نیجر نیجر
نیجر
نیجر
نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر (به انگلیسی: Republic of Niger)، کشوری است در غرب قاره آفریقا. نیجر با مساحتی برابر با ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع، یک کشور محصور در خشکی است که حدود ۸۰ درصد از مساحت آن توسط بیابان‌ها پوشیده شده‌است. این کشور در تاریخ ۳ اوت ۱۹۶۰ میلادی، رسماً از فرانسه اعلام استقلال کرد. این کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی وضعیت بسیار ناخوشایندی دارد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ مطابق با آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل متحد، نیجر در رتبه ۱۸۸ جهان جای گرفت.نیجر سرزمینی صخره‌ای و عمدتاً شن‌زار است. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود. با این وجود دارای منابع نفتی و معادن سنگ اورانیوم است.

شاخص‌های اقتصادی نیجر + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
660572657174108301694141وام به بخش خصوصی667004667004667004XOF - میلیونماهیانه
29.732.0316.2535درجه حرارتcelsiusماهیانه
19191819نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
9.59.5-31.766.6تغییرات سالیانه خرده فروشی8.617.246.05%سه ماهه
29.728.714.766.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-5.7-6.1-93.7بودجه دولت-5.7-5.7-5.7%سالیانه
926917753926تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
395.94392322716تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
55-17.0613.48نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه5.55.45.72%سه ماهه
8.127.610.458.23تولید ناخالص داخلی999USD - میلیاردسالیانه
478532553686016آدرس های IP498948084989IPسه ماهه
83110791241079سرعت اینترنت108810881120KBpsسه ماهه
-5.6-9.5-49.485.2تولید صنعتی4.34.251.97%سه ماهه
143144143176آسانی کسب و کارسالیانه
11210199138رتبه فساد مالیسالیانه
33352235شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
50.46033.988.2استفاده از ظرفیت53.2853.6353.62%سه ماهه
6.326.6806.68شاخص تروریسمسالیانه
343467287000152052519424واردات271165265057255368FCFA - میلیونسه ماهه
6063310817654179180681صادرات713188162984207FCFA - میلیونسه ماهه
-14.4-15.5-22.71.15حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-665.3-700-879-173حساب جاری-504-512-520FCFA - میلیونسالیانه
99520تولید نفت خام999BBL/D/1Kماهیانه
-182.3-486-515764گردش سرمایهXOF - میلیاردسالیانه
-282834-178824-429726-23245موازنه تجاری-199847-183428-171161FCFA - میلیونسه ماهه
1076.111022231649عرضه پول M2109610891091XOF - میلیاردماهیانه
515.8519116689عرضه پول M0517518518XOF - میلیاردماهیانه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
6.496.936.498.58نرخ بهره سپرده6.496.496.49%سالیانه
2.64.4-4.215.4نرخ تورم2.72.52.5%ماهیانه
-2.61.2-5.77.2تورم مواد غذایی-1.48-1.48-1.48%ماهیانه
0.40.40.35.1نرخ بیکاری0.50.50.5%سالیانه
21.620.673.3921.6جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 3.53.4122.7شاخص اقتصادی مقدم3.493.493.493.49%ماهیانه