پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه
جمهوری پاراگوئه کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن آسونسیون و جمعیت آن حدود ۶٫۵ میلیون نفر است. زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و زبان گوارانی واحد پول آن گوارانی است. حدود ۹۲٪ از جمعیت توان صحبت به اسپانیایی و ۹۸٪ نیز توان تکلم به گوارانی را دارند. پاراگوئه کشوری محصور در خشکی و مساحت آن ۴۰۶۷۵۲ کیلومتر مربع است. پاراگوئه از سوی جنوب و جنوب غربی با آرژانتین، از شرق و شمال شرق با برزیل، و از سوی شمال غرب با بولیوی هم‌مرز است. زمین‌های پاراگوئه در دو سوی رودخانه پاراگوئه قرار گرفته که از میانه کشور از شمال به جنوب در جریان است. پیش از ورود اروپاییان در سده شانزدهم مردم گوارانی در پاراگوئه زندگی می‌کردند. در آن سده پاراگوئه به بخشی از امپراتوری استعماری اسپانیا تبدیل شد. پس از استقلال از اسپانیا در سال ۱۸۱۱ پاراگوئه توسط یک رشته از دیکتاتورهایی که به دنبال سیاست‌های انزواگرایانه بودند حکومت شد. جنگ فاجعه‌بار پاراگوئه (۱۸۶۴–۱۸۷۰) که در آن ۶۰٪ تا ۷۰٪ از جمعیت کشور جان باخت باعث توقف در پیشرفت این کشور در آن دهه‌ها شد. در طول بخش بزرگی از قرن بیستم کشور توسط آلفردو اشتروسنر حکومت می‌شد که این حکومت از درازمدت‌ترین دیکتاتوری‌های آمریکای جنوبی به‌شمار می‌آید. در سال ۱۹۸۸ استروسنر ساقط شد و انتخابات آزاد در ۱۹۹۳ برگزار گردید.

گورانی پاراگوئه / دلار

0.00018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.69%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/PYG Ask 6764.6 - 6764.6 6764.6 16.10 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۵۴
دلار / گورانی پاراگوئه 6093 6092 6091 6093 14.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۷
ZAR/PYG Ask 432.36 - 432.36 432.36 0.48 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
PYG/ZAR Ask 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۰۹
MXN/PYG Ask 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷

شاخص‌های اقتصادی پاراگوئه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
7081324470326370240054070813244وام به بخش خصوصی718893127193481271934812PYG - میلیونماهیانه
0.70.6-2.243.95نرخ تورم (ماهانه)0.320.340.33%ماهیانه
44.10.913.4نرخ تورم3.74.34.2%ماهیانه
2.22.3-4.8432.41تورم مواد غذایی62.692.72%ماهیانه
330.6821.79اندازه اصل تورم3.033.043.04%ماهیانه
103.510332.8155صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده105106106نقاط شاخصماهیانه
27.9326.2414.0129.5درجه حرارتcelsiusماهیانه
204.491682.68248بارشmmماهیانه
9999نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
16.516.516.516.5نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
25.525.525.525.5نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
10101010نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
10101030نرخ مالیات شرکت%سالیانه
0.80.790.431.74قیمت گازوئیل0.760.750.74USD / لیترماهیانه
33207177.23327275421318005634545579هزینه های مصرف کننده338730063430301434435843PYG - میلیونسه ماهه
5520199.23523821825778616855190هزینه های دولت542155657023665724447PYG - میلیونسه ماهه
24.122.810.967بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
7838.6782523517839بدهی های دولتUSD - میلیونماهیانه
-1.5-1.4-3.34.5بودجه دولت-1.5-1.5-1.5%سالیانه
8994503.169416976348060010026544تشکیل سرمایه ثابت ناخالصمیلیون - PYGسه ماهه
8827887158078871تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
3905.93392610263926تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
-0.3-0.5-6.410.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.4-10.6%سه ماهه
4080931.35474785719621634747857تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی491403242156024231926PYG هزارسه ماهه
24884555.6723504209974978625852563تولید ناخالص داخلی از خدمات243268562570574625805284PYG هزارسه ماهه
10589803.4510327578508966010648303تولید ناخالص داخلی از ساخت106890431093926710981626PYG هزارسه ماهه
3362327.34308427410483093413067تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز319222334732843486733PYG هزارسه ماهه
4281670.2758821878179895971864تولید ناخالص داخلی از کشاورزی608806344229654440092PYG هزارسه ماهه
52767008.78529490272243118553222398تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت548022435450832054719388PYG هزارسه ماهه
6.24.7-7.716.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.53.33.7%سه ماهه
29.7327.420.430.88تولید ناخالص داخلی333333USD - میلیاردسالیانه
52013تولید فولاد2.512.672.7هزار تنماهیانه
-2.30.8-10.323شاخص اقتصادی مقدم2.40.73.1%ماهیانه
20615620428922347353876آدرس های IP149682148157147093IPسه ماهه
1375.3514271812164سرعت اینترنت133313331333KBpsسه ماهه
11310895124آسانی کسب و کارسالیانه
13512384154رتبه فساد مالیسالیانه
29301530شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
959695124رتبه رقابتیسالیانه
53.3852.873.2953.38شاخص رقابتیامتیازسالیانه
3349274.512387926-15294443349275تغییرات موجودی انبار11589123223902-1377میلیون - PYGسه ماهه
3.63.8404.09شاخص تروریسمسالیانه
118733510145961045911187335واردات950000935000945000USD هزاران نفرماهیانه
8.28.208.2ذخایر طلا8.28.28.2تنسه ماهه
-54.877.5-307416سرمایه گذاری مستقیم خارجی78.3768.4572.35USD - میلیونسه ماهه
6223038620901212210996223038بدهی خارجیهزار تومانماهیانه
7575616924351161461093822صادرات1000000740000760000USD هزاران نفرماهیانه
-1.21.5-11.67.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
344.1-114-679606حساب جاری150260-75USD - میلیونسه ماهه
-429774-322161-477425198293موازنه تجاری50000-195000-185000USD هزاران نفرماهیانه
5.255.253.58.5نرخ بهره5.55.756%روزانه
3.763.511.2123.12نرخ بهره سپرده3.764.014.26%سالیانه
2.32.7-3.443.4تغییر قیمت تولید کننده3.23.43.4%ماهیانه
123.312299.3123قیمت تولید125125126نقاط شاخصماهیانه
111.3711014.64111ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی110110110نقاط شاخصسه ماهه
102.310216.1102قیمت مصرف کننده اصلی104105105نقاط شاخصماهیانه
275270100275دستمزد در تولید290283284نقاط شاخصسه ماهه
5.97.45.29.2نرخ بیکاری6.665.9%سه ماهه
20773226015860451260158افراد بیکار232054174208157282سه ماهه
6.856.861.916.86جمعیتمیلیونسالیانه
2112.56211320.522113حداقل دستمزدPYG هزار / ماهماهیانه
328537832467729450263285378افراد شاغل328083032827193281634سه ماهه