ماداگاسکار ماداگاسکار
ماداگاسکار
ماداگاسکار
ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. جمعیت ماداگاسکار ۲۲ میلیون نفر و زبان‌های رسمی این کشور مالاگاسی و فرانسوی است. واحد پول این کشور آریاری مالاگاسی نام دارد. حدود نیمی از مردم این کشور مسیحی و نیمی دیگر پیرو سنت‌های دینی بومی هستند. سنت دینی بومی این کشور بر پیوند میان زندگان و نیاکان درگذشته آن‌ها تمرکز دارد. مردم این کشور از اقوام گوناگونی تشکیل شده‌اند که قوم مرینا ۲۶ درصد، قوم بتسیمیساراکا ۱۵ درصد و بقیه از اقوام مختلف دیگر هستند.در دوران پیشاتاریخ با تکه‌تکه شدن ابرقاره گندوانا، ماداگاسکار حدود ۸۸ میلیون سال پیش از شبه‌جزیره هند جدا شد. این امر باعث شده‌است که بیش از ۹۰ درصد از حیات وحش و زیست گیاهی این جزیره مختص خودش باشد. تنوع زیستی این جزیره هم‌اینک به خاطر رشد زیاد جمعیت انسانی و دیگر تهدیدها با مخاطره روبه‌رو است.

MGA/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ماداگاسکار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MGA Ask 4127.14 4114.4 4114.4 4127.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۵۲
دلار / آریاری ماداسگار 3700 3650 3650 3705.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۳۰
MGA/GBP Ask 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MGA/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ماداگاسکار + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
20.419.5318.1926.67درجه حرارت23.1223.3celsiusماهیانه
1112نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان11%سالیانه
18181818نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت1818%سالیانه
19191920نرخ تامین اجتماعی1919%سالیانه
20202021نرخ مالیات بر فروش2020%سالیانه
20202030نرخ مالیات درآمد شخصی2020%سالیانه
20202030نرخ مالیات شرکت2020%سالیانه
41.938.724.3112بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی4041%سالیانه
-2.9-3.2-4.65-0.39بودجه دولت%سالیانه
1416.44139612571653تولید ناخالص داخلی سرانه PPP14041399USDسالیانه
421.89416374755تولید ناخالص داخلی سرانه418417USDسالیانه
4.24-12.79.85نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
11.59.990.6711.5تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
3438631727316734386آدرس های IPIPسه ماهه
3319.5233291453788سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
161162134169آسانی کسب و کار162162سالیانه
15514582155رتبه فساد مالی155155سالیانه
24261734شاخص فساد مالی2424امتیازسالیانه
121128111132رتبه رقابتی121121سالیانه
3.43.333.323.45شاخص رقابتی5.96.4امتیازسالیانه
5557355551962ثبت خودروماهیانه
1485619229952642471ورود توریستماهیانه
3.291.6703.29شاخص تروریسم3.293.29سالیانه
103234311985962538741198596وارداتمیلیون -ماهیانه
1251.519645317717سرمایه گذاری مستقیم خارجیMGA - میلیاردسالیانه
622673865467519941024139صادراتمیلیون -ماهیانه
-4.1-2.3-21.1-0.3حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-2.8-2.5%سالیانه
44.2104-573169حساب جاریDTS - میلیونسه ماهه
-409670-333129-77217783876موازنه تجاریمیلیون -ماهیانه
11498.910966360611499عرضه پول M3MGA - میلیاردماهیانه
9.59.5733نرخ بهره%روزانه
1313824نرخ بهره سپرده%ماهیانه
0.30.3-3.77.7نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
7.37.4-8.4530.33نرخ تورم%ماهیانه
8.78.7-10.2750.84تورم مواد غذایی%ماهیانه
462.1460106462صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
1.81.80.65.8نرخ بیکاری%سالیانه
25.624.895.125.6جمعیت25.5325.51میلیونسالیانه