مالی مالی
مالی
مالی
جمهوری مالی کشوری است در غرب آفریقا. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌است. پایتخت آن باماکو است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته‌است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آن‌ها در پایتخت ساکنند. حدود نیمی از مردم مالی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.طلا، اورانیوم، دامداری و نمک از منابع طبیعی مالی هستند. مالی در قدیم بخشی از یک پادشاهی بزرگ‌تر به نام پادشاهی مالی بود. در شمال مالی از ژانویه ۲۰۱۲ درگیری‌هایی آغاز شد. در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گروهی از سربازان کنترل کاخ ریاست جمهوری را به‌دست گرفته و دولت مالی را منحل اعلام کرده و قانون اساسی آن را به حال تعلیق درآوردند. اسلام‌گرایان جدایی‌طلب شمال مالی منطقه شمال را «اَزَواد» می‌نامند و در ۶ آوریل ۲۰۱۲، شورشیان موسوم به «جنبش ملی برای آزادی ازواد» جدایی کشوری به نام ازواد را از مالی اعلام کرد. مدت کوتاهی پس از آن، این جنبش توسط گروه‌های اسلام‌گرای مرتبط با القاعده به حاشیه رانده شد و خواسته‌های خود را برای جدایی از مالی کنار گذاشت. شورشیان اسلام‌گرای افراطی بعد از اعمال کنترل نظامی در مناطق شمال به اجرای مقررات اسلامی به سبک طالبان در افغانستان پرداختند. سربازانی که در پایتخت قدرت را در دست گرفته‌اند به دیونکوندا ترائوره، رئیس مجمع ملی، اجازه دادند تا م... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی مالی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
169301316732414628031747458وام به بخش خصوصی219915722380622238062XOF - میلیونماهیانه
21.0926.5219.0635.37درجه حرارتcelsiusماهیانه
0.010.690174بارشmmماهیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
128.7-11.753.5تغییرات سالیانه خرده فروشی20.3920.4719.23%سه ماهه
-3.3-3.1-5.230.4بودجه دولت-2.2-2.2-2.2%سالیانه
2014.31197112722014تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
762.2746341762تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
5.15.2-11.3613.62نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه4.84.84.8%سه ماهه
15.2914.030.2815.29تولید ناخالص داخلی171717USD - میلیاردسالیانه
1249611137378117117آدرس های IP104931032510168IPسه ماهه
773.9310302351030سرعت اینترنت121311001166KBpsسه ماهه
16.83.5-26.440.4تولید صنعتی6.883.275.55%سه ماهه
145143141162آسانی کسب و کارسالیانه
12211677127رتبه فساد مالیسالیانه
31322735شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
125121115135رتبه رقابتیسالیانه
43.6343.693.2143.69شاخص رقابتیامتیازسالیانه
73.399.93699.9استفاده از ظرفیت64.0567.3168.42%سه ماهه
5.886.0306.03شاخص تروریسمسالیانه
823.65705116824واردات664662636CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
467.0235569.4522صادرات387389391CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
-7-7.1-15.960.51حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-662.5-602-662-47.94حساب جاری-517-498-478XOF - میلیاردسالیانه
-356.64-351-35734.36موازنه تجاری-277-273-246CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
6.976.98.6نرخ بهره سپرده6.96.96.9%سالیانه
1.41.2-10.1612.8نرخ تورم1.21.21.2%ماهیانه
0.20.6-6.914.55تورم مواد غذایی3.22.82.5%ماهیانه
106.2107103118صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده104107108نقاط شاخصماهیانه
7.97.83.111.7نرخ بیکاری7.17.17.1%سالیانه
18.5417.995.2618.54جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 3.23-13.85.2شاخص اقتصادی مقدم3.183.183.183.18در صدماهیانه