کالایاب
ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک جمهوری خلق چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت می‌باشد.

MOP/USD

0.121
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:10
0 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 8.07
 • بالاترین قیمت روز : 8.07
 • پایین ترین قیمت روز : 8.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 8.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • نرخ فعلی : 251 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 251
 • پایین ترین قیمت روز : 251
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 251
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • نرخ فعلی : 312 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 312
 • پایین ترین قیمت روز : 312
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 312
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • نرخ فعلی : 341 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 341
 • پایین ترین قیمت روز : 341
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 341
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOP/USD Ask 0.121 - 0.121 0.121 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۱
EUR/MOP Ask 9.003 - 9.003 9.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۱۲
GBP/MOP Ask 10.3745 - 10.3745 10.3745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۱۲
دلار / پاتاکا ماکائو 8.1 - 8.089 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۲۳

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 114 52.22 : 114 ماهیانه
افراد شاغل 388.00 2018 12 388 193 : 400 سه ماهه هزار
افراد بیکار 6.90 2018 12 6.9 6 : 15 سه ماهه هزار
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 19563.46 2018 09 18378 900 : 37033 سه ماهه MOP - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 10 492620 33194 : 493370 ماهیانه MOP - میلیون
پول 8.07 2019 03 8.08 7.94 : 8.09 روزانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109869.00 2018 12 101228 25647 : 131593 سه ماهه MOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 50.36 2017 12 44.8 1.02 : 55.35 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80 2017 12 52144 16449 : 72184 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90 2017 12 97752 40365 : 135319 سالیانه USD
تولید ناخالص ملی 366753.70 2017 12 332584 95974 : 388121 سالیانه MOP - میلیون
تولیدات صنعتی 18.70 2018 09 20.8 -36.8 : 44.8 سه ماهه ٪
تولید صنعتی 13.70 2018 09 32.3 -12.4 : 39.9 سه ماهه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 2018 12 10.8 -8.5 : 49.95 سه ماهه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19699.00 2018 12 15054 1108 : 26674 سه ماهه MOP-THO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 2018 09 -14.2 -14.2 : 20.38 سه ماهه ٪
تغییرات موجودی انبار -344.00 2018 12 -292 -391 : 1219 سه ماهه MOP-THO
تولید الکتریسیته 75.30 2018 07 49.9 17.5 : 222 ماهیانه گیگاوات ساعت
تورم مواد غذایی 2.51 2019 02 3.13 -5.46 : 19.97 ماهیانه ٪
تولید صنعتی -24.20 2018 09 -26.5 -38.8 : 64.6 سه ماهه ٪
ثبت خودرو 0 2018 11 1012 504 : 2363 ماهیانه
جمعیت 0.65 2017 12 0.64 0.17 : 0.65 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 2016 12 25.4 17.1 : 43.2 سالیانه ٪
حساب جاری 134526.90 2017 12 98442 18673 : 178664 سالیانه MOP - میلیون
دستمزد در تولید 13000.00 2018 09 9500 2656 : 14000 سه ماهه MOP / ماهانه
دستمزد 16000.00 2018 09 16000 4578 : 16000 سه ماهه MOP / ماهانه
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP
درآمد گردشگری 18352.00 2018 09 16500 11540 : 18352 سه ماهه MOP - میلیون
درآمدهای دولت 37273.53 2018 09 34140 3165 : 44757 سه ماهه MOP - میلیون
ذخایر ارزی 0 2019 02 20325 55.12 : 35459 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه
رابطه مبادله 99.70 2018 09 99.8 89.9 : 110 سه ماهه نقاط شاخص
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 2017 12 -10518 -40626 : 18677 سالیانه MOP - میلیون
شاخص مسکن 270.50 2018 11 269 94.1 : 271 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.38 2019 02 121 71.45 : 123 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.31 2019 02 115 60.4 : 115 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 01 1043704 357946 : 2377502 ماهیانه هزار MOP
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60 2018 09 105 46.5 : 106 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M2 658699.26 2019 01 651438 7381 : 658699 ماهیانه MOP - میلیون
عرضه پول M1 83339.02 2019 01 80758 825 : 83339 ماهیانه MOP - میلیون
عرضه پول M0 0 2018 10 15907 1659 : 16233 ماهیانه MOP - میلیون
قیمت واردات 127.10 2018 09 118 46.4 : 243 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت صادرات 114.40 2018 09 128 61.4 : 169 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2017 12 103285 -19806 : 149652 سالیانه MOP Millions
موازنه تجاری -7441464.85 2019 01 -6938906 -8008622 : 634540 ماهیانه هزار MOP
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2018 12 1.9 -24.6 : 54.3 سه ماهه ٪
نرخ بهره 2.75 2019 02 2.75 0.5 : 8 روزانه ٪
نرخ مالیات شرکت 12.00 2018 12 12 12 : 12 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 71.50 2019 01 70.9 60.8 : 74.4 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.68 2019 02 0.15 -1.3 : 2.53 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 2018 12 12 12 : 12 سالیانه ٪
نرخ تورم 2.79 2019 02 3.04 -3.65 : 9.49 ماهیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 1.60 2019 02 1.73 0.15 : 6.99 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 2014 12 0.1 0.1 : 7.1 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 1.70 2019 01 1.7 1.7 : 7.1 ماهیانه ٪
ورود توریست 3545701.00 2019 02 3425126 532588 : 3569825 ماهیانه
واردات 0 2019 01 7982609 781040 : 8993061 ماهیانه هزار MOP
هزینه های دولت 12817.00 2018 12 9702 2883 : 12817 سه ماهه MOP-THO
هزینه های مالی 17710.07 2018 09 15762 1942 : 19398 سه ماهه MOP - میلیون
هزینه های مصرف کننده 26167.00 2018 12 25305 10302 : 26167 سه ماهه MOP-THO
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 388.00 394 388 385 388 395 هزار
افراد بیکار 6.90 6.8 7.1 7.4 6.9 6.8 هزار
ارزش بودجه دولت 19563.46 15100 16700 16800 17500 16500 MOP - میلیون
پول 8.07 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109869.00 104909 104301 107076 107733 112323 MOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 50.36 55.2 55.2 55.2 55.2 60.5 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80 56500 56500 56500 56500 56920 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90 112000 112000 112000 112000 115000 USD
تولید ناخالص ملی 366753.70 341854 340536 349597 341195 366728 MOP - میلیون
تولیدات صنعتی 18.70 4.5 5.8 7.9 1.9 2.7 ٪
تولید صنعتی 13.70 5.2 5.1 4.8 4.8 3.2 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 5.3 21.5 22.6 20.1 29.1 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19699.00 19161 14947 14862 19354 15591 MOP-THO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 -3 8.4 13.8 7.03 13.8 ٪
تغییرات موجودی انبار -344.00 -19 -267 -17 -21 -10 MOP-THO
تولید الکتریسیته 75.30 82.3 80.9 78 86.5 97 گیگاوات ساعت
تورم مواد غذایی 2.51 2.7 3.2 2.9 2.6 2.4 ٪
تولید صنعتی -24.20 30.9 23.7 18.8 25.6 12.6 ٪
جمعیت 0.65 0.67 0.67 0.66 0.67 0.67 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 32 32 34 ٪
حساب جاری 134526.90 125000 125000 125000 125000 154000 MOP - میلیون
دستمزد در تولید 13000.00 15000 15200 15500 14500 16000 MOP / ماهانه
دستمزد 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500 MOP / ماهانه
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 42459 42541 42666 42376 44159 MOP
درآمد گردشگری 18352.00 17400 17700 17900 17200 18000 MOP - میلیون
درآمدهای دولت 37273.53 33300 33600 35000 32100 35100 MOP - میلیون
رابطه مبادله 99.70 88.21 88.17 88.81 95.32 90.72 نقاط شاخص
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -12500 -12500 -12500 -14000 MOP - میلیون
شاخص مسکن 270.50 266 269 274 262 272 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.38 122 125 124 120 128
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.31 116 118 118 115 121 نقاط شاخص
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60 107 108 109 107 113 نقاط شاخص
عرضه پول M2 658699.26 634000 642000 647000 623000 655000 MOP - میلیون
عرضه پول M1 83339.02 79500 80900 82000 78000 83400 MOP - میلیون
قیمت واردات 127.10 128 130 130 126 128 نقاط شاخص
قیمت صادرات 114.40 113 115 116 121 116 نقاط شاخص
موازنه تجاری -7441464.85 -7085104 -7279332 -7084740 -7274747 -7086235 هزار MOP
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.7 3 2.3 3.5 ٪
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 ٪
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 71.50 70.1 69.9 69.7 70.6 70.2 ٪
نرخ تورم 0.68 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ تورم 2.79 2.6 3.7 3.3 3.1 3 ٪
نرخ بهره بین بانکی 1.60 2.27 2.27 2.52 2.02 2.52 ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.35 0.6 0.1 0.6 ٪
نرخ بیکاری 1.70 1.9 1.9 1.9 1.8 2 ٪
ورود توریست 3545701.00 2762900 2782600 2820000 3060000 2960000
هزینه های دولت 12817.00 9801 10326 10268 8365 10772 MOP-THO
هزینه های مالی 17710.07 18200 16900 18200 14600 18600 MOP - میلیون
هزینه های مصرف کننده 26167.00 27268 26997 26845 26737 28161 MOP-THO