صفحات مرتبط
شاخص یاب

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1630.71 0.56 1602.03 1602.03 ۱۲:۵۰
استخراج سایر معادن 9962.35 2.59 10240.12 9906.68 ۲۷ تیر
استخراج نفت و گاز 349.38 2.09 357.31 352.14 ۲۷ تیر
انبوه سازی 640.78 0.03 634.11 634.11 ۱۲:۵۰
انتشار، چاپ و تكثیر 235658.67 0.03 237095.08 237095.08 ۱۲:۵۰
بازار اول فرابورس 215.82 0.17 216.04 216.04 ۱۲:۵۰
بازار دوم فرابورس 592.77 0 0 0 ۱۲:۵۰
بانكها و موسسات اعتباری 505.33 0.9 503.93 500.84 ۲۷ تیر
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3501.51 0 3565.72 3565.72 ۱۲:۵۰
خدمات فنی مهندسی 602.12 0 602.1 602.1 ۱۱:۴۰
خودرو و ساخت قطعات 15914.27 0.16 15707.66 15707.66 ۱۲:۵۰
دباغی و پرداخت چرم 1968.82 2.04 1968.57 1929.29 ۲۶ تیر
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1472.64 1.22 1483.76 1472.54 ۲۷ تیر
دستگاه های برقی 519094.74 0.12 519211.42 519211.42 ۱۲:۵۰
رایانه 14061.2 0 14088.95 14088.95 ۱۲:۵۰
زراعت و خدمات وابسته 5269.74 0 5517.2 5517.2 ۱۲:۵۰
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2378.87 0.13 2303.2 2303.2 ۱۲:۵۰
سرمایه گذاری ها 2054.87 0.13 2021.95 2021.95 ۱۲:۵۰
سیمان، آهك و گچ 603.8 0.05 602.69 602.69 ۱۲:۵۰
شاخص 30 شركت بزرگ 5140.7 0.1 5129.47 5127.47 ۱۲:۴۰
شاخص 50 شركت برتر 4575.38 0.31 4568.46 4568.46 ۱۲:۵۰
شاخص آزاد شناور 117167.32 0.09 116771.65 116771.65 ۱۳:۰۰
شاخص بازار اول 77987.63 0 77798.61 77798.61 ۱۲:۵۰
شاخص بازار دوم 224238.45 0.65 223775.94 223775.94 ۱۲:۵۰
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
شاخص صنعت 97869.86 0.28 97674.33 97674.33 ۱۳:۰۰
شاخص قیمت (هم وزن) 13129.01 0 0 0 ۱۳:۰۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 32414.02 0 0 0 ۱۲:۴۰
شاخص قیمت 50 شركت 245903.93 0.09 245310.11 245310.11 ۱۲:۵۰
شاخص كل 108295.52 0.25 108047.77 108047.77 ۱۲:۴۰
شاخص كل (هم وزن) 18404.32 0.09 18307.74 18307.74 ۱۲:۵۰
شاخص كل فرابورس 1213.75 0 0 0 ۱۲:۵۰
غذایی و آشامیدنی 3494.1 0 3487.09 3487.09 ۱۲:۵۰
فرآورده های دارویی 8351.5 0.07 8358.09 8358.09 ۱۲:۵۰
فرآورده های نفتی 358775.92 0 358819.78 358819.78 ۱۳:۰۰
فلزات اساسی 72706.86 0.08 72538.38 72538.38 ۱۲:۵۰
قند و شكر 9872.71 0.16 9753.82 9753.82 ۱۲:۵۰
قیمت و بازده نقدی 429583.44 0 429583.44 429583.44 ۱۵:۳۰
كاشی و سرامیك 2050.02 0.14 2043.43 2043.43 ۱۳:۰۰
لاستیك و پلاستیك 20527.59 0.1 20650.08 20650.08 ۱۲:۵۰
ماشین آلات 16424.79 0 16503.16 16503.16 ۱۲:۵۰
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 22132.79 0.18 22129.97 22129.97 ۱۳:۰۰
محصولات كاغذی 11400.49 0.03 11366.34 11366.34 ۱۲:۵۰
محصولات چوبی 81344.31 3.4 84213.75 81353 ۲۷ تیر
مخابرات 1139.24 0.04 1131.01 1131.01 ۱۲:۵۰
منسوجات 1293.02 0.08 1294.13 1293.04 ۲۷ تیر
واسطه گری های مالی و پولی 121256.46 0.03 120716.49 120716.49 ۱۲:۵۰
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 11123.14 0.03 11098.4 11098.4 ۱۲:۵۰
کانی های غیرفلزی 2333.72 0.57 2288.9 2288.9 ۱۲:۵۰
کانی های فلزی 29710.63 0.15 29569 29569 ۱۳:۰۰