فلسطین فلسطین
فلسطین
فلسطین
فلسطین (به عربی: فلسطین، به عبری:פלסטינה) به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است. فلسطین در دوران‌های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد. در معنی جغرافیایی گسترده‌تر آن فلسطین می‌تواند به منطقه‌ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی، بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. فلسطین همچنین می‌تواند به ناحیه‌ای که در ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد. فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین که توسط السلطة الوطنیة الفلسطینیة (حکومت خودگردان فلسطین) اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود. سایر نام‌های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از: سرزمین مقدس (زبان عربی: الأرض المقدسة، در زبان عبری: ארץ הקדש، زبان لاتین: ترا سانکتا)،

شاخص های بورس فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 528.89 - 526.2 528.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Of Palestine 2.29 - 2.25 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Islamic Bank 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Islamic Bank 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Investment Bank PLC 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Electric 1.43 - 1.4 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴

شاخص‌های اقتصادی فلسطین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
2874.6271914162989هزینه های مصرف کنندهUSD - میلیونسه ماهه
-3.40.9-22.8735.72تولید صنعتی0.710.210.19%ماهیانه
103.7710554.7106قیمت تولید104107108نقاط شاخصماهیانه
12.6518.88.229.54درجه حرارتcelsiusماهیانه
75.2660.180323بارشmmماهیانه
2277248519703232جواز ساختمان235925052492سه ماهه
837.4878443971هزینه های دولت892855852USD - میلیونسه ماهه
17.518.52.9326.36بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2.33.3-8.24.3بودجه دولت3.33.33.3%سالیانه
747.6748366795تشکیل سرمایه ثابت ناخالصUSD - میلیونسه ماهه
1997.317468801997تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
3537.11052.6تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی37.6935.7435.63USD - میلیونسه ماهه
55.861.11872.7تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی62.0856.9756.8USD - میلیونسه ماهه
683.1693201702تولید ناخالص داخلی از خدمات704697695USD - میلیونسه ماهه
419.646380.3515تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی471428427USD - میلیونسه ماهه
17.914.1117.9تولید ناخالص داخلی از معادن14.3318.2818.22USD - میلیونسه ماهه
366.535984.5373تولید ناخالص داخلی از ساخت365374373USD - میلیونسه ماهه
213.921816.8237تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز221218218USD - میلیونسه ماهه
103.910246.8125تولید ناخالص داخلی از کشاورزی104106106USD - میلیونسه ماهه
3351.333787783502تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت260526182610USD - میلیونسه ماهه
-1.32-21.5926.03نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه1.62.11.8%سه ماهه
87.73.048تولید ناخالص داخلی8.258.258.25USD - میلیاردسالیانه
33997132708249423339971آدرس های IP357136358327359247IPسه ماهه
5825.8557973215826سرعت اینترنت537357685052KBpsسه ماهه
2336.9-89.336.9تغییرات موجودی انبار35.6132.6135.63USD - میلیونسه ماهه
50340033556ورود توریست500500500هزارسالیانه
5.555.664.096.06شاخص تروریسمسالیانه
461.149482.71497واردات467469469USD - میلیونماهیانه
270526838932791سرمایه گذاری مستقیم خارجی268626792674USD - میلیونسه ماهه
81.98915.9297صادرات86.586.5986.51USD - میلیونماهیانه
-10.8-14.5-34.95-8.1حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-373.3-442-1516764حساب جاری-480-420-440USD - میلیونسه ماهه
-379.2-405-429-66.79موازنه تجاری-381-382-382USD - میلیونماهیانه
2.34-2.36.7تغییر قیمت تولید کننده2.933.1%ماهیانه
0.07-0.09-2.1115.08نرخ تورم1.71.92.4%ماهیانه
-0.23-1-5.721.48تورم مواد غذایی52.50.51%ماهیانه
111.4611183.3113صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده112113114نقاط شاخصماهیانه
49.949.632.949.9نرخ بیکاری جوانان49.5747.7247.22%سه ماهه
31.732.48.835.6نرخ بیکاری31.431.431.4%سه ماهه
442500404800195500442500افراد بیکار458951442500458951سه ماهه
4.954.811.984.95جمعیتمیلیونسالیانه
46.945.940.546.9نرخ مشارکت نیروی کار46.3446.0746.45%سه ماهه
90080091460067900996100استخدام تمام وقت862456869034862370سه ماهه