ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.

TTD/USD

0.1444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:06:18
0 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار ترینیداد 6.83 6.8558 6.83 6.8558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۵۰
EUR/TTD Ask 7.6145 - 7.6145 7.6145 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۴۵
GBP/TTD Ask 8.561 - 8.56 8.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
TTD/USD Ask 0.1444 - 0.1444 0.1444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
TTD/GBP Ask 0.1124 - 0.1124 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۴:۴۵

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
33189.133254411933254تسهیلات اعتباری خریدار342353464235041TTD - میلیونماهیانه
2.83.2-11.920.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه1.31.61.7%سه ماهه
5026147817095156تولید سیمان620006300061800تنماهیانه
67.26762.775.4استفاده از ظرفیت66.4268.3266.34%سه ماهه
1671.515704163977واردات156715471583USD - میلیونسه ماهه
3003.831654866227صادرات274427632861USD - میلیونسه ماهه
1047.9975-24622984حساب جاری1100370750USD - میلیونسه ماهه
1332.31595-3963474موازنه تجاری117712161278USD - میلیونسه ماهه
63144.263332988263332اعتبار بخش خصوصی640526455365029TTD - میلیونماهیانه
26.3226.8923.4128.41درجه حرارتcelsiusماهیانه
228.151333.94378بارشmmماهیانه
12.512.512.515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
25252525نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
25252525نرخ مالیات شرکت%سالیانه
0.540.540.130.87قیمت گازوئیل0.520.510.5USD / لیترماهیانه
44.438.69.559.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-8.5-5.3-8.57.3بودجه دولت-8.3-8.3-8.3%سالیانه
28763.1295411197631951تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
15350.915766503917052تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
-0.81.1-4.67.3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.7-0.1-0.2%سه ماهه
22.122.320.5427.87تولید ناخالص داخلی292929USD - میلیاردسالیانه
17562817277133966227795آدرس های IP154938154872152994IPسه ماهه
9569.9695905409590سرعت اینترنت908990859087KBpsسه ماهه
4-8.9-12.712.4تولیدات صنعتی (ماهانه)-0.19-1.65-0.79%ماهیانه
5.3-1.9-14.224.2تولید صنعتی1.31.41.5%سه ماهه
10510263105آسانی کسب و کارسالیانه
7710131101رتبه فساد مالیسالیانه
41353253شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
78767692رتبه رقابتیسالیانه
57.8857.763.8557.88شاخص رقابتیامتیازسالیانه
0.250.502.23شاخص تروریسمسالیانه
1.91.91.861.93ذخایر طلا1.891.891.89تنسه ماهه
-4.1-11.7-12.1438.59حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
626562156تولید نفت خام63.5663.5663.56BBL/D/1Kماهیانه
552.758.75نرخ بهره555%روزانه
7430.47465-23411497ذخایر ارزی728273017268USD - میلیونماهیانه
1.51.51.58.51نرخ بهره سپرده1.51.51.5%سالیانه
13617913644011929138590ترازنامه بانک137146137442137732TTD - میلیونماهیانه
1.21.1-2.6124.52نرخ تورم1.41.51.5%ماهیانه
0-0.1-0.2839.13تورم مواد غذایی0.80.70.9%ماهیانه
107.510723.5108صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده108109109نقاط شاخصماهیانه
4.45.13.121.1نرخ بیکاری5.35.45.5%سه ماهه
27.332.120.5106افراد بیکار31.331.6432هزارسه ماهه
1.371.360.851.37جمعیتمیلیونسالیانه
58.359.157.864.5نرخ مشارکت نیروی کار58.4658.558.48%سه ماهه
596.4602385644افراد شاغل593592592هزارسه ماهه