موزامبیک موزامبیک
موزامبیک
موزامبیک
موزامبیک (به پرتغالی: Mozambique) کشوری است در جنوب آفریقا. پایتخت آن ماپوتو است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر بود. زبان رسمی این کشور پرتغالی و واحد پول آن متیکال موزامبیکی است. این کشور از شمال با تانزانیا، از شمال غرب با مالاوی و زامبیا، از غرب با زیمبابوه و از جنوب غرب با سوازیلند و آفریقای جنوبی همسایه‌است. در شرق این کشور اقیانوس هند قرار دارد. ۵۶ درصد از مردم موزامبیک مسیحیان، و حدود ۱۸ درصد مسلمانان هستند.کمبود آب به دلیل پدیده آب و هوایی ال‌نینو در موزامبیک موجب تلف شدن دام‌ها و خشک شدن مزارع شده‌است.

MZN/USD

0.0161
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی موزامبیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / متیکال موزامبیک 62.18 62.35 62.18 62.35 0.17 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۵۵
MZN/USD Ask 0.0161 - 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۸
EUR/MZN Ask 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹

شاخص‌های اقتصادی موزامبیک + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
261957603.526772628812719071270814634وام به بخش خصوصیهزار هزار تومانماهیانه
95.796.386.6109اطمینان کسب و کارنقاط شاخصماهیانه
27.527.1618.0627.95درجه حرارت23.9924.19celsiusماهیانه
176.4132.720.78344بارش83.6284.29mmماهیانه
3333نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان33%سالیانه
4444نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت44%سالیانه
7777نرخ تامین اجتماعی77%سالیانه
17171717نرخ مالیات بر فروش1717%سالیانه
32323232نرخ مالیات درآمد شخصی3232%سالیانه
32323232نرخ مالیات شرکت3232%سالیانه
31.48.5-14.4131.4تغییرات سالیانه خرده فروشی%ماهیانه
28.61.8-25.128.6تغییرات ماهیانه خرده فروشی%ماهیانه
34308633148280822343086هزینه های مصرف کنندهMZN - میلیونسالیانه
11673611191614156116736هزینه های دولتMZN - میلیونسالیانه
88.212037.5138بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی132120%سالیانه
-4.4-2.8-9.8-1.1بودجه دولت%سالیانه
13004911420223334192390تشکیل سرمایه ثابت ناخالص141465150378MZN - میلیونسالیانه
1136.111273541136تولید ناخالص داخلی سرانه PPP11451144USDسالیانه
519515132519تولید ناخالص داخلی سرانه535568USDسالیانه
-3.7-3.7-3.77.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
2966304717443546تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیMZN - میلیونسه ماهه
8953829028758953تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیMZN - میلیونسه ماهه
832978338448329تولید ناخالص داخلی از معادنMZN - میلیونسه ماهه
1011811371767412028تولید ناخالص داخلی از ساختMZN - میلیونسه ماهه
213717589572625تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازMZN - میلیونسه ماهه
24361356821514435682تولید ناخالص داخلی از کشاورزیMZN - میلیونسه ماهه
12403813537219407135372تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتMZN - میلیونسه ماهه
3.23.3-2.515.3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
12.3311.012.0916.96تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
30.1-34.8204استخراج معدن%ماهیانه
10.1-1.6-15.815.3شاخص اقتصادی مقدم%ماهیانه
6057057816681199773آدرس های IPIPسه ماهه
2364.3826902362690سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
15.59.1-32.523.5تولیدات صنعتی (ماهانه)%ماهیانه
3.16.6-12.738.2تولید صنعتی%ماهیانه
135138128142آسانی کسب و کار135137سالیانه
15314256153رتبه فساد مالی153153سالیانه
25272235شاخص فساد مالی2525امتیازسالیانه
133125119138رتبه رقابتی133133سالیانه
39.7541.93.0141.9شاخص رقابتی42.2542.75امتیازسالیانه
55713122677-643122677تغییرات موجودی انبارMZN - میلیونسالیانه
4.883.5404.88شاخص تروریسم4.884.88سالیانه
151714431203827وارداتUSD - میلیونسه ماهه
4.44.40.156.5ذخایر طلاتنسه ماهه
1356118241.43341صادراتUSD - میلیونسه ماهه
-16.2-37.9-41.8-5حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-29-27%سالیانه
-630.3-966-1942209حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
-161-261-147718.2موازنه تجاریUSD - میلیونسه ماهه
394727.939550665527395506عرضه پول M3MZN - میلیونماهیانه
20.220.414.2329.75نرخ وام%ماهیانه
15157.523.25نرخ بهره%روزانه
293329256253251ذخایر ارزیUSD - میلیونماهیانه
12.3713.066.9742.4نرخ بهره سپرده%ماهیانه
4.5-0.3-9.659.8تغییر قیمت تولید کننده%ماهیانه
219.122990.8236قیمت تولیدنقاط شاخصماهیانه
0.070.11-3.437.51نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
4.754.891.0526.35نرخ تورم%ماهیانه
1.41.5-240.33تورم مواد غذایی%ماهیانه
120.2612018.3120صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
25.0424.3722.5525.3نرخ بیکاری%سالیانه
29.528.837.3929.5جمعیت30.931.2میلیونسالیانه
4150364220054150حداقل دستمزد40004000MZN / ماهسالیانه