شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 1757.75 (0%) 0 1757.25 1782.75 ۱۷ مرداد
سرب 1914.75 (0%) 0 1910.25 1964.25 ۱۷ مرداد
روی 2386.5 (0%) 0 2383 2420.5 ۱۷ مرداد
مس 6236 (0%) 0 6229.5 6496 ۱۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 14355 (0%) 0 14260 14535 ۱۷ مرداد
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 17747.5 (0%) 0 17712.5 17965 ۱۷ مرداد
مس 2.7905 (0%) 0 2.789 2.7935 ۱۸ مرداد

مس

 • نرخ فعلی : 6,236
 • بالاترین قیمت روز : 6,496
 • پایین ترین قیمت روز : 6,229.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 6,236
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,757.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,757.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,757.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 1,914.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,964.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,910.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,914.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 2,386.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,420.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,383
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,386.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 199 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,452 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 216 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 5,937 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 299 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,601 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 635 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.34%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.7925 (0%) 0 2.789 2.793 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 118.07 (0%) 0 114.11 118.07 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / آلومینیوم 1791 (0%) 0 1775.5 1791 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / اورانیوم 32.25 (0%) 0 32.25 32.3 ۱۶ مرداد
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 529 (0%) 0 502 529 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 2297 2297 ۸ فروردین