موریس موریس
موریس
موریس
موریس کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون و رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:07:16
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MUR/USD

 • 3,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.0282
 • بالاترین قیمت روز : 0.0283
 • پایین ترین قیمت روز : 0.0282
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.0282
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / موریس

 • 3,371,000 ریال
 • نرخ فعلی : 1044 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1044
 • پایین ترین قیمت روز : 1044
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 1,044
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / موریس

 • 4,185,000 ریال
 • نرخ فعلی : 1296 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1296
 • پایین ترین قیمت روز : 1296
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 1,296
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / موریس

 • 4,566,000 ریال
 • نرخ فعلی : 1414 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1414
 • پایین ترین قیمت روز : 1414
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 1,414
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/MUR Ask 42.683 - 42.683 42.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
MUR/ZAR Ask 0.3874 - 0.3873 0.3874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
ZAR/MUR Ask 2.39 - 2.39 2.3912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
EUR/MUR Ask 37.52 - 37.52 37.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۱
MUR/EUR Ask 0.0247 - 0.0246 0.0247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2226.77 - 2221.6 2227.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ciel Textile 42.6 - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Eudcos 18.1 - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
MCB Group 278 - 278 278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
State Bank of Mauritius 6.12 - 6.1 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Rogers & Co 37.05 - 37.05 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 6M 3.4 - 3.4 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Mauritius 1Y 3.6 - 3.55 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Mauritius 8M 3.45 - 3.45 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Mauritius 2M 3.1 - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 4M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.721 - 2.721 2.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.846 - 2.846 2.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.698 - 2.698 2.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.689 - 2.689 2.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Reliance Emergent India Fund Class 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
5.26.1-27.2815.8تورم مواد غذایی-23.53.8%ماهیانه
2.11.80.86.2اندازه اصل تورم1.971.991.99%ماهیانه
0.40.4-2.54.4نرخ تورم (ماهانه)0.060.290.23%ماهیانه
2.82.8-118.1نرخ تورم22.52.8%ماهیانه
102.81029.85106صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده108105105نقاط شاخصماهیانه
10809.97018317614043درآمدهای دولت859790228779MUR - میلیونماهیانه
1527.9-1216-50993156ارزش بودجه دولت-588-299-502MUR - میلیونماهیانه
92828234393215087هزینه های مالی918593219281MUR - میلیونماهیانه
10910969.4109قیمت تولید105105105نقاط شاخصماهیانه
13405210284938826155615ورود توریست112000112000114000ماهیانه
25.9524.3119.2427.74درجه حرارتcelsiusماهیانه
120.4971.9111.67825بارشmmماهیانه
3333نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
6666نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
9999نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
15151530نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
15151535نرخ مالیات شرکت%سالیانه
87320836661618394775هزینه های مصرف کننده869299072590472MUR - میلیونسه ماهه
8.58.5813نرخ وام بانکی8.258.258.25%ماهیانه
99.199.198.699.1نرخ مالکیت مسکن99.0999.0999.09%سالیانه
1971417606373919714هزینه های دولت182932048317545MUR - میلیونسه ماهه
64.96548.465بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-3.2-3.5-6.2-1.8بودجه دولت-3.2-3.2-3.2%سالیانه
2108019129548723500تشکیل سرمایه ثابت ناخالصMUR - میلیونسه ماهه
20292.7419568738720293تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
10186.19822226510186تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.30.8-1.76.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی10.90.9%سه ماهه
198822205662220تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی230720661708MUR - میلیونسه ماهه
6540668631736686تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی694767956802MUR - میلیونسه ماهه
269197162348تولید ناخالص داخلی از معادن205279257MUR - میلیونسه ماهه
1327310289732116963تولید ناخالص داخلی از ساخت106901379115129MUR - میلیونسه ماهه
4515437621265664تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز454746915000MUR - میلیونسه ماهه
12050711286524867124869تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت117267125207117160MUR - میلیونسه ماهه
3.74.1-0.89.8نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.93.93.9%سه ماهه
13.3412.230.7113.34تولید ناخالص داخلی14.714.714.7USD - میلیاردسالیانه
2.2-0.9-34.2317.24استخراج معدن-2.68-3.04-2.76%سه ماهه
11.5-7.048.91تولید صنعتی1.621.691.6%سه ماهه
28973426635728544289734آدرس های IP335223341435347596IPسه ماهه
5740.7664332006433سرعت اینترنت577056445530KBpsسه ماهه
1.31.1-2.96.77تولید صنعتی2.312.262.16%سه ماهه
20251749آسانی کسب و کارسالیانه
54503354رتبه فساد مالیسالیانه
50544157شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
49493960رتبه رقابتیسالیانه
63.7462.974.1663.74شاخص رقابتیامتیازسالیانه
952-270-34983458تغییرات موجودی انبار708781745MUR - میلیونسه ماهه
144.313677.5144اطمینان کسب و کار155161166نقاط شاخصسه ماهه
45014401305544378درآمد گردشگری439643794370MUR - میلیونماهیانه
0000شاخص تروریسمسالیانه
106.111191.3138رابطه مبادله105103103نقاط شاخصسه ماهه
1475816433175544732واردات152961532215328MUR - میلیونماهیانه
12.412.41.9112.44ذخایر طلا12.5212.5712.6تنسه ماهه
1233013648879320373سرمایه گذاری مستقیم خارجی126991261712535MUR - میلیونسالیانه
4454445128618556004بدهی خارجیMUR - میلیونسه ماهه
67867399140721687صادرات664567176703MUR - میلیونماهیانه
-5.8-4.4-13.556.4حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-7886.05-1926-138703279حساب جاری-4565-7197-6057MUR - میلیونسه ماهه
-7972-9034-23045560موازنه تجاری-8651-8605-8625MUR - میلیونماهیانه
8.58.5813نرخ وام8.258.258.25%ماهیانه
3.53.53.59.25نرخ بهره3.253.253.25%روزانه
6326.764076386668ذخایر ارزی612960796053USD - میلیونماهیانه
3.15.23.112.56نرخ بهره سپرده2.852.852.85%سالیانه
93.987.277.4127قیمت واردات9495.895.04نقاط شاخصسه ماهه
99.69749107قیمت صادرات98.6998.4998.28نقاط شاخصسه ماهه
116.510878.2116دستمزد در تولید114136138نقاط شاخصسه ماهه
27574265941260027574دستمزد290002755027565WALL / ماهسالیانه
77.12.719.7نرخ بیکاری76.96.8%سه ماهه
40.5413556.1افراد بیکار40.239.9339.26هزارسه ماهه
127.512545.68128بهره وری130131132نقاط شاخصسالیانه
1.261.260.661.26جمعیتمیلیونسالیانه
132.313022.54132هزینه های کار135136136نقاط شاخصسالیانه
4106379915587285پست های خالی شغلی457245054438سالیانه
93.0492.94093.36نرخ اشتغال92.9292.8892.83%سه ماهه
541.5540483549افراد شاغل538542538هزارسه ماهه