صفحات مرتبط
شاخص یاب
22222

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 3252.4 4.18 3252.86 3112.55 ۲۷ شهریور
استخراج سایر معادن 20065.51 4.59 20063.91 19185.69 ۲۷ شهریور
استخراج نفت و گاز 982.02 0.42 985.13 965.07 ۲۷ شهریور
انبوه سازی 878.17 4.73 888.5 855.19 ۲۷ شهریور
انتشار، چاپ و تكثیر 340778.04 3.22 352225.42 341084.63 ۲۷ شهریور
بازار اول فرابورس 289.64 1.63 289.77 288.5 ۲۷ شهریور
بازار دوم فرابورس 932.04 1.07 932.36 922.42 ۲۷ شهریور
بانكها و موسسات اعتباری 673.5 0.13 676.11 672.11 ۲۷ شهریور
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 4140.46 2.7 4167.42 4037.86 ۲۷ شهریور
خدمات فنی مهندسی 1144.7 4.41 1151.18 1141.47 ۲۷ شهریور
خودرو و ساخت قطعات 22184.2 3.28 22196.71 22138.05 ۲۷ شهریور
دباغی و پرداخت چرم 2130.03 0.05 2129.49 2128.95 ۲۷ شهریور
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2471.45 4.33 2472.65 2457.44 ۲۷ شهریور
دستگاه های برقی 725093.9 3.71 725244.22 706082.62 ۲۷ شهریور
رایانه 16177.32 0.73 16251.04 16170.48 ۲۷ شهریور
زراعت و خدمات وابسته 8932.21 4.02 8926.81 8502.09 ۲۷ شهریور
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 3079.39 3.96 3078.33 3073.39 ۲۷ شهریور
سرمایه گذاری ها 2918.59 0.71 2918.58 2900.74 ۲۷ شهریور
سیمان، آهك و گچ 943.81 2.53 943.83 931.6 ۲۷ شهریور
شاخص 30 شركت بزرگ 7532.08 1.25 7639.65 7514.04 ۲۷ شهریور
شاخص 50 شركت برتر 6743.66 0.85 6809.15 6731.71 ۲۷ شهریور
شاخص آزاد شناور 168060.6 0.27 169063.05 167682.7 ۲۷ شهریور
شاخص بازار اول 116185.54 0.54 117129.33 115900.85 ۲۷ شهریور
شاخص بازار دوم 311992.65 0.33 313368.68 311456.6 ۲۷ شهریور
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
شاخص صنعت 143231.44 0.56 144290.13 142953.16 ۲۷ شهریور
شاخص قیمت (هم وزن) 19156.05 2.06 19166.43 18802.04 ۲۷ شهریور
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 45982.08 0.47 46291.51 45895.55 ۲۷ شهریور
شاخص قیمت 50 شركت 360722.92 1.09 365255.83 360326.51 ۲۷ شهریور
شاخص كل 157328.65 0.47 158397.21 157032.58 ۲۷ شهریور
شاخص كل (هم وزن) 27104.19 2.06 27118.88 26600.65 ۲۷ شهریور
شاخص كل فرابورس 1858.57 1.16 1858.86 1841.35 ۲۷ شهریور
غذایی و آشامیدنی 4727.49 2.08 4737.85 4656.14 ۲۷ شهریور
فرآورده های دارویی 10843.05 3.4 10830.81 10667.92 ۲۷ شهریور
فرآورده های نفتی 639754.18 0.55 643155.88 632823.53 ۲۷ شهریور
فلزات اساسی 110693.28 1.46 111798.9 110202.51 ۲۷ شهریور
قند و شكر 12918.81 2.4 12916.63 12739.32 ۲۷ شهریور
قیمت و بازده نقدی 621281.77 0 621281.77 621281.77 ۲۷ شهریور
كاشی و سرامیك 3292.04 2.21 3292.11 3235.84 ۲۷ شهریور
لاستیك و پلاستیك 28723.56 2.81 28733.54 28327.37 ۲۷ شهریور
ماشین آلات 24551.69 3.33 24536.92 24006.67 ۲۷ شهریور
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 30854.49 3.46 30829.34 30194.36 ۲۷ شهریور
محصولات كاغذی 13773.8 2.15 13827.3 13752.57 ۲۷ شهریور
محصولات چوبی 131396.98 2.92 131372.17 127501.59 ۲۷ شهریور
مخابرات 1360.92 0.33 1360.71 1353.1 ۲۷ شهریور
منسوجات 1287.09 0.12 1285.45 1285.45 ۲۷ شهریور
واسطه گری های مالی و پولی 163355.1 0.52 163538.03 162955.43 ۲۷ شهریور
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 16431.6 0.48 16516.29 16337.68 ۲۷ شهریور
کانی های غیرفلزی 3708.01 3.18 3708.02 3650.72 ۲۷ شهریور
کانی های فلزی 43695.54 1.41 44302.34 43470.03 ۲۷ شهریور