رواندا رواندا
رواندا
رواندا
جمهوری رواندا کشوری است کوچک در مرکز آفریقا. پایتخت آن کیگالی است. رواندا کشوری است سرسبز و با آب و هوای استوایی در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. خاطره قتل‌عام توتسی‌ها در آن در سال ۱۹۹۴ هنوز در اذهان باقی‌مانده‌است. به دنبال قتل‌عام سال ۱۹۹۴ دادگاهی به نام دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا تشکیل شد. این کشور با اوگاندا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است.

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/RWF Ask 1007.6 - 1007.6 1007.6 3.02 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
دلار / فرانک رواندا 895.569 888.65 888.65 905.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۴
ZAR/RWF Ask 63.842 - 63.842 63.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
RWF/ZAR Ask 0.0152 - 0.0152 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
RWF/GBP Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰

شاخص های بورس رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 131.2 - 131.2 131.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda Share 128.78 - 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵

شاخص‌های اقتصادی رواندا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
21.0820.0216.8821.66درجه حرارت19.5519.71celsiusماهیانه
3333نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان33%سالیانه
5555نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت55%سالیانه
8888نرخ تامین اجتماعی88%سالیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش1818%سالیانه
30303030نرخ مالیات درآمد شخصی3030%سالیانه
30303035نرخ مالیات شرکت3030%سالیانه
132213555751355هزینه های مصرف کنندهRWF - میلیاردسه ماهه
25424797273هزینه های دولتRWF - میلیاردسه ماهه
40.237.619.5120بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی3840%سالیانه
-4.8-3.2-5.3-0.1بودجه دولت%سالیانه
55255796557تشکیل سرمایه ثابت ناخالص620661RWF - میلیاردسه ماهه
1854.217904961854تولید ناخالص داخلی سرانه PPP19541985USDسالیانه
765.2739205765تولید ناخالص داخلی سرانه806819USDسالیانه
0.10.5-2.213.2نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
74772077تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیRWF - میلیاردسه ماهه
857868286868تولید ناخالص داخلی از خدماتRWF - میلیاردسه ماهه
81852694تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیRWF - میلیاردسه ماهه
40351258تولید ناخالص داخلی از معادنRWF - میلیاردسه ماهه
11110342111تولید ناخالص داخلی از ساختRWF - میلیاردسه ماهه
12412032125تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازRWF - میلیاردسه ماهه
481484237484تولید ناخالص داخلی از کشاورزیRWF - میلیاردسه ماهه
175217516831752تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتRWF - میلیاردسه ماهه
6.710.61.713.2نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
9.148.480.129.14تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
127-315تولید صنعتی%سه ماهه
1059910257273810599آدرس های IPIPسه ماهه
7689.31832410311299سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
107-722تولید صنعتی%سه ماهه
294129143آسانی کسب و کار137سالیانه
485044121رتبه فساد مالی4848سالیانه
55542555شاخص فساد مالی5555امتیازسالیانه
10810758108رتبه رقابتی108108سالیانه
50.9449.613.9950.94شاخص رقابتی53.4453.94امتیازسالیانه
1515322تغییرات موجودی انبارRWF - میلیاردسه ماهه
1.932.590.423.94شاخص تروریسم1.931.93سالیانه
186.432161421859وارداتUSD - میلیونماهیانه
254.5223119315سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسالیانه
301024535113010بدهی خارجی32913363USD - میلیونسالیانه
86.992.8837.16591صادراتUSD - میلیونماهیانه
-14.1-16.6-16.61.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-11-10.5%سالیانه
-621.56-1336-133699.12حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
-365.9-777-777427گردش سرمایه-139-11.42USD - میلیونسالیانه
-99.53-123-1268-20.58موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
1940.7193414812750عرضه پول M3RWF - میلیاردماهیانه
1478.514731181526عرضه پول M2RWF - میلیاردماهیانه
883.785979.5884عرضه پول M1RWF - میلیاردماهیانه
5.55.55.59نرخ بهره%روزانه
5.957.91511.01نرخ بهره سپرده%سالیانه
-1.5-0.1-3.7311.6تغییر قیمت تولید کننده%سه ماهه
122.17123104124قیمت تولیدنقاط شاخصسه ماهه
-1-0.1-3.944.04نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
-3.4-1.1-15.828.1نرخ تورم%ماهیانه
11411355115ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسه ماهه
-14.2-9.7-14.224.5تورم مواد غذایی%ماهیانه
1.921.319.1اندازه اصل تورم%ماهیانه
120.312279.84125صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
1616.7116.7نرخ بیکاری%سالیانه
12.211.92.9312.2جمعیت1212.6میلیونسالیانه