صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.17831124
-0.181120
10122451140505800000.970
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-1.0573089
0.673143
701440216745717216.681.871.91
نیرو ترانس - بنیرو
-0.12484000
-0.124000
3113601245200000011.432.351.97
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.42433550
0.453551
24766188559285004.442.914.35
داروپخش - وپخش
-0.0119083
-58630
450476297205.083.634.96
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-1.9672492
-3.622450
1275993141270920509.184.041.58
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.8357712
0.28720
312668218195800000.540
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-2.47931416
-3.581400
35340525004257712014.830.819.64
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.24471223
-3.751180
6044517162446000012.80.9811.94
بیمه آسیا - آسیا
-1.03091440
-1.241437
30861143533120007.640.990.13
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-0.77322310
-1.22300
189628143651617000011.081.810.96
توسعه معادن روی ایران - کروی
-1.23313284
-3.43212
427891138379274128.91.818.39
معادن بافق - کبافق
0.788513293
-0.313150
88626117826918325.182.023.2
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.03043293
0.243300
269417887493950014.042.656.51
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
02954
-1.592907
9063313715196.93-1.040.41
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-2.10222375
-3.092351
2084048495035625008.670.59.49
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.41021214
-2.381190
515168614849800000.670
لیزینگ ایرانیان - وایران
-1.1071340
-1.481335
52218570013400006.111.041.68
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-2.5641950
-3.59940
1563501148524700009.460.737.86
سامان گستر اصفهان - ثامان
4.11911643
4.941656
2768424583646498.560.792.78
تراکتورسازی - تایرا
-0.27262927
-4.62800
4160711652686007.41.980.64
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-1.70872416
-1.632418
1019611246461040244.991.360.65
سیمان صوفیان - سصوفی
-2.33571798
-4.621756
1443332549889009.041.370.7
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.09943016
-0.72998
292764878139610284.31.511.7
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
0.07595271
4.995530
1569912650403.291.520.86
قند نیشابور - قنیشا
-3.7232586
-4.692560
19381150151720024.71.80.91
داده پردازی ایران - مداران
-0.41082909
-0.722900
5429415518908509.611.891.34
کارخانجات داروپخش - دارو
-3.97814562
-4.994514
421467192322810004.61.910.53
پتروشیمی فجر - بفجر
2.14455430
4.835573
12206466707352950005.42.372.28
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
3.6631132
4.951146
14854191682362240006.530
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-1.28133390
0.413448
17661559925425010.382.382.6
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
0.25083597
-0.113584
5985862153143880020.852.561.16
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
2.92043066
4.063100
32195398715636653.082.661.14
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
4.11973791
53823
372073141177381946.973.50.48
ایران تایر - پتایر
0.5632322
1.992355
3274047606651816.983.370.3
نیرو کلر - شکلر
0.65773979
4.284122
3572414619895008.663.672.48
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-1.57262754
-2.392731
328986906110160034.14.20.8
سیمان هگمتان - سهگمت
-3.72241526
-3.091536
4992017627674256.20.70.54
سیمان شرق - سشرق
-2.9915681
-4.56670
125892285718070746.810.930.96
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
4.0323774
4.97781
2095496162330960030011.560.59
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-1.257707
-1.82703
2594304183342420005.330.425.6
قند نقش جهان - قنقش
0.39214609
4.994820
88994364065123.87-6.960.24
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
-0.53221682
-2.421650
577738597161261500-71.42-6.591.14
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-3.86933354
-4.993315
250530884021170546-3.93-2.581.01
بانک تجارت - وتجارت
0635
0635
6673321423829019500-2.37-2.650.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
4.96182200
4.962200
4576401007165000-1.94-0.441.22
سایپا دیزل - خکاوه
-4.3957
-5950
17332072165902522377-5.81-0.270.19
ایران خودرو دیزل - خاور
-2.9126600
-3.24598
1028246761702993435-0.47-0.160.31
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-0.1429699
-0.29698
685780476873750000.550
فیبر ایران - چفیبر
-0.95124165
04205
172842720833000203.22-133.133.14
بانک ملت - وبملت
0.2217904
0.89910
1726389015604452000006.530.660.19
پتروشیمی آبادان - شپترو
3.21612407
4.972448
126837230531516410-3.820.690.78
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-2.829790
-4.43777
3794836299943450008.590.666.99
شاهد - ثشاهد
-4.14151111
-4.231110
2460875273430070684.580.6928.64
داروسازی کوثر - دکوثر
-1.21771298
-1.071300
59115376770092019.090.740.55
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
0.37521070
0.091067
85419879143770400005.080.774.74
بانک پارسیان - وپارس
-0.1056946
-0.11946
471084644512247696018.710.790.21
دوده صنعتی پارس - شدوص
4.99754202
54202
1264865315042407.01-56.550.5
نفت بهران - شبهرن
-1.049611
-1.589559
4525784291249886007.044.721.53
فنرسازی زر - خزر
-1.9255764
1.16788
23066811763381998102.170.980.92
تولیدی چدن سازان - چدن
-2.54572450
-3.342430
2662280652219600009.771.522.5
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-2.01341460
-1.681465
642584938240900071.095.78
لبنیات کالبر - غالبر
3.09051401
2.651395
4714545660349035035.081.220.72
واسپاری ملت - ولملت
41742
4.121744
25073074368139360013.531.333.44
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
0.13781453
-0.91438
22124733214201312238.021.290.33
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
-0.43652737
1.712796
1698524658211008.251.4217.71
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.08971114
-0.631108
35102603911100705606.711.492.2
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
05066
0.085070
26861438298964.291.531.44
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.23822932
-3.912824
109505312103476145.981.711.93
پتروشیمی خارک - شخارک
1.31824214
4.0824873
1949014791484280006.944.623.45
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
1.1681819
2.171837
7984731452109140018.621.880.72
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.25845043
0.955078
106406453792521500006.131.896.07
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-4.50222206
-4.982195
2432964536852944025.851.857.51
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
03269
-1.623216
618831202349035013.552.281.5
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
1.12884390
2.514450
208391918307937637.422.50.39
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-1.38878095
-2.677990
3425327519509044.612.611.74
قند هکمتان - قهکمت
-2.79414975
-2.54990
204071101513611609.92.630.79
بیمه دانا - دانا
-2.92232425
-3.522410
413043988363750016.853.180.19
شیشه همدان - کهمدا
-0.11451745
0.171750
526459120102407.051.242.17
گلوکوزان - غگل
015454
-0.0115453
16000247309080010.1210.571.16
بیمه ما - ما
0.68611174
1.971189
18275421817610004.860.870.58
سیمان خوزستان - سخوز
02418
-2.732352
216255215717003.711.210.58
معدنی املاح ایران - شاملا
0.059311818
-2.6311500
858010224817805.853.242.29
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-1.58078468
-0.058600
66545562169360011.053.290.95
سیمان هرمزگان - سهرمز
05209
-0.255196
303016282327811.783.471.19
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.06646017
-55720
477027516258617.363.781.12
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
4.8931372
4.971373
2790613833430004397.441.140.88
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
4.26611442
3.541432
39700745726719558011.271.150.75
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
4.41181775
51785
49433787862125020.641.172.43
سیمان فارس نو - سفانو
-0.52012678
-2.382628
656111749373006.821.280.67
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
0.24456971
0.667000
325667227026141258.213.124.14
ایران دارو - دیران
01651
2.361690
100024953004.471.340.57
مخابرات ایران - اخابر
-0.22872181
-1.782147
141699130741308600004.591.352.63
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
0.13882164
-0.972140
5450011811459467.611.520.97
شهد ایران - غشهد
-0.11931674
-1.071658
1715528334800-55.964.5525.66
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.030213255
1.0113385
13668183132550008.845.331.78
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.285111893
-411450
14794168705254910.485.922.66
خوراک دام پارس - غدام
-0.0156682
-56349
158140092029.816.541.02
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.01387250
-4.996889
200172500010.883.122.27
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.40253959
0.23983
10118386413587.622.740.3
سیمان کردستان - سکرد
-1.7497730
-4.85707
345514245160600029.3613.411.3
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
1.84871212
4.961249
41470951124240005.750.7813.28
بانک کارآفرین - وکار
-0.34451157
-4.911104
24784427498345004.780.640.44
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0823
0.12824
17011148140000.660
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.3086969
-2.37949
232511221436050000.670
بانک سینا - وسینا
-0.1076928
-3.12900
11125510092800006.150.670.29
بیمه البرز - البرز
-2.8856976
-4.98955
94522990439040006.830.70.24
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
06214
0.96270
37822419084712.920.710.47
سیمان شاهرود - سرود
4.80961046
4.211040
4854235088472605.510.760.74
سیمان سپاهان - سپاها
-2.4845785
-3.11780
591026456192325012.560.940.72
سیمان خاش - سخاش
0.23778854
4.729250
28732711067508.262.631.28
داروسازی فارابی - دفارا
03621
-0.613599
100041448400866.271.80.71
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-0.18243284
-2.713201
146644741761517.671.821.07
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-0.13862161
-1.762126
19661426483005.681.841.09
موتوژن - بموتو
0.4373218
1.623256
5953119421895274.361.980.62
داروسازی ابوریحان - دابور
4.99385088
4.995088
61103114653443.632.010.67
گلتاش - شگل
4.99224059
4.994059
213878720295005.072.330.93
داروسازی اسوه - داسوه
07305
1.297399
1600011754787506.552.431.89
بیسکویت گرجی - غگرجی
0.02543937
3.664080
1000478740013.382.511.41
سیمان ایلام - سیلام
-52185
-52185
5001901312232.0612.830.75
صنعتی پارس خزر - لخزر
-2.02078243
-3.788095
3673729912463427.931.670.77
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
0.05661767
-0.341760
42385175179515007.881.047.81
پارس سویچ - بسویچ
0.1427760
3.248000
62144919400007.033.251.69
کاشی پارس - کپارس
-2.14554561
0.094665
23232610604002286.813.060.64
بهنوش ایران - غبهنوش
-3.07594317
-4.134270
110307472155412025.213.510.41
فنرسازی خاور - خفنر
-1.92373008
-4.992914
62549182300800-18.933.731.01
جام دارو - فجام
-0.13328250
-1.168165
384231660000124.052.59
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.81534258
-4.54100
1881577425800108.045.169.93
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.003429446
1.0429750
49871471978771220.338.563.91
معدنی دماوند - کدما
-4.574411536
-4.8811499
3851044334608060.0710.283.19
فروسیلیس ایران - فروس
0.28353891
3.023997
66138260340264443.483.374.27
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-3.687811465
-3.3911500
176605202513758008.542.891.53
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
0.1002999
2.11019
266622268479520060.626.19
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-1.38631067
-3.421045
75100477960018759.350.628.64
سیمان داراب - ساراب
-0.4137963
-3.83930
56713538667008.420.640.91
سیمان شمال - سشمال
-0.2012992
-0.4990
10267210110664716.910.681.09
گروه بهمن - خبهمن
-3.072915
-3.07915
5405463494891500005.280.794.38
لیزینگ ایران - ولیز
-0.3755796
-3.38772
990667747760022.740.861.12
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.08551171
0.771179
3282903867835161010
سیمان اصفهان - سصفها
-0.14147062
-1.027000
18740132141240015.893.071.42
قند مرودشت - قمرو
-1.30084325
-1.414320
9467340886500011.572.620.75
پاکسان - شپاکسا
-0.41584311
-1.54264
18051777823279408.11.950.46
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01202
01202
32504420700000.830
پارس دارو - دپارس
-0.55589482
-2.469300
2906427319912205.212.831.43
لامیران - فلامی
-1.36045873
-4.995657
2250012735238011.563.042.13
داروسازی امین - دامین
0.7561466
2.21487
12925819212159005.770.950.97
ایران ترانسفو - بترانس
-0.08034976
-1.614900
527772571866000016.283.213.46
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.62352098
4.082170
40005875349903.931.260.45
سیمان غرب - سغرب
-0.86242644
-4.162556
263887169787932005.131.40.85
سایپا شیشه - کساپا
-0.73461081
-3.581050
173771186248630468.2300.52
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
0.23072172
1.432198
12590227632580004.491.054.15
افست - چافست
2.808311312
4.4611494
120207136022624006.262.391.31
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.67161627
-4.951557
4300067130160001.20
بانک اقتصاد نوین - ونوین
01104
0.091105
41706461449662421.741.220.23
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.05441837
01838
407113746110220005.611.270.94
بیمه ملت - ملت
01879
0.051880
1053551507.831.31.36
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-0.21241879
-1.221860
8864016518790004.71.321.79
البرز دارو - دالبر
0.05015989
-1.15920
8210849355697704.642.041.78
داروسازی اکسیر - دلر
0.05883406
1.353450
240798215327004.142.130.39
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-0.12556369
-1.216300
8032519171369.272.310.4
حفاری شمال - حفاری
0.5421855
-0.811830
1307927242648330267.350.820.59
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
0.3771065
-0.751053
136960614595644508.220.884.14
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.040624596
-523376
167486086013.555.820.45
معادن منگنز ایران - کمنگنز
0.2647595
-1.257480
2993062273153722838.826.225.39
آسان پرداخت پرشین - آپ
-0.163617697
-0.2417684
2197450388883539400012.937.930.9
کارتن ایران - چکارن
3.50945722
4.995804
12018686877104283432.718.231.47
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
4.97993141
4.983141
4465631403785250-7.898.760.24
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.02793577
-4.813406
8513536550-1.74-0.510.93
داروسازی روزدارو - دروز
-0.1081849
-4.861761
722413129400455.811.771.69
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.76895111
4.995325
150008064909764.594.624.18
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.49325447
3.25649
24700133108940010.242.420.41
آلومراد - فمراد
-4.46595348
-4.985319
1255136671326491652.695.791.87
شهد - قشهد
08140
0.128150
276423163858210.853.720.97
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
0.7074558
4.074710
2420001132132182003.882.463.63
کویر تایر - پکویر
-1.45882702
-52605
8766522918914005.182.340.46
ملی سرب و روی ایران - فسرب
1.10353115
0.813106
14273924446100303021.193.40.98
سیمان قاین - سقاین
0.961122374
3.7923000
594213711907986.454.511.66
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
2.648242677
3.9943233
7776333192133850118.86-20.82.7
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-4.9699631
-4.97631
334942332114267359255.970.565.72
مهندسی تکنوتار - تکنو
4.98263919
4.983919
5222172047627040357.96.345.43
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-4.30895241
-4.115252
8229114313262050049.894.741.64
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0811
0.99819
4418448660009.440.733.58
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-0.52953945
-0.183959
4908251928864723129.933.715.37
مهرکام پارس - خمهر
4.8931715
4.951716
3505557160125142002049.613.070.21
پارس سرام - کسرام
3.49373377
3.743385
864057291820262003.261.01
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
0.13271509
1.331527
305231461183861-19.773.159.95
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-0.73478107
-2.897931
2080108168621118766008.173.270.55
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
2.2384020
4.984128
113946847043618000030.793.512.19
ایران ارقام - مرقام
4.96482981
52982
469794314004149050072.483.471.41
پالایش نفت تبریز - شبریز
-3.22467503
-3.377492
713488553535291432357.233.540.41
قند اصفهان - قصفها
-4.75769449
-4.249500
149255141018425558.753.590.49
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
1.083110079
-0.229949
220095221890711010.544.641.6
پتروشیمی جم - جم
0.827510113
2.410271
5403385503970848005.663.851.72
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-3.2861295
-2.171310
2076309268958275017.263.710.71
نفت پارس - شنفت
0.1876964
0.496985
12928190587050008.53.851.12
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.28187432
-3.467195
1450511053445920009.634.022.15
خدمات انفورماتیک - رانفور
0.111526929
0.3827000
6352117207540120010.654.185.93
به پرداخت ملت - پرداخت
-0.698815206
-3.5314772
1095051636144457005.654.151.16
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.026315203
-2.3514850
14752260812006.554.192.52
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-3.92022696
-0.932780
151821408237248-11.364.362.26
سیمان تهران - ستران
-2.35881366
-1.641376
627368855239050010.620.620.88
سیمان دورود - سدور
-4.3724678
-4.94674
33641892282435071-92.571.520.51
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
0.05763472
0.493487
34218211945691649628.832.9218.57
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
013416
-0.4213359
751331858474.5411.7474.32
سیمان فارس - سفار
06396
-4.996077
10149026818.213.862.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.00714308
-2.4713956
92171540021.355.721.97
الکتریک خودرو شرق - خشرق
3.47414557
54624
30070013701435455412.613.790.5
آلومینیوم ایران - فایرا
4.96261544
4.961544
1063857216425802545022.72.50.56
سیمان خزر - سخزر
-0.02244472
-4.994250
2601102856012.622.61.52
دشت مرغاب - غدشت
-0.16728360
-4.997956
200016446867-24.65913.840.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی
0.227813199
4.5313766
823111131677604.354.530.82
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01755
-4.961668
21004207090029.521.622.07
سیمان بجنورد - سبجنو
04797
-2.234690
441218804249.482.711.59
گروه مپنا - رمپنا
-0.98496635
-3.766449
64491742256635000012.591.752.09
سیمان مازندران - سمازن
02562
-52434
5001315894611.912.41.83
نوش مازندران - غنوش
-0.81923511
-1.133500
10389836417555023.162.241.95
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.0653075
-4.972924
20476553500656.58-1.751.43
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.500829096
1.5529400
693022056276412006.474.462.46
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-1.71664523
-0.74570
834510377416282804.991.880.97
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
3.09242967
1.152911
16009547729670033.822.140.67
نفت سپاهان - شسپا
-0.123113793
-0.1413790
861391183144826504.663.770.82
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-0.48925085
-1.175050
239893612199189612411.52.41.99
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.27447633
-3.937353
105987830532007.873.443.65
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.02573883
-0.883850
540021575508-20.3812.790.76
سالمین - غسالم
03992
03992
240119760014.682.611.21
سازه پویش - خپویش
-0.037923709
-522533
300723709006.763.470.43
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
0.33685661
55924
640438135864012.695.071.75
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-0.09621039
01040
3567837129875000.970
سیمان بهبهان - سبهان
-0.036813572
-213306
1907267464608.012.060.84
بین المللی محصولات پارس - شپارس
1.24361791
0.111771
13518102421922365436.931.690.42
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.79861118
-0.621120
561088626178880000.810
پشم شیشه ایران - کپشیر
-0.44524025
-1.064000
2902411560375048.173.151.3
قند لرستان - قلرست
0.69365662
1.195690
157049889135888014.623.021.6
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.615808
-1.97797
1953305715788317274737.140.710.27
زامیاد - خزامیا
-1.1524772
-2.43762
43548766336304269077106.690.910.27
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-0.46583205
-1.583169
384598123335241112.592.421.62
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-1.1762269
-22250
1774200540248680700005.341.445.3
تولید محور خودرو - خمحور
4.1641651
4.981664
6081741004694643806.791.530.59
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.00714239
-0.1314220
20274628881366944004.383.021.2
فولاد خوزستان - فخوز
0.37885565
0.95594
17901479964805366806.852.911.27
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-2.22221496
-3.791472
7739131158284240000.870
بانک انصار - وانصار
02190
0.372198
105238231219000007.291.410.43
سیمان ارومیه - ساروم
1.43752117
-0.382079
1560358330314819004.281.260.98
تامین سرمایه امید - امید
0.94281606
0.51599
64964151043478694004.981.34.28
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.95341801
4.951801
8732431573117065011.961.30.27
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
1.67652062
-0.392020
16619453427134030014.131.3522.59
شیشه و گاز - کگاز
-1.58823470
-0.743500
43976115268675001.451.351.79
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-0.18482161
-1.392135
18026153883875205007.081.46.4
مارگارین - غمارگ
-3.87351489
-4.971472
897812133712507608.321.350.13
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-0.06411559
-0.641550
19743330898155725.381.440.87
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-0.1751141
-0.351139
28620232668460076.11.240.43
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-0.24541626
-0.181627
663611310793554765019.531.479.37
آبسال - لابسا
4.29212114
4.982128
31544466776104018.031.530.45
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
0.10331939
1.911974
649948126271744943.721.493.58
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-4.03952043
-4.982023
163463733392227475-29.831.4412.35
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
0.05871704
-1.351680
30823695251115590322.631.520.73
حمل و نقل توکا - حتوکا
2.74851757
0.121712
2048927359957981018.41.550.94
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-1.0216872
-1.02872
1040549907279788359.621.520.19
گروه دارویی برکت - برکت
0.27121479
2.981519
26920040250286005.11.254.22
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
1.005804
1.63809
1851670148973480736.651.250.15
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
1.4372400
-1.392333
62416714989600006.491.787.58
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.06351573
-1.651548
466608729424710005.411.095.32
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-2.3419834
-3.98820
50245141775060021.060.881.07
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.9151841
-4.141781
640457117055230004.060.910.2
کمباین سازی ایران - تکمبا
-2.0718709
-2.07709
2770013196412216268.980.911.04
بیمه پارسیان - پارسیان
0.07621314
0.081314
24215031939420002.810.960.28
ماشین‌سازی اراک - فاراک
-2.0101780
-2.64775
242325918884903507-18.510.941.65
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
0.90721446
1.671457
213758311130140050.911.0718.48
رادیاتور ایران - ختور
1.35662615
2.642648
2193175737845005.031.110.49
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.88292133
-0.332145
34334887300346612504.071.133.93
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-0.05021993
-2.961935
56165811198968505.191.230.62
چرخشگر - خچرخش
1.34281283
2.691300
13750821764122153830.761.160.81
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
4.34461393
4.941401
31304874362142169623.161.190.26
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
0.21261414
0.641420
435071861601152410005.741.155.07
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
-1.5052487
-2.182470
1601165398124870005.911.136.34
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
0.25061600
0.251600
8413891356132000008.761.168.44
سخت آژند - ثاژن
-3.57942155
-4.972124
170636536788620003.321.121.81
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-1.3472952
-1.35952
19380161845125935063.741.20.36
پارس خودرو - خپارس
-2.5333731
-3.07727
15931188116501660852420.641.20.27
پتروشیمی شازند - شاراک
-2.12482902
-3.372865
31008708992234017285.451.720.91
ایر کاپارت صنعت - خکار
-3.94741825
-51805
947848172991250014.321.711.92
رینگ سازی مشهد - خرینگ
1.67561517
-1.071476
43039086529675065-7.772.790.18
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-1.22062266
-2.482237
1371667310811533946.251.662.72
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
0.54922197
0.462195
549363312068735995009.51.552.53
سبحان دارو - دسبحان
2.05873024
4.993111
9596229917539202.911.560.86
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
0.65252931
0.382923
22488717659172198250005.371.621.52
بانک صادرات ایران - وبصادر
0622
0622
1287313338004835951600-2.531.620.18
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.10181967
2.82020
162963319501625.571.631.64
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.304813410
-4.9512785
29013772645713.171.660.36
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
1.67362916
-0.422856
839884244929160006.971.671.24
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
2.44292600
2.442600
815368212055380032.21.730.3
پست بانک ایران - وپست
0.13281508
1.591530
296540449487604458.782.560.4
کربن ایران - شکربن
0.42344981
0.815000
964855480612452507.641.710.95
صنعتی پارس مینو - غپینو
0.66562571
4.972681
6904518532394609.281.721.19
کالسیمین - فاسمین
-0.31685349
-1.235300
568689830417106980005.681.712.49
ایران خودرو - خودرو
0.16812383
-0.382370
8516503202953645990021.441.740.14
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
02964
0.512979
33458399259280005.981.751.56
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-41800
-4.161797
19503583510450000-21.652.491.11
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
0.66344097
-0.154064
5312082176483212502.80
شکر - قشکر
-3.37081892
-3.471890
1470399278237840065.672.490.83
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-2.82783505
-4.993427
41118561441156781011.62.473.1
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
1.98641797
3.521824
2325286417815274506.191.843.03
لعابیران - شلعاب
4.54061957
4.971965
4189485820031312063.821.980.64
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
2.21061757
2.971770
3414003599851828262.071.831.24
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-1.72744210
-2.124193
973029840967842000004.711.80.36
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
3.47982944
3.662949
76055322395888006.541.840.39
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.5952506
-0.832500
9201630230611503600009.861.851.89
صنعتی آما - فاما
-0.07632620
-1.62580
704318235800010.981.861.87
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
3.14782687
3.572698
29143217831789016610.961.923.48
پتروشیمی مبین - مبین
1.28764248
1.314249
915657838895605424964.671.911.56
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
1.00763208
-0.823150
18830506042240600001.940
همکاران سیستم - سیستم
0.99054996
4.315160
1651168824947462007.962.555.7
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-4.68572502
-4.762500
19729949450040044.871.920.91
باما - کاما
-0.1888495
0.118520
528295448842475006.472.033.21
کابل البرز - بالبر
-1.94431866
-3.311840
487712910591373181.292.090.45
پالایش نفت تهران - شتران
-0.63934352
-2.174285
400976517450696320007.292.130.43
مس شهید باهنر - فباهنر
4.84544068
54074
88919973617345765005.992.260.71
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.83823489
1.453510
6168701215221256040008.842.263.16
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-0.042501
-0.22497
7813819491121636.362.381.18
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-3.10284778
-34783
800121382315776809.552.450.81
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.13292254
-2.132209
941542071149540050.35-1577.950.71