میانمار میانمار

MMK/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:47:17
0 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MMK/USD

 • 0 ریال
 • نرخ فعلی : 0.0007
 • بالاترین قیمت روز : 0.0007
 • پایین ترین قیمت روز : 0.0007
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.0007
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / میانمار

 • 3,669,000 ریال
 • نرخ فعلی : 46591 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 46616
 • پایین ترین قیمت روز : 46473
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 46,591
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / میانمار

 • 4,557,000 ریال
 • نرخ فعلی : 57865 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 57896
 • پایین ترین قیمت روز : 57719
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 57,865
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / میانمار

 • 4,972,000 ریال
 • نرخ فعلی : 63131 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 63164
 • پایین ترین قیمت روز : 62971
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 63,131
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MMK Ask 1713.9 - 1713.9 1713.9 6.97 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۲۱
MMK/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / کیات میانمار 1521 - 1518 1525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
MMK/GBP Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
51.34846.455.5شاخص PMI تولیدماهیانه
19.3222.1716.427.37درجه حرارت23.323.49celsiusماهیانه
18.7345.240.4749بارش163164mmماهیانه
55530نرخ مالیات بر فروش66%سالیانه
25252025نرخ مالیات درآمد شخصی2525%سالیانه
25252525نرخ مالیات شرکت2525%سالیانه
33.6435.7529.91216بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی38.336%سالیانه
-4.4-4.1-7.10.9بودجه دولت%سالیانه
5591.653057285592تولید ناخالص داخلی سرانه PPP60666413USDسالیانه
1484.214081501484تولید ناخالص داخلی سرانه17001754USDسالیانه
5.96.33.613.84نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
69.3263.236.4669.32تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
47554326775293آدرس های IPIPسه ماهه
4358.2941905284358سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
171171170177آسانی کسب و کار175174سالیانه
130136129180رتبه فساد مالی130130سالیانه
30281330شاخص فساد مالی3030امتیازسالیانه
131134131139رتبه رقابتی131131سالیانه
3.323.233.223.32شاخص رقابتی5.826.32امتیازسالیانه
282645324505125085450541ورود توریستماهیانه
4.964.173.454.96شاخص تروریسم4.374.13سالیانه
1431.2716303341973وارداتUSD - میلیونماهیانه
7.37.37.187.3ذخایر طلاتنسه ماهه
346.951763.143822سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونماهیانه
1631.1515135031761صادراتUSD - میلیونماهیانه
-8.6-2.2-14.86.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-6.2-5.5%سالیانه
-5738-1406-57381963حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
1111823تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-199.88-117-948593موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
10101012نرخ بهره%روزانه
881.512.5نرخ بهره سپرده%سالیانه
1.191.25-2.324.5نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
8.858.6-1.0954.02نرخ تورم%ماهیانه
8.68.4-6.342.1تورم مواد غذایی%ماهیانه
147.7146101148صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
0.80.80.84.17نرخ بیکاری%سالیانه
53.3752.8920.9953.37جمعیت54.354.9میلیونسالیانه
4800360036004800حداقل دستمزد48005100MMK/dayسالیانه