صربستان صربستان
صربستان
صربستان
صربستان، (به صربی: Србија) با نام رسمی جمهوری صربستان، (به صربی: Република Србија) یک کشور محاط در خشکی در مرکز جنوب خاوری اروپا است که بخش جنوبی جلگهٔ پانونی و جنوب شبه‌جزیره بالکان را دربرگرفته‌است. این کشور با مجارستان در شمال، رومانی و بلغارستان در شرق، جمهوری مقدونیه و مونته‌نگرو در جنوب، کرواسی و بوسنی و هرزگوین در غرب هم‌مرز است. بلگراد پایتخت این کشور است. برای قرنها، در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب، یک پادشاهی قدرتمند صرب در قرون وسطی –بعدها با نام امپراتوری- بیشتر بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال ۱۸۱۷ در پی قیام دوم صربها به‌وجود آمد. مرزهای امروزی کشور، پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. در آن زمان صربستان یک واحد فدرال درون جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی شد. صربستان در سال ۲۰۰۶ پس از آنکه مونته‌نگرو از اتحاد صربستان و مونته‌نگرو جدا شد، دوباره پس از فروپاشی یوگسلاوی در سال ۱۹۹۰ به وضعیت حکومت منفرد درآمد. در سال ۲۰۰۸، استان خودمختار کوزوو، به صورت یکطرفه از صربستان اعلان استقلال کرد. حکومت صربستان استقلال کوزوو را غیرقانونی دانسته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. کشورهای دنیا نیز واکنش‌های متفاوتی نسبت به این رویداد داشته‌اند.

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:15:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار صربستان 103.94 104.04 103.92 104.13 0.19 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۱۴
BRL/RSD Ask 27.662 27.665 27.657 27.675 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
EUR/RSD Ask 118.225 118.221 118.181 118.225 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CHF/RSD Ask 104.37 104.38 104.37 104.46 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
GBP/RSD Ask 134.33 134.39 134.33 134.78 0.46 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶

شاخص های بورس صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 698.48 697.34 697.34 698.48 0.92 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 684 - 684 684 3.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Aerodrom Nikol 1121 - 1121 1121 61.00 5.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Energoprojekt 630 - 630 630 38.00 6.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Galenika Fitof 2725 - 2725 2725 25.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Impol Seval 3000 - 3000 3000 200.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴

بازار اوراق قرضه صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 2Y 3.25 3.1 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Serbia 4Y 3.55 3.45 3.45 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Serbia 5Y 3.65 3.73 3.65 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Serbia 6Y 3.7 3.65 3.65 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Serbia 2Y 3.25 3.1 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴

شاخص‌های اقتصادی صربستان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
3.043.052.8419.18نرخ بهره بین بانکی2.732.732.73%روزانه
892275.780468318555892276هزینه های مصرف کننده808409814074901796RSD - میلیونسه ماهه
2837147.01283586615055503089478بدهی های دولتRSD - میلیونماهیانه
4792049773382154344دستمزد500004902248975RSD / ماهماهیانه
2929300289680021576182929300افراد شاغل291218729112172911422سه ماهه
208846.52104763754214252هزینه های دولت194020212933211075RSD - میلیونسه ماهه
243609.92358002729247625تشکیل سرمایه ثابت ناخالصRSD - میلیونسه ماهه
153573.814798739921153574تولید ناخالص داخلی از خدمات135373149714155212RSD - میلیونسه ماهه
107783.910891269732110589تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی103991110183108934RSD - میلیونسه ماهه
198836.5205474100128211829تولید ناخالص داخلی از ساخت207014207872200958RSD - میلیونسه ماهه
44431.8401941393646310تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز293844066344906RSD - میلیونسه ماهه
76391.2541853369987289تولید ناخالص داخلی از کشاورزی480325481777206RSD - میلیونسه ماهه
954985.7926156410507954986تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت879636936964965175RSD - میلیونسه ماهه
2455.420852922507واردات251026002257USD - میلیونماهیانه
1698.416171161796صادرات215019901650USD - میلیونماهیانه
-756.9-468-1364-161موازنه تجاری-360-610-607USD - میلیونماهیانه
5.35.9-21.335.67تغییرات سالیانه خرده فروشی4.54.13.8%ماهیانه
0.51-13.36.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.50.60.7%سه ماهه
3.84.9-21.321.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.33.53.2%سه ماهه
3.2-1.2-58.73110تولید صنعتی2.22.32.5%ماهیانه
11.311.911.325.5نرخ بیکاری12.312.512.7%سه ماهه
23.0822.04-8.4324.45درجه حرارتcelsiusماهیانه
19.919.916.819.9نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
17.917.917.2519.1نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
37.837.834.0537.8نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
20201820نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
15151015نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
15151015نرخ مالیات شرکت%سالیانه
-4.84.4-36.227.2تغییرات ماهیانه خرده فروشی0.550.370.46%ماهیانه
1.441.480.561.84قیمت گازوئیل1.431.41.38USD / لیترماهیانه
1008808998666306801008808تسهیلات اعتباری خریدار104287010556401064643SRB - میلیونماهیانه
82.481.181.182.4نرخ مالکیت مسکن81.1981.5581.92%سالیانه
61.571.928.3201بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
0.8-0.2-6.30.8بودجه دولت111%سالیانه
14048.8813721632014049تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
5992.28585231505992تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
41.4338.36.5449.26تولید ناخالص داخلی454545USD - میلیاردسالیانه
189.11230189تولید فولاد167164163هزار تنماهیانه
-1.31.7-23.423.7تولید صنعتی-1.54-0.13-0.56%ماهیانه
130252113073241520421389840آدرس های IP128175912802431280514IPسه ماهه
11086.421052380411086سرعت اینترنت126141279512756KBpsسه ماهه
48434393آسانی کسب و کارسالیانه
777271106رتبه فساد مالیسالیانه
41422342شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
657065101رتبه رقابتیسالیانه
60.8859.23.7660.88شاخص رقابتیامتیازسالیانه
17416622712629180227126ورود توریست99200166700155500ماهیانه
0.040.0902.96شاخص تروریسمسالیانه
19.819.59.831.4ذخایر طلا19.819.5319.68تنسه ماهه
174299-4773323سرمایه گذاری مستقیم خارجی182183183EUR - میلیونماهیانه
26107.925413896226582بدهی خارجیEUR - میلیونسه ماهه
-5.7-3.1-21.12حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-249.9-130-1073178حساب جاری-300-150-120USD - میلیونماهیانه
17171321تولید نفت خام17.0617.0617.06BBL/D/1Kماهیانه
-215-67-705114گردش سرمایهUSD - میلیونماهیانه
24242802386207861582424280عرضه پول M3248212825169352551456RSD - میلیونماهیانه
92428391720752024924283عرضه پول M2953944971728989437RSD - میلیونماهیانه
70733269364543647707332عرضه پول M1733302750478767550RSD - میلیونماهیانه
16490417107516056171075عرضه پول M0165426167011165136RSD - میلیونماهیانه
104008810405871874581152545وام به بخش خصوصی105292510583831063483SRB - میلیونماهیانه
4.254.254.2525.26نرخ وام444%ماهیانه
33318نرخ بهره2.752.752.75%روزانه
11550.411172268212058ذخایر ارزی115771157311572EUR - میلیونماهیانه
1.751.751.7515.25نرخ بهره سپرده1.51.51.5%ماهیانه
0.3-0.3-1.12.8نرخ تورم (ماهانه)0.30.30.2%ماهیانه
2.22.10.114.9نرخ تورم2.72.92.6%ماهیانه
1.71.4-4.3832.2تورم مواد غذایی3.81.761.75%ماهیانه
195.4195102195صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده198201200نقاط شاخصماهیانه
27.534.627.554.2نرخ بیکاری جوانان31.0827.3528.78%سه ماهه
553.96564554970افراد بیکار557558557هزارماهیانه
6261.55862سن بازنشستگی زنانسالیانه
65656365سن بازنشستگی مردانسالیانه
77.0477.63جمعیتمیلیونسالیانه
282.51285230285حداقل دستمزدEUR / ماهسه ماهه
113.8210980129هزینه های کار107107107نقاط شاخصماهیانه
55.252.946.155.3نرخ مشارکت نیروی کار54.5855.6557.32%سه ماهه
48.645.134.348.6نرخ اشتغال49.649.649.6%سه ماهه