مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو (به صربی/مونته‌نگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونته‌نگرو ۶۲۰٬۰۲۹ نفر (در سال ۲۰۱۱) می‌باشد.

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 818.19 - 818.19 818.19 9.42 1.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
MONEX 10583.26 - 10583.26 10583.26 98.14 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Centralna Depozitarna Agencija 4.5 - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Institut za Fizikalnu Medicinu 36 - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Luka Bar 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
13 Jul Plantaze 0.1101 - 0.1101 0.1101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Napredak 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
12267051215015488091226705تسهیلات اعتباری خریدار127140812945231315097EUR هزارماهیانه
766768267772دستمزد782766766EUR / ماهماهیانه
194555195784109639198987افراد شاغل192514192595192667ماهیانه
4.72-21.5543.06تغییرات سالیانه خرده فروشی3.532.7%ماهیانه
-13-14.5-24.625.9تغییرات ماهیانه خرده فروشی3.83.9-3.8%ماهیانه
7867814682910322194968ورود توریست348006850067100ماهیانه
1.86.33-6.5224.23درجه حرارتcelsiusماهیانه
1.1677.091.07309بارشmmماهیانه
242423.524نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
10.310.39.310.3نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
34.334.332.834.3نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
21191721نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
9999نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
99920نرخ مالیات شرکت%سالیانه
1.51.60.561.86قیمت گازوئیل1.551.521.49USD / لیترماهیانه
833661699124544338850990هزینه های مصرف کننده718000854503855336EUR هزارسه ماهه
107911429751530شاخص مسکن105310581071EUR / مربع مترسه ماهه
35.746.8-28.369.7میزان ساخت و ساز45.839.1142.45%سه ماهه
1029292299جواز ساختمان53.1279.6387.37سه ماهه
194981163619132118249154هزینه های دولت168037199856200051EUR هزارسه ماهه
763781831.843274322371659059081785041971درآمدهای دولت890391758890258728890271839EURسه ماهه
62.563.726.888.3بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
3105.0126657003105بدهی های دولتEUR - میلیونسه ماهه
-85190520.34-70097187-303886124187654472ارزش بودجه دولت-124520603-124209070-124255227EURسه ماهه
-2-7.2-7.26.6بودجه دولت-4.8-4.8-4.8%سالیانه
848972352.183975294231741304672012876111هزینه های مالی101491236210144677981014527066EURسه ماهه
348144263332125180348144تشکیل سرمایه ثابت ناخالصEUR هزارسه ماهه
16409.29157371006716409تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
7812.95749347937813تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1041.688136021353تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت83510681069EUR - میلیونسه ماهه
4.94.5-5.710.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.72.52.6%سه ماهه
4.774.370.984.77تولید ناخالص داخلی6.26.26.2USD - میلیاردسالیانه
-22.7-10.7-70.8200استخراج معدن-16.84-17.05-17.05%ماهیانه
20.825.8-40.550.2تولید صنعتی15.7715.5715.51%ماهیانه
7334966352841782456آدرس های IP740317275571830IPسه ماهه
6689.26627914906689سرعت اینترنت667666766676KBpsسه ماهه
-0.68.7-36.634.1تولیدات صنعتی (ماهانه)0.710.950.98%ماهیانه
15.324-51.491تولید صنعتی854%ماهیانه
50424277آسانی کسب و کارسالیانه
646461106رتبه فساد مالیسالیانه
46452346شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
71734982رتبه رقابتیسالیانه
59.6258.213.959.62شاخص رقابتیامتیازسالیانه
4516757767-13187282357تغییرات موجودی انبار4975450529-45105EUR هزارسه ماهه
0.080.1501.45شاخص تروریسمسالیانه
24586420571865304264187واردات203700217900203992EUR هزارماهیانه
659232.96871544791911224000سرمایه گذاری مستقیم خارجی859076835344811612EUR هزارسالیانه
33315304811142852965صادرات347003020032367EUR هزارماهیانه
-19.1-13.3-44.23-7.4حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
197506.66-309279-493339292357حساب جاری196737-62865195971EUR هزارسه ماهه
-116494.04-261832-375902542738گردش سرمایهEUR هزارسه ماهه
-212549-175237-222421-26293موازنه تجاری-169000-187700-171626EUR هزارماهیانه
9890759868752120261639396وام به بخش خصوصی971701965671960718EUR هزارماهیانه
2.41.8-9.919.7تغییر قیمت تولید کننده2.22.12%ماهیانه
165.216593.2167قیمت تولید169169168نقاط شاخصماهیانه
-0.20.1-1.15نرخ تورم (ماهانه)0.20.10.2%ماهیانه
1.91.9-1.426.5نرخ تورم2.62.72.9%ماهیانه
105.410689.9107قیمت مصرف کننده هماهنگ شده108109109نقاط شاخصماهیانه
0.30.7-3.68.7تورم مواد غذایی2.52.22.28%ماهیانه
134.213488141قیمت صادرات133133133نقاط شاخصماهیانه
10510589.8105صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده107108108نقاط شاخصماهیانه
627605603827دستمزد در تولید660622623EUR / ماهماهیانه
18.0717.210.231نرخ بیکاری18.418.218.8%ماهیانه
0.620.620.470.63جمعیتمیلیونسالیانه
288.05288288288حداقل دستمزدEUR / ماهسه ماهه
10.512.310.517.6نرخ بیکاری بلند مدت11.3710.3811.08%سه ماهه