ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام
جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.

دلار / دونگ ویتنام

23202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:53:14
180 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
115 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
457 (2.01%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND Ask 26047 - 26045 26047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/VND Ask 29549 - 29549 29549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
VND/JPY Ask 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
دلار / دونگ ویتنام 23202 - 23198 23205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۵۳
VND/CAD Ask 0.0056 0.0057 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۰

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 5956.11 - 5956.11 5956.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Engine Agricultural Machinery 41800 - 41800 41800 600.00 1.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Hai Phong Hoang Ha Paper 15200 - 15200 15200 200.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Airports Corporation of Viet Nam 85000 - 85000 85000 1200.00 1.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Masan Consumer 105900 - 105900 105900 100.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Vietnam Airlines 36000 - 36000 36000 900.00 2.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.393 - 3.393 3.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 2Y 3.611 - 3.611 3.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 3Y 3.733 - 3.733 3.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 5Y 3.935 - 3.935 3.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 7Y 4.332 - 4.302 4.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 14050 - 14050 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSIAM VNX50 ETF 12010 - 12010 12100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
6.886.733.148.46نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
5.15.12.3719.77نرخ بهره بین بانکی4.944.694.69%روزانه
56.553.943.656.5شاخص PMI تولید54.452.351.2ماهیانه
171001800067119100تولید الکتریسیته190001920019700گیگاوات ساعتماهیانه
220002200074022000واردات210001960019670USD - میلیونماهیانه
216002160053723481صادرات194001924519200USD - میلیونماهیانه
400-400-38882258موازنه تجاری-1600-355-470USD - میلیونماهیانه
111.13111100111صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده112113114نقاط شاخصماهیانه
22.0824.7616.5628.56درجه حرارتcelsiusماهیانه
93.321785.84437بارشmmماهیانه
8858نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
18181518نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
26262026نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
10101010نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
35353540نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
20202035نرخ مالیات شرکت%سالیانه
12.212.4-20.7376.75تغییرات سالیانه خرده فروشی8.810.911.5%ماهیانه
0.82.1-49.33102تغییرات ماهیانه خرده فروشی2.21.40.8%ماهیانه
0.80.890.341.18قیمت گازوئیل0.860.840.83USD / لیترماهیانه
3405750.023086298375723405750هزینه های مصرف کننده362371836135013647558VND - میلیاردسالیانه
12012488124ضریب اطمینان مصرف کننده123124124نقاط شاخصسه ماهه
325803.972931063164325804هزینه های دولت346655345678348936VND - میلیاردسالیانه
12886651101377191288665درآمدهای دولت137000013700001370000VND - میلیاردسالیانه
61.560.731.461.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-174300-186932-19094013000ارزش بودجه دولت-160000-160000-160000VND - میلیاردسالیانه
-3.5-4.2-9.91.2بودجه دولت-3.2-3.2-3.2%سالیانه
14629651288309351462965هزینه های مالی153000015300001530000VND - میلیاردسالیانه
47649584294560392844764958تولید ناخالص ملی506991550556205103270VND - میلیاردسالیانه
1190474.59106616054951190475تشکیل سرمایه ثابت ناخالصVND - میلیاردسالیانه
6171.88583814536172تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
1834.6517353771835تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
53809182304419333تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی436197425762VND - میلیاردسه ماهه
26694432191578394899تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی213794585528589VND - میلیاردسه ماهه
3571685586082166041265820تولید ناخالص داخلی از خدمات276807592683382527VND - میلیاردسه ماهه
22428421721339890072تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی198974474424020VND - میلیاردسه ماهه
445178766038660240462تولید ناخالص داخلی از معادن412989300747678VND - میلیاردسه ماهه
16815627573790932566604تولید ناخالص داخلی از ساخت130212292557180095VND - میلیاردسه ماهه
575117955324018205628تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز344588440661594VND - میلیاردسه ماهه
12244822348265298482417تولید ناخالص داخلی از کشاورزی74740237114131142VND - میلیاردسه ماهه
89239314669604804553262548تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت6780281556445955753VND - میلیاردسه ماهه
6.886.733.128.48نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه6.46.17.1%سه ماهه
223.862056.29224تولید ناخالص داخلی255255255USD - میلیاردسالیانه
-9.5-2.7-17.714.8استخراج معدن-2.6-3.1-3.8%ماهیانه
10.111.2-12.426.3تولید صنعتی14.712.911.1%ماهیانه
861620281202437397718616202آدرس های IP857000086200008690000IPسه ماهه
9503.8382507039504سرعت اینترنت124001290013200KBpsسه ماهه
9.67.7-10.128.4تولید صنعتی8.49.18.3%ماهیانه
69686899آسانی کسب و کارسالیانه
10711343123رتبه فساد مالیسالیانه
35332435شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
77745677رتبه رقابتیسالیانه
58.0557.944.0258.05شاخص رقابتیامتیازسالیانه
140219.87130579530140220تغییرات موجودی انبار142700142700142700VND - میلیاردسالیانه
2804124018299228164ثبت خودرو216002350024400ماهیانه
1301.912055291432ورود توریست120014501350هزارماهیانه
0000.31شاخص تروریسمسالیانه
100.510394.81110رابطه مبادله94.6294.6294.62نقاط شاخصسالیانه
16.515.10.417.5سرمایه گذاری مستقیم خارجی4.59.514.1USD - میلیاردماهیانه
86952778271034586952بدهی خارجیUSD - میلیونسالیانه
2.93-12.76حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
12444300-108239471حساب جاری172027003030USD - میلیونسه ماهه
239241125415تولید نفت خام257255254BBL/D/1Kماهیانه
22953000-525010710گردش سرمایهUSD - میلیونسه ماهه
819254871258011128192548عرضه پول M2829000082900008290000VND - میلیاردسالیانه
198200917138321094613262عرضه پول M1225000022500002250000VND - میلیاردسالیانه
97790785144155977907عرضه پول M0885000885000885000VND - میلیاردسالیانه
6.256.254.815نرخ بهره6.2566%روزانه
49497.31369060.0149497ذخایر ارزی596005960059600USD - میلیونسالیانه
4.784.83.6522.04نرخ بهره سپرده4.784.534.53%سالیانه
103.9110397.41121قیمت تولید109109109نقاط شاخصسه ماهه
-0.290.33-1.143.91نرخ تورم (ماهانه)-0.10.40.6%ماهیانه
3.463.89-2.628.24نرخ تورم3.93.74%ماهیانه
120.610588.4121قیمت واردات106106106نقاط شاخصسالیانه
153.441470.11182ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی165165165نقاط شاخصسالیانه
2.413.28-10.1274.29تورم مواد غذایی4.54.44.1%ماهیانه
121.210988.1125قیمت صادرات100100100نقاط شاخصسالیانه
1.671.611.182.2اندازه اصل تورم1.41.31.6%ماهیانه
7.297.15.097.86نرخ بیکاری جوانان8.18.47.07%سه ماهه
5527499928715527دستمزد در تولید610059005500VND هزار / ماهسه ماهه
5433506613995507دستمزد620059005800VND هزار / ماهسه ماهه
2.22.191.814.5نرخ بیکاری2.32.42.3%سه ماهه
1.111.110.82.3افراد بیکار1.111.1میلیونسه ماهه
55555555سن بازنشستگی زنانسالیانه
60606060سن بازنشستگی مردانسالیانه
95.594.634.7495.5جمعیتمیلیونسالیانه
3980375010003980حداقل دستمزدVND هزار / ماهسالیانه
76.776.976.477.5نرخ مشارکت نیروی کار77.176.976.7%سه ماهه
5454.123.554.1افراد شاغل54.654.754.9میلیونسه ماهه