زیمبابوه زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه (به انگلیسی: Republic of Zimbabwe) کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت آن هراره است. این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند. کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

شاخص های بورس زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 511.67 - 511.67 511.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Zimbabwe Mining 207 - 207 207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۴:۰۴

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Econet Wireless Zimbabwe 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Zimre Property Investments 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CBZ Holdings Ltd 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Life Assurance 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵

شاخص‌های اقتصادی زیمبابوه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
19.761714.0826.6درجه حرارت21.4621.63celsiusماهیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش1515%سالیانه
505036.0551.5نرخ مالیات درآمد شخصی5050%سالیانه
25252530.9نرخ مالیات شرکت2525%سالیانه
77.677.431.4148بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی8077%سالیانه
-1.1-1.7-7.511.3بودجه دولت%سالیانه
1899.8188012152761تولید ناخالص داخلی سرانه PPP19301923USDسالیانه
927.49185931348تولید ناخالص داخلی سرانه942939USDسالیانه
2.90.6-17.222.57نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
17.8516.621.0517.85تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
3745635065551639822آدرس های IPIPسه ماهه
3698.48413798.624688سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
155159153171آسانی کسب و کار162163سالیانه
15715443166رتبه فساد مالی157157سالیانه
22221842شاخص فساد مالی2222امتیازسالیانه
128124112136رتبه رقابتی128128سالیانه
42.6142.012.7742.61شاخص رقابتی47.6148.61امتیازسالیانه
242293021676862376682508255ورود توریستسالیانه
0.20.410.23.74شاخص تروریسم0.20.2سالیانه
577.15763416208وارداتUSD - میلیونماهیانه
353.44491442496صادراتUSD - میلیونماهیانه
-5.6-9.2-29.81.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-9-6%سالیانه
-240.5-591-3432698حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
-223.7-127-3958293موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
10122000979647329762610122000عرضه پول M3USD هزاران نفرماهیانه
10069580972998929756310069580عرضه پول M2USD هزاران نفرماهیانه
858059982057452163338580599عرضه پول M1USD هزاران نفرماهیانه
9.879.758.8616.04نرخ بهره%روزانه
16.440.92-316.44نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
20.855.39-7.520.85نرخ تورم%ماهیانه
26.87.9-15.1353131459تورم مواد غذایی%ماهیانه
118.710287.4119صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
5.165.184.1710.8نرخ بیکاری%سالیانه
16.316.153.7516.3جمعیت16.3516.37میلیونسالیانه