پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه
پلی‌نزی فرانسه
پلی‌نزی فرانسه
پُلی‌نِزی فرانسه (به فرانسوی: Polynésie française، به زبان تاهیتی: Pōrīnetia Farāni، به انگلیسی: French Polynesia) یکی از قلمروهای فرادریایی فرانسه در بخش جنوبی اقیانوس آرام، جنوب جزایر کرولاین و شرق جزایر کوک است. این کشوراز ۱۱۸ جزیره تشکیل شده که ۶۷ تای آن‌ها قابل سکونت است. مجموع جمعیت ساکن در این جزایر حدودن ۲۷۶ هزار نفر است، که عمدتاً در بزرگترین جزیره به نام تاهیتی (یا تائیتی Tahiti)، و پایتخت این کشور در جزیرهٔ تاهیتی، شهر پاپته (Papeete)، زندگی می‌کنند. از سال ۱۸۸۹ این مجموعه جزایر به تصاحب دولت فرانسه درآمد، و نام پولینزی فرانسوی (Polynésie française) را به خود گرفت.

شاخص‌های اقتصادی پلی‌نزی فرانسه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
25.9725.2422.6828.62درجه حرارتcelsiusماهیانه
157.4513017.09652بارشmmماهیانه
41419415391944145521آدرس های IP416224163641633IPسه ماهه
3227.5230923043228سرعت اینترنت307931183111KBpsسه ماهه