کالایاب
میانمار میانمار

MMK/USD

0.0006
قیمت روز
0 (16.67%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 1520.00
 • بالاترین قیمت روز : 1520.00
 • پایین ترین قیمت روز : 1520.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1520.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / میانمار

 • نرخ فعلی : 47362 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 47362
 • پایین ترین قیمت روز : 47362
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 47,362
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / میانمار

 • نرخ فعلی : 58823 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 58823
 • پایین ترین قیمت روز : 58823
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 58,823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / میانمار

 • نرخ فعلی : 64176 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 64176
 • پایین ترین قیمت روز : 64176
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 64,176
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MMK Ask 1719.291 - 1719.291 1719.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
دلار / کیات میانمار 1525 - 1514 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۶
MMK/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۴۱
MMK/GBP Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 152.37 2019 02 152 104 : 152 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 171 170 : 177 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -4.40 2017 12 -4.1 -7.1 : 0.9 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 2017 12 35.75 29.91 : 216 سالیانه ٪
پول 1520.00 2019 03 1525 848 : 1625 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60 2017 12 5305 728 : 5592 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20 2017 12 1408 150 : 1484 سالیانه USD
تولید نفت خام 11.00 2018 11 11 8 : 23 ماهیانه BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 6.79 2019 01 7.22 -6.3 : 42.1 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 69.32 2017 12 63.23 6.46 : 69.32 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 53.37 2017 12 52.89 20.99 : 53.37 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 2017 12 -2.2 -14.8 : 6.8 سالیانه ٪
حساب جاری -5738.00 2017 12 -1406 -5738 : 1963 سالیانه USD - میلیون
حداقل دستمزد 4800.00 2018 12 3600 3600 : 4800 سالیانه MMK/day
ذخایر طلا 7.30 2019 03 7.3 7.18 : 7.3 سه ماهه تن
رتبه رقابتی 0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 130 129 : 180 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.95 2018 02 176 3.14 : 3822 ماهیانه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.28 2019 02 108 87.69 : 119 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 30 13 : 30 سالیانه امتیاز
شاخص PMI تولید 53.10 2019 02 51.9 46.4 : 55.5 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 4.96 3.45 : 5.92 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.85 2019 02 148 101 : 149 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 1614.98 2018 09 1623 503 : 1761 ماهیانه USD - میلیون
موازنه تجاری -13.36 2018 09 -164 -948 : 593 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 2604.10 2017 12 3634 158 : 3801 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 5.00 2018 12 5 5 : 30 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 2018 12 25 20 : 25 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 2017 12 6.3 3.6 : 13.84 سالیانه ٪
نرخ تورم 6.70 2019 02 6.14 -1.09 : 54.02 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.65 2019 02 0.1 -2.32 : 4.5 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 8.00 2017 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 02 10 10 : 12 روزانه ٪
نرخ بیکاری 0.80 2017 12 0.8 0.8 : 4.17 سالیانه ٪
ورود توریست 263114.00 2018 05 297403 125085 : 450541 ماهیانه
واردات 1628.34 2018 09 1787 334 : 1973 ماهیانه USD - میلیون
هزینه زندگی خانواده 0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 152.37 155 160 160 154 167
بودجه دولت -4.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 38.3 38.3 38.3 38.3 36 ٪
پول 1520.00 1526 1539 1552 1513 1578
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60 6066 6066 6066 6066 6413 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20 1700 1700 1700 1700 1754 USD
تولید نفت خام 11.00 10 10 10 10 10 BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 6.79 5.3 5.7 5.9 5.1 5.3 ٪
تولید ناخالص داخلی 69.32 79.4 79.4 79.4 79.4 80 USD - میلیارد
جمعیت 53.37 54.3 54.3 53.85 54.3 54.33 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.5 ٪
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2300 -2450 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 5100 MMK/day
ذخایر طلا 7.30 7.29 7.29 7.29 7.3 7.29 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.95 410 287 274 382 450 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.28 115 122 122 110 127
شاخص PMI تولید 53.10 50.4 50.9 50.8 51.1 50.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.85 149 155 158 147 164 نقاط شاخص
صادرات 1614.98 1184 1230 1360 980 1450 USD - میلیون
موازنه تجاری -13.36 -413 -325 -150 -510 -170 USD - میلیون
مخارج نظامی 2604.10 2150 2150 2150 2150 2000
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 6 5 6 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 67 67 67 64 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8 ٪
نرخ تورم 6.70 5.8 6.3 5.9 6 4.2 ٪
نرخ تورم 0.65 0.5 0.8 0.5 0.3 0.3 ٪
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بیکاری 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 ٪
ورود توریست 263114.00 276000 276300 299300 278600 299300
واردات 1628.34 1597 1555 1510 1490 1620 USD - میلیون