ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک جمهوری خلق چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت می‌باشد.

MOP/USD

0.1211
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MOP/USD

 • 14,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.1211
 • بالاترین قیمت روز : 0.1211
 • پایین ترین قیمت روز : 0.1211
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.1211
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • 3,411,000 ریال
 • نرخ فعلی : 246 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 247
 • پایین ترین قیمت روز : 246
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 246
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • 4,229,000 ریال
 • نرخ فعلی : 305 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 305
 • پایین ترین قیمت روز : 305
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 305
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • 4,617,000 ریال
 • نرخ فعلی : 333 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 336
 • پایین ترین قیمت روز : 333
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 333
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پاتاکا ماکائو 8.102 - 8.1 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۸
MOP/USD Ask 0.1211 - 0.1211 0.1211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۸
EUR/MOP Ask 9.0104 - 9.01 9.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/MOP Ask 10.222 - 10.222 10.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
315429125612745325883403503ورود توریست306000027600002780000ماهیانه
28.528.3810.7629.77درجه حرارتcelsiusماهیانه
12121212نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
12121212نرخ مالیات شرکت%سالیانه
11.121.3-8.549.95تغییرات سالیانه خرده فروشی20.15.321.5%سه ماهه
1.9-14.2-14.220.38تغییرات ماهیانه خرده فروشی7.03-38.4%سه ماهه
41423308912111041423درآمد قابل تصرف شخص450004500045000MOPسالیانه
25302253661030225366هزینه های مصرف کننده267492726826997MOP-THOسه ماهه
270.427094.1271شاخص مسکن262266269نقاط شاخصماهیانه
96789117288312391هزینه های دولت8365980110326MOP-THOسه ماهه
34139.934097316544757درآمدهای دولت321003330033600MOP - میلیونسه ماهه
18377.912307290037033ارزش بودجه دولت175001510016700MOP - میلیونسه ماهه
15761.9911025194219398هزینه های مالی146001820016900MOP - میلیونسه ماهه
329498332959182221385433تولید ناخالص ملی352892354210351574MOP - میلیونسالیانه
1400817824110826674تشکیل سرمایه ثابت ناخالصMOP-THOسه ماهه
104861.99775240365135319تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
55936.8521441644972184تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
10092010111725647131593تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت111427108701107682MOP - میلیونسه ماهه
1.65.9-24.654.3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه7.17.56.7%سه ماهه
50.3644.81.0255.35تولید ناخالص داخلی55.255.255.2USD - میلیاردسالیانه
13.732.3-12.439.9تولید صنعتی4.85.25.1%سه ماهه
18.720.8-36.844.8تولیدات صنعتی (ماهانه)1.94.55.8%سه ماهه
-24.2-26.5-38.864.6تولید صنعتی25.630.923.7%سه ماهه
75.349.917.5222تولید الکتریسیته86.582.380.9گیگاوات ساعتماهیانه
46462646رتبه فساد مالیسالیانه
51505066شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
-289-237-3911219تغییرات موجودی انبار-21-19-267MOP-THOسه ماهه
18352165001154018352درآمد گردشگری172001740017700MOP - میلیونسه ماهه
99.899.889.9110رابطه مبادله95.3288.2188.17نقاط شاخصسه ماهه
8526540.4975642017810408993061واردات827093480839438279176هزار MOPماهیانه
18676.8-10518-4062618677سرمایه گذاری مستقیم خارجی-12500-12500-12500MOP - میلیونسالیانه
10632009345613579462377502صادرات996187998839999844هزار MOPماهیانه
27.525.417.143.2حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
134526.99844218673178664حساب جاری125000125000125000MOP - میلیونسالیانه
-7463384.53-6629643-8008622634540موازنه تجاری-7274747-7085104-7279332هزار MOPماهیانه
626433.516215237381626434عرضه پول M2623000634000642000MOP - میلیونماهیانه
75258.567806482581364عرضه پول M1780007950080900MOP - میلیونماهیانه
2.52.50.58نرخ بهره2.7533.25%روزانه
2.142.290.156.99نرخ بهره بین بانکی2.392.642.89%ماهیانه
0.10.10.17.1نرخ بهره سپرده0.350.60.85%سالیانه
0.160.3-1.32.53نرخ تورم (ماهانه)0.20.10.2%ماهیانه
3.353.51-3.659.49نرخ تورم3.12.63.7%ماهیانه
117.912746.4243قیمت واردات126128130نقاط شاخصسه ماهه
105.610546.5106ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی107107108نقاط شاخصسه ماهه
2.912.85-5.4619.97تورم مواد غذایی2.62.73.2%ماهیانه
128.411861.4169قیمت صادرات121113115نقاط شاخصسه ماهه
113.7311460.4114صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده115116118نقاط شاخصماهیانه
130009500265614000دستمزد در تولید145001500015200MOP / ماهانهسه ماهه
1600016000457816000دستمزد165001650016500MOP / ماهانهسه ماهه
1.81.81.77.1نرخ بیکاری1.81.91.9%ماهیانه
6.96.9615افراد بیکار6.96.87.1هزارسه ماهه
0.650.640.170.65جمعیتمیلیونسالیانه
70.871.360.874.4نرخ مشارکت نیروی کار70.670.169.9%ماهیانه
387.6385193400افراد شاغل388394388هزارسه ماهه