چاد چاد
چاد
چاد
چاد (عربی: تشاد‎ Tšād,: فرانسوی: Tchad () با نام رسمی جمهوری چاد، کشوری بی دریا و همه سو خشک در مرکز آفریقاست. پایتخت آن انجامنا است. مساحت این کشور در حدود۱٬۲۸۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع است. این کشور از نظر ردهٔ مساحتی در جهان رتبهٔ بیستم را به نام خود کرده‌است که جزء سی کشور بزرگ دنیا و از بزرگ‌ترین کشورهای آفریقا است. با این که مساحت این کشور اندکی از کشور ایران کوچک‌تر است، و مقدار بسیار ناچیزی از نیجر بزرگ‌تر است، اما جمعیت آن از یک هفتم ایران کمتر و حتی از جمعیت نیجر هم کمتر است. مقدار عظیمی از این مساحت این کشور در بیابان صحرا است و اکثر زمین‌های آن، غیرقابل کشت می‌باشد. نژادهای این کشور به این ترتیبند:۲۷/۷درصد سارا، ۱۲/۳درصدعرب، ۱۱/۵درصد مایوکبی، ۹درصد کانم بورنو و ۳۹/۵درصد بقیه. سیستم حکومتی این کشور بر اساس نظام جمهوری است. جمهوری چاد از شمال با کشور لیبی، از شرق با کشور سودان شمالی، از جنوب با کشورهای آفریقای مرکزی و کامرون و از غرب با کشورهای نیجر و نیجریه همسایه است.

شاخص‌های اقتصادی چاد + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
20.0325.0717.4733.42درجه حرارت27.5627.78celsiusماهیانه
0.140.230.1204بارش29.2629.5mmماهیانه
3.53.53.53.5نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان3.53.5%سالیانه
16.516.516.516.5نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت16.516.5%سالیانه
20202020نرخ تامین اجتماعی2020%سالیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش1818%سالیانه
60606060نرخ مالیات درآمد شخصی6060%سالیانه
35353540نرخ مالیات شرکت3535%سالیانه
47.651.219.990.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی2523%سالیانه
1.7-5.6-9.84.5بودجه دولت%سالیانه
1768.1518789932077تولید ناخالص داخلی سرانه PPP18501900USDسالیانه
823.43875406967تولید ناخالص داخلی سرانه890900USDسالیانه
0.1-2.7-21.4434.3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
9.989.410.3113.92تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
31.2919.94-80.6662استخراج معدن%سه ماهه
2302792201325آدرس های IPIPسه ماهه
1635.869521351800سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
4.31-15.1-3947.62تولید صنعتی%سه ماهه
181180176189آسانی کسب و کار185186سالیانه
165159142175رتبه فساد مالی165165سالیانه
20201622شاخص فساد مالی2020امتیازسالیانه
140134121148رتبه رقابتی140140سالیانه
35.5235.572.7335.57شاخص رقابتی38.0238.52امتیازسالیانه
5.275.830.216.19شاخص تروریسم5.275.27سالیانه
1343.115801622187وارداتCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
804.857437411009بدهی خارجی762762FCFA - میلیاردسه ماهه
1051.413221292471صادراتCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
-8.8-8.6-1247.1حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-6-4%سالیانه
-1230.7-1227-1573196حساب جاریCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
13213225210تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-291.7-259-9051077موازنه تجاریCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
2.952.952.454.25نرخ بهره%روزانه
2.452.52.458.08نرخ بهره سپرده%سالیانه
2.62.2-13.0641.72نرخ تورم%ماهیانه
-4-5.9-10.9921.92تورم مواد غذایی%ماهیانه
107.410999.8110صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
5.895.785.576.03نرخ بیکاری%سالیانه
14.914.45314.9جمعیت16.2616.72میلیونسالیانه