لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 148704 - 148704 148704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1235.06 - 1235.06 1235.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Strategy 3 Years EUR B 1645.37 - 1645.37 1645.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2434.85 - 2434.85 2434.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1197.39 - 1197.39 1197.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
14.8316.66-12.0118.44درجه حرارت4.724.76celsiusماهیانه
7.787.68نرخ مالیات بر فروش7.77.7%سالیانه
242417.0124نرخ مالیات درآمد شخصی2424%سالیانه
12.512.512.512.5نرخ مالیات شرکت12.512.5%سالیانه
255025درخواست پناهندگیافرادماهیانه
1.4-0.7-10.910.41نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
6.296.660.096.66تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
1678116141911716781آدرس های IPIPسه ماهه
12384.3412459322312459سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
1341341042138ثبت خودروماهیانه
510328499673149525983320وارداتهزار CHFسه ماهه
887089947946297343947946صادراتهزار CHFسه ماهه
376761448273244857448273موازنه تجاریهزار CHFسه ماهه
11.2-1.46.53نرخ تورم%ماهیانه
1.92.31.93.2نرخ بیکاری%سالیانه
64646364سن بازنشستگی زنان6464سالیانه
64646464سن بازنشستگی مردان6464سالیانه
0.040.040.020.04جمعیت0.040.04میلیونسالیانه