سوریه سوریه
سوریه
سوریه
جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث می‌باشد. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و از جنوب غربی با اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایه است. دمشق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است.موقعیت سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده‌است. جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و موجب ویرانی‌ها و ناامنی‌های گسترده در این کشور شده‌است. این کشور در گذشته شام نامیده می‌شد. نام کنونی سوریه را فرانسویان پس از فروپاشی عثمانی و مستعمره نمودن این کشور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.از نظر مذهبی حدود ۷۴٪ جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳٪ علویان، شیعیان دوازده‌امامی و اسماعیلیان، ۱۰٪ مسیحی و ۳٪ دروزی تشکیل می‌دهند. از نظر قومیتی هم اعراب بیش از ۹۰٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند در حالیکه کردها حدود ۹٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. ارامنه، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان مجموعاً کمتر از ۱٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند.

دلار / پوند سوریه

515.6
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:02:13
0 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سوریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پوند سوریه 515.6 - 515.6 515.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲
EUR/SYP Ask 597.013 - 596.601 597.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷

شاخص‌های اقتصادی سوریه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
7.2813.551.7632.65درجه حرارت18.2118.36celsiusماهیانه
22.4724.230135بارش25.0725.27mmماهیانه
22222022نرخ مالیات درآمد شخصی2222%سالیانه
28282835نرخ مالیات شرکت2828%سالیانه
30.0131.2130.01190بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی7077%سالیانه
-11.4-1.14-11.4-1.04بودجه دولت%سالیانه
30033.626904322430034تشکیل سرمایه ثابت ناخالص2796728806SYP - میلیونسالیانه
4684.72450228114685تولید ناخالص داخلی سرانه PPP900900USDسالیانه
1700.3916875631700تولید ناخالص داخلی سرانه870870USDسالیانه
6416406682346416401537191تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتSYP - میلیونسالیانه
-3.4-5.3-24.825نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
73.6759.150.8673.67تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
55407454561516913656393آدرس های IPIPسه ماهه
1814.1422743073042سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
179174134179آسانی کسب و کار180173سالیانه
17817366178رتبه فساد مالی178178سالیانه
14131334شاخص فساد مالی1414امتیازسالیانه
98977898رتبه رقابتی9898سالیانه
3.853.783.763.99شاخص رقابتی6.356.85امتیازسالیانه
8.628.5908.62شاخص تروریسم8.628.62سالیانه
22384721497340173372238472وارداتSYP - میلیونسالیانه
25.825.825.825.91ذخایر طلاتنسه ماهه
32851921006513391505107صادراتSYP - میلیونسالیانه
-0.62-2.15-2.153.45حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-10-9%سالیانه
-418.3-18.1-41847.05حساب جاریSYP - میلیاردسالیانه
252514598تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-1909953-1287276-190995382856موازنه تجاریSYP - میلیونسالیانه
6.226.3549نرخ بهره سپرده%سالیانه
27.130.7-31.05121نرخ تورم%ماهیانه
25.932.8-39.96169تورم مواد غذایی%ماهیانه
790.5798111802صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
15.2152.315.2نرخ بیکاری%سالیانه
18.2718.434.5721.02جمعیت1819میلیونسالیانه