لسوتو لسوتو
لسوتو
لسوتو
پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری است واقع در جنوب آفریقا. لسوتو کشوری محصور در خشکی است که هیچ مرز آبی ندارد. همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. پایتخت آن شهر ماسرو است. زبان رسمی کشور، سسوتو و زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، به‌طور گسترده‌ای در بازرگانی و مراکز آموزشی-تحصیلی کاربرد دارد.

LSL/USD

0.0713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/LSL Ask 1.0004 - 1.0004 1.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
دلار / لسوتو لوتی 13.8563 - 13.8352 13.8625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲
LSL/USD Ask 0.0713 - 0.0713 0.0713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۸
EUR/LSL Ask 15.413 - 15.403 15.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/LSL Ask 17.602 - 17.602 17.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
109.4610950.89109صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
9.948.824.4921.52درجه حرارت13.9514.06celsiusماهیانه
30303035نرخ مالیات درآمد شخصی3030%سالیانه
25252535نرخ مالیات شرکت2525%سالیانه
46.342.0836.988.66بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی44.247.4%سالیانه
-6.3-9.5-9.511.6بودجه دولت%سالیانه
2851.2273613792851تولید ناخالص داخلی سرانه PPP30243077USDسالیانه
1409.213522571409تولید ناخالص داخلی سرانه14801521USDسالیانه
4.62.4-13.5126.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2.642.30.032.79تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
8088857225440838آدرس های IPIPسه ماهه
5078.4793681279368سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
106104100143آسانی کسب و کار106106سالیانه
74835592رتبه فساد مالی7474سالیانه
42393249شاخص فساد مالی4242امتیازسالیانه
130126101137رتبه رقابتی130130سالیانه
42.3241.423.1942.32شاخص رقابتی44.8245.32امتیازسالیانه
0.380.8901.47شاخص تروریسم0.380.38سالیانه
6455.81628913376456وارداتLSL - میلیونسه ماهه
10373.7110016144311862بدهی خارجی1026910266میلیون - LSLسه ماهه
4179.139604774179صادراتLSL - میلیونسه ماهه
-7.2-9.3-39.6714.65حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-6-8%سالیانه
-265.9142.96-2060829حساب جاریLSL - میلیونسه ماهه
-2276.71-2329-3385-747موازنه تجاریLSL - میلیونسه ماهه
12257.6212554219112554عرضه پول M2میلیون - LSLسه ماهه
6147.1645713966457عرضه پول M1میلیون - LSLسه ماهه
6.886.225.1820.42نرخ بهره%روزانه
1.21.11.113.34نرخ بهره سپرده%سالیانه
54.7235.14نرخ تورم%ماهیانه
4.440.6718.72تورم مواد غذایی%ماهیانه
27.2527.7822.9644.16نرخ بیکاری%سالیانه
2.232.20.852.23جمعیت2.292.32میلیونسالیانه