به دست شده به «هلن هند غربی» معروف شده‌است که به ماجرای شخصیت اساطیری هلن در یونان باستان اشاره دارد. سنت لوسیا ۱۷۳ هزار نفر جمعیت و ۶۰۷ کیلومتر مربع وسعت دارد. اکثریت جمعیت آن را آفریقایی‌تبارهایی تشکیل می‌دهند که در دوران استعمار به عنوان برده وارد آن شدند. دور... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی سنت لوسیا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
35353535رتبه فساد مالی
60606060شاخص فساد مالی
26.6827.2622.6828.54درجه حرارتcelsiusماهیانه
146.014175.18738بارشmmماهیانه
5555نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
5555نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
10101010نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
12.512.512.515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
12951.812671974912952تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
1.711.670.091.71تولید ناخالص داخلی1.771.771.8USD - میلیاردسالیانه
93913493آسانی کسب و کارسالیانه
48352148رتبه فساد مالیسالیانه
55605571شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
1.661.871.669.92نرخ بهره سپرده2.042.032.03%سالیانه