توگو توگو
توگو
توگو
توگو (), به صورت رسمی جمهوری توگو (فرانسوی: République Togolaise), کشوری است در غرب آفریقا. یکی از کوچک‌ترین کشورهای آفریقا به‌شمار می‌آید. جمعیت این کشور ۷ میلیون نفر و پایتخت آن شهر لومه است. زبان رسمی این کشور فرانسوی و واحد پول آن فرانک سی‌اف‌ای نام دارد. در کنار فرانسوی زبان‌های بومی رایج عبارتند از زبان‌های گبه، زبان کوتوکولی، و کابیه. توگو در سال ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت.۵۱ درصد از مردم توگو به اعتقادات بومی آفریقا باور دارند، ۲۹ درصد از جمعیت کشور مسیحی و ۲۰ درصد نیز مسلمان هستند.توگو از سوی غرب با غنا، از سوی شرق با بنین و از سوی شمال با بورکینا فاسو هم‌مرز است. در جنوب، توگو ساحل کم‌مسافتی در کنار خلیج گینه دارد. توگو آب‌وهوایی گرمسیری دارد و اقتصاد آن وابستگی زیادی به کشاورزی دارد.

شاخص‌های اقتصادی توگو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
921521890771157720921521وام به بخش خصوصی109855111152331115233XOF - میلیونماهیانه
25.1325.722.6630.98درجه حرارتcelsiusماهیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
3.29.3-16.923.5تغییرات سالیانه خرده فروشی-2.56-1.071.6%سه ماهه
19.619.813.6124بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-1.5-3.2-6.32.4بودجه دولت-1.5-1.5-1.5%سالیانه
1429.81138810181430تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
577.38561349683تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
4.84.5-15.115.46نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه4.94.84.7%سه ماهه
4.814.390.124.81تولید ناخالص داخلی5.45.45.4USD - میلیاردسالیانه
9633851731911442آدرس های IP101801045610151IPسه ماهه
1388.3414831581483سرعت اینترنت148214851486KBpsسه ماهه
-11.3-9.5-16.636.9تولید صنعتی-4.6-0.755.66%سه ماهه
137156137166آسانی کسب و کارسالیانه
117116107143رتبه فساد مالیسالیانه
32322332شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
68.668.240.770استفاده از ظرفیت67.7767.1166.76%سه ماهه
0000شاخص تروریسمسالیانه
90.164.713.3153واردات81.5281.5281.52CFA - فرانک - میلیاردماهیانه
44.146.73.5104صادرات44.5344.5344.53CFA - فرانک - میلیاردماهیانه
-8.7-9.8-26.423.5حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-222.9-259-28178.7حساب جاری-238-234-230XOF - میلیاردسالیانه
-46-17.9-11121.55موازنه تجاری-36.99-36.99-36.99CFA - فرانک - میلیاردماهیانه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
6.496.936.498.58نرخ بهره سپرده6.496.496.49%سالیانه
-0.4-1-3.41.9نرخ تورم (ماهانه)-0.010.120.08%ماهیانه
0.90.4-26.7715.83نرخ تورم21.31%ماهیانه
10.3-26.8337.35تورم مواد غذایی1.53.761.05%ماهیانه
116.7117103120صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده119119118نقاط شاخصماهیانه
1.81.81.81.9نرخ بیکاری222%سالیانه
7.87.611.587.8جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 0.40.5-4.55.1شاخص اقتصادی مقدم0.410.410.410.41در صدماهیانه