سیرالئون سیرالئون
سیرالئون
سیرالئون
جمهوری سیرالئون (Sierra Leone) کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن فری‌تاون است. جمعیت سیرالئون ۶ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است. واحد پول این کشور لئون نام دارد. مردم سیرالئون از حدود شانزده گروه قومی تشکیل شده‌اند که هرکدام زبان و آداب خود را دارند. دو قوم بزرگ‌تر و بانفوذتر از میان آن‌ها، قوم تنمه و قوم منده است. بین ۶۹ تا ۷۰ درصد از مردم سیرالئون مسلمان و ۲۰ تا ۳۰ درصد مسیحی هستند. کشف این منطقه از سوی اروپاییان در سال ۱۴۶۱ و توسط پرتغالیان صورت گرفت. نام سیرالئون نیز از زبان پرتغالی گرفته شده و به معنای «کوه شیران» است. منطقه سیرالئون در آن دوره تبدیل به یکی از مناطق تجارت برده برای اروپاییان شد. امروزه با وجود غنای منابع طبیعی، ۷۰ درصد از مردم سیرالئون زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/SLL Ask 8500 - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۲۷
SLL/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SLL/USD Ask 0.00013 - 0.00013 0.00013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Koper DD 26.5 - 26.5 26.5 0.50 1.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Unior 17.1 - 17.1 17.1 0.30 1.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Intereuropa 2.8 - 2.8 2.8 0.02 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
KD Group 62 - 62 62 5.00 8.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Luka Koper DD 26.5 - 26.5 26.5 0.50 1.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴

شاخص‌های اقتصادی سیرالئون + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
25.0825.2521.9529.55درجه حرارت26.4426.65celsiusماهیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش1515%سالیانه
35353035نرخ مالیات درآمد شخصی3535%سالیانه
30303030نرخ مالیات شرکت3030%سالیانه
35158042810051456472920درآمدهای دولتSLL - میلیونماهیانه
60.355.930.5247بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی4946%سالیانه
2470-38750-594255169294ارزش بودجه دولتSLL - میلیونماهیانه
-5.8-4.9-9.47-0.98بودجه دولت%سالیانه
34911046685082664757647هزینه های مالیSLL - میلیونماهیانه
1390.313648161692تولید ناخالص داخلی سرانه PPP13891388USDسالیانه
462.5454274563تولید ناخالص داخلی سرانه480500USDسالیانه
5.76.3-21.120.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
3.773.560.325.02تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
824595971193آدرس های IPIPسه ماهه
3361.2833582113361سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
163160137163آسانی کسب و کار168173سالیانه
130123113158رتبه فساد مالی130130سالیانه
30301931شاخص فساد مالی3030امتیازسالیانه
134131131144رتبه رقابتی134134سالیانه
38.838.742.8238.8شاخص رقابتی41.341.8امتیازسالیانه
51551681ورود توریستهزارسالیانه
0.67003.99شاخص تروریسم0.670.67سالیانه
60.01670.83289وارداتUSD - میلیونماهیانه
5.628.760.02198صادراتUSD - میلیونماهیانه
-13-16.6-52.328.71حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-20-18%سالیانه
-1102.09-1914-1914141حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
-54.39-58.25-26881.83موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
703171069687305570067031710عرضه پول M2SLL - میلیونماهیانه
309210031447003295793255370عرضه پول M1SLL - میلیونماهیانه
16.516.59.527نرخ بهره%روزانه
4.074.194.0754.67نرخ بهره سپرده%سالیانه
8035428.33763452310829498035428ترازنامه بانک مرکزیSLL - میلیونماهیانه
6718821.6266288422360346718822ترازنامه بانکSLL - میلیونماهیانه
19.2318.22-39.84256نرخ تورم%ماهیانه
20.4119.624.0422.3تورم مواد غذایی%ماهیانه
24624297.54279صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
4.54.63.44.7نرخ بیکاری%سالیانه
7.67.42.37.6جمعیت88.2میلیونسالیانه