تونگا تونگا
تونگا
تونگا
پادشاهی تونگا کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط روزگردان. مجمع‌الجزائر تونگا در حدود یک‌سوم راه از نیوزیلند به هاوائی قرار گرفته‌است. تونگا در جنوب ساموآ و در شرق فیجی واقع شده و بخشی از پلی‌نزی بشمار می‌آید. پایتخت تونگا، نوکوآلوفا نام دارد و زبان‌های رسمی این کشور تونگایی و انگلیسی هستند. تونگا تنها کشور پادشاهی در اقیانوس آرام است. ۹۸ درصد جمعیت تونگا از نژاد پلی‌نزی می‌باشند. ۶۰ درصد جمعیت کشور در جزیره تونگا پاتو ساکن هستند.

شاخص‌های اقتصادی تونگا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
21.8821.8319.327.39درجه حرارتcelsiusماهیانه
1515515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
5425.62532735745426تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
0.430.40.030.47تولید ناخالص داخلی0.50.50.5USD - میلیاردسالیانه
4225221892402آدرس های IP101110261038IPسه ماهه
2060.76233967.574986سرعت اینترنت194220002005KBpsسه ماهه
91894691آسانی کسب و کارسالیانه
9510195175رتبه فساد مالیسالیانه
31301731شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
3.023.142.737.25نرخ بهره سپرده3.373.433.43%سالیانه