صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-0.18421084
-0.641079
1365913148060975009.50.638.78
توسعه معادن روی ایران - کروی
2.87113368
0.73297
2488807838181301849.131.858.6
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-0.78313294
-0.633299
16673554941888617.731.881.07
داده پردازی ایران - مداران
-0.13612934
-0.682918
4129612019071009.71.91.35
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-1.38892627
-3.382574
11143329052540047.112.020.96
بیمه البرز - البرز
4.0729971
4.93979
1413543138038840006.790.70.24
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.3522265
-1.192246
2370805231155150050.6-1585.660.72
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-0.6667745
-2.27733
3065921228644700005.620.445.9
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0822
-0.24820
11660196147960000.660
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
1.07232545
-0.122515
1372825349354208531.521.70.29
سیمان هگمتان - سهگمت
-0.3611656
-0.781649
3058445068328026.730.690.59
سامان گستر اصفهان - ثامان
0.25911548
4.991621
18207303435658.060.742.62
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
2.66671540
1.41521
9405341448292600000.890
حفاری شمال - حفاری
0.44521805
0.061798
1132891204547027567.151.010.57
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
3.10021430
4.971456
227830332128700050.351.0618.28
لیزینگ ایرانیان - وایران
-0.80351358
-1.391350
26031635213580006.191.031.7
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
2.19411537
4.991579
30055834629126802508.411.118.11
پتروشیمی شازند - شاراک
-0.66822973
-2.12930
11122183263239742725.591.760.93
صنعتی پارس خزر - لخزر
2.33918444
2.98490
11378196112767338.121.710.79
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.92291503
-0.991502
1034307155424799507.211.135.95
کمباین سازی ایران - تکمبا
0.6906729
0.69729
2840889207012560879.230.931.07
سیمان داراب - ساراب
0971
-2.06951
1970501918739008.490.650.92
بانک سینا - وسینا
0931
-0.21929
279002693100006.170.670.29
سیمان شمال - سشمال
-0.29671008
-1.091000
15074215110836727.020.691.11
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
0.01616217
2.146349
501319094012.930.710.47
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
01190
01190
322103823800005.650.7713.03
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01202
01202
1103413420700000.830
صنعتی بهشهر - غبشهر
1.95851770
4.951822
612380110453100003.90.870.19
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-1.14341124
-2.21112
10440941164505800000.970
صنعتی پارس مینو - غپینو
3.05752528
4.972575
36707093831852809.131.691.17
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-2.38851226
-4.461200
398304347652452000012.830.9811.97
بیمه آسیا - آسیا
-0.13711457
-0.891446
9567513733511007.731.020.13
رادیاتور ایران - ختور
-0.68252474
0.362500
977332407422004.761.050.46
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
01572
-0.131570
8129371276424440005.411.095.32
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
51638
51638
566208927106470010.871.180.25
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-1.49893023
-2.282999
12861473862139934314.311.511.71
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
2.59442254
4.962306
1476513389016006.11.677.12
لبنیات کالبر - غالبر
4.30021334
4.931342
2643655352746690033.41.160.69
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-0.21651383
-1.081371
12391031711690117010.811.190.72
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
3.68292027
4.962052
4957531005152025-1.79-0.441.13
بانک ملت - وبملت
-0.3304905
-0.22906
68447126187452500006.540.660.19
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-4.766741576
-1.7342900
316949131772078800115.79-20.262.63
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
3.77831648
1.451611
9883498162921236000-69.98-6.461.12
بانک تجارت - وتجارت
0635
0635
302929321923629019500-2.37-2.650.17
ایران خودرو دیزل - خاور
0.4651648
-0.78640
1123852572883232910-0.51-0.170.34
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.4292702
2.15714
19664481390877500000.560
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
1.2195664
-0.91650
280014731858770882006.280.596.02
سیمان تهران - ستران
1.37681399
0.221383
20019162801244825010.880.630.9
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
0972
0.41976
426775414437400000.670
مهندسی تکنوتار - تکنو
-3.60623662
-4.843615
10407893811585920334.435.925.08
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
0998
-1.4984
599706047904005.990.686.18
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.4871226
-2.191205
11323281378858200000.680
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
4.0252827
4.91834
3837154317545485008.990.697.32
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.83192384
-2.252350
47754611391501920-3.790.680.77
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.615808
-1.97797
1953305715788317274737.140.710.27
پتروشیمی فجر - بفجر
1.12235316
3.655449
9239634970345540005.292.652.23
رینگ سازی مشهد - خرینگ
3.87871473
3.811472
54542708033655485-7.542.710.17
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-0.5236760
-0.26762
342365259304000294.5711.350.58
نفت بهران - شبهرن
-0.06179721
-0.129715
3801763692252746007.124.781.54
مارگارین - غمارگ
4.1231490
4.961502
685967102212516008.321.350.13
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
0.02883469
0.23475
52232418135686731728.82.9218.56
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-0.54811633
-1.11624
59341469691557153299.571.489.41
افست - چافست
0.429110999
3.1211294
3408337721998006.092.321.27
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-0.01576388
1.746500
2806189198729.292.310.4
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-0.19752527
-2.532468
13692933992068926.432.41.19
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
4.641962
4.641962
26679635233490500-23.62.711.21
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.37933440
0.123431
4986078171521238400008.712.693.11
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.03043293
0.73317
3268021076493950014.042.656.51
قند لرستان - قلرست
0.69365662
1.195690
157049889135888014.623.021.6
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-1.70632477
-1.272488
41746510341263270506.124.281.57
ایران ارقام - مرقام
1.3962760
3.122807
4039221115138000067.13.221.3
معدنی املاح ایران - شاملا
0.237611811
1.7611990
77009324803105.853.242.29
سیمان اصفهان - سصفها
-0.80277168
-3.17002
23034162143360016.133.261.44
ملی سرب و روی ایران - فسرب
0.48923081
2.093130
1564002481999208220.963.360.97
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-0.3082913
1.982980
184185537256344-12.273.422.44
نفت پارس - شنفت
0.01446954
0.016954
122688686925008.493.851.12
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.16967654
-3.57399
79185930616007.893.893.66
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.12057461
-2.957250
60436440447660009.674.032.15
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
0.419719
1.82729
326986237197725000.550
سیمان کردستان - سکرد
-3.4483756
-1.79769
907081686166320030.4113.891.35
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
-0.48944067
-1.274035
2586321048479674202.780
پست بانک ایران - وپست
-0.39141527
-4.761460
120578177493748059.522.590.4
فیبر ایران - چفیبر
2.59414034
4.984128
82581338806800196.83-128.943.05
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
3.61483669
-1.163500
2943772108011280481-4.3-2.821.11
آلومراد - فمراد
8.48565344
10.235430
443736237126471852.655.781.87
سایپا دیزل - خکاوه
2.4391050
-2.151003
56865276597042767498-6.37-0.290.21
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
1.28052531
-0.362490
2937613743537965009.240.5410.11
سیمان خوزستان - سخوز
-0.08262418
02420
7180817315717003.711.210.58
نیرو ترانس - بنیرو
03999
0.034000
66648267199950011.432.351.97
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
0.20222973
1.113000
10407631015162351.472.651.1
لیزینگ ایران - ولیز
0.2506800
2.38817
612175048000022.860.861.13
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-4.79411549
-4.981546
387214600188735-20.33.2410.22
دوده صنعتی پارس - شدوص
4.85413953
4.993958
1124394454743606.59-53.20.47
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-0.09621039
01040
3567837129875000.970
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
-0.0482081
-1.442052
10596225306553.91.250.45
موتوژن - بموتو
0.06253200
-1.313156
213606921772804.331.970.61
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
4.437311980
3.7511901
174751209414376008.923.021.6
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-0.51728655
-0.598649
60886526173100011.33.680.97
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.33429441
2.129959
4386313131978435220.328.563.91
بانک کارآفرین - وکار
01163
-2.921129
561446498855004.810.640.44
چرخشگر - خچرخش
3.66041331
-0.311280
19781422634126723831.911.20.84
نیرو کلر - شکلر
04148
-2.344051
1016420740009.033.842.59
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.03655474
-4.465232
6003109480010.292.430.41
سالمین - غسالم
03992
03992
240119760014.682.611.21
لامیران - فلامی
-0.03296078
-4.975778
547336468011.963.152.2
سازه پویش - خپویش
-0.037923709
-522533
300723709006.763.470.43
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.3255213
-0.595199
26935137282544611.793.471.19
پارس سویچ - بسویچ
07744
27899
200219360007.023.491.68
داروسازی روزدارو - دروز
-0.0541851
2.541899
50509129540455.871.771.69
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.121824606
-523405
5251286121013.565.310.45
شهد ایران - غشهد
-0.29341699
0.351710
69202116339800-56.794.6226.04
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
0.87722185
4.112255
872421936555005.751.861.1
معدنی دماوند - کدما
0.049712089
3.4512500
612836267062.9510.773.35
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
4.50536031
6.556149
22700137517459817.413.791.12
قند نقش جهان - قنقش
1.49224557
4.994714
3541816663342323.6-5.490.24
داروسازی اسوه - داسوه
-0.02747294
-1.37201
1420410354705006.542.431.89
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
05066
1.465140
29401538298964.291.531.44
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
0.33685661
55924
640438135864012.695.071.75
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.09222168
-0.782153
7268715732520004.491.054.14
داروسازی امین - دامین
-0.06911446
-1.381427
821998118811993125.691.020.96
سیمان ارومیه - ساروم
4.9631988
4.961988
2079300413313916004.021.180.92
کارتن ایران - چکارن
1.21215344
0.895327
520359278197394430.557.681.37
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
3.71043438
4.983480
1221701420025785010.522.412.64
سیمان صوفیان - سصوفی
0.37671865
0.71871
5709310810257509.381.420.73
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
01549
0.061550
21483933397526125.221.430.87
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-1.39282478
-1.472476
756144186562606675.121.470.67
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.23682949
-2.572880
120358346104076116.021.721.94
سایپا شیشه - کساپا
-3.81541084
-3.281090
849963921249320469.531.720.52
تراکتورسازی - تایرا
0.37942910
0.212905
859609250252380007.361.960.64
داروسازی اکسیر - دلر
03402
-0.063400
37741315309004.132.030.39
کویر تایر - پکویر
-0.32722742
-1.852700
5340814419194005.262.370.47
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.12031660
-3.731600
175750291132800001.250
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.02913437
0.993470
8706830057397904.32.814.21
پارس دارو - دپارس
-0.1369548
-1.689400
88018320050805.252.851.44
بهنوش ایران - غبهنوش
4.26844568
54600
3163241445164448026.673.630.43
قند اصفهان - قصفها
-0.8389703
-0.879700
6103859118920858.993.680.51
به پرداخت ملت - پرداخت
-0.639915527
-4.0115000
61712926147506505.774.241.18
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-0.67666899
0.486979
12795688225871258.124.684.09
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.208811947
-3.5711545
10971125708457110.536.872.67
آبسال - لابسا
-0.66431944
-1.891920
14232627569984016.581.410.42
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
0.35921397
-0.791381
236111331142577823.231.20.26
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
0.06713451
0.4313500
54607472867813.211.660.36
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.79861118
-0.621120
561088626178880000.810
شهد - قشهد
-0.02468140
-0.028140
94253767163858210.853.720.97
نفت سپاهان - شسپا
-0.123113793
-0.1413790
861391183144826504.663.770.82
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
0.11324421
-4.984196
950042442100112.185.3610.31
سیمان بهبهان - سبهان
-0.036813572
-213306
1907267464608.012.060.84
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
0.17714526
2.94649
2524131150131254003.852.443.6
همکاران سیستم - سیستم
0.18264937
1.465000
6088230346901507.862.525.63
داروپخش - وپخش
09084
-58630
250276305605.083.634.96
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.05631775
01776
15103126679875007.911.057.84
سیمان قاین - سقاین
0.103922161
1.6422500
13813111794626.394.461.65
سیمان فارس نو - سفانو
0.29822691
4.992817
10491309418506.851.290.67
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-0.59681166
-1.961150
16549819169960077.771.340.44
بیمه پارسیان - پارسیان
01313
0.151315
75482899139390002.810.960.28
قند مرودشت - قمرو
-0.63264241
3.84430
20100085284820011.342.840.74
پشم شیشه ایران - کپشیر
-0.44524025
-1.064000
2902411560375048.173.151.3
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-4.96578459
-58456
196236166020386246.622.731.82
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-0.02673748
-1.043710
10296838676504246.443.460.48
پتروشیمی جم - جم
0.58210023
1.9510159
4528334571962208005.613.821.71
قند هکمتان - قهکمت
-2.63524988
-2.45000
995796496713647179.922.640.79
فولاد خوزستان - فخوز
0.76615524
1.245550
293758216228799433286.82.891.26
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
گلوکوزان - غگل
0.988115433
516046
16260261308660010.119.791.16
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
4.22545254
55293
9288364881262700050.024.751.64
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-1.238615548
-514956
3997359862192006.75.052.58
شیشه و گاز - کگاز
2.36273596
2.883614
115360541488990001.55.211.85
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-0.99641093
-2.811073
467399502349760006.30
معادن منگنز ایران - کمنگنز
2.17317946
0.557820
9434567496160827040.616.845.63
آسان پرداخت پرشین - آپ
1.768417610
1.4817560
2844700500953522000012.877.890.9
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
4.96832979
4.972979
4754061416744750-7.488.310.22
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.52823578
-4.063451
1879065536700-1.74-0.510.94
پتروشیمی خارک - شخارک
0.046423712
0.4123797
663221577474240006.84.523.38
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
4.99731912
51912
2767645298604004.981.230.59
حمل و نقل توکا - حتوکا
3.14511607
3.021605
1902946305853031016.831.420.86
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-1.1762269
-22250
1774200540248680700005.341.445.3
تولید محور خودرو - خمحور
4.1641651
4.981664
6081741004694643806.791.530.59
بین المللی محصولات پارس - شپارس
1.24361791
0.111771
13518102421922365436.931.690.42
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-1.71664523
-0.74570
834510377416282804.991.880.97
پاکسان - شپاکسا
-0.32244329
0.054345
16467871223376608.131.960.46
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-1.91519885
-2.579819
661872654388965010.344.551.57
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-1.37172876
-3.262821
9752182805115040035.614.380.84
سیمان بجنورد - سبجنو
04797
-2.234690
441218804249.482.711.59
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
1.4143586
1.53589
2721508975958093211.872.523.17
کابل البرز - بالبر
-0.83511900
-1.981878
157899298602148184.592.130.46
پالایش نفت تهران - شتران
0.18354368
0.234370
911231439804698880007.322.30.43
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
3.67673412
1.523341
2887074985251180014.142.381.56
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-0.58375110
-0.475116
200410210240190544611.562.422
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-0.46583205
-1.583169
384598123335241112.592.421.62
معادن بافق - کبافق
1.229713171
1.0713150
135679178726671285.142.493.17
مهرکام پارس - خمهر
4.92871618
2.141575
1529613024751133970446.812.460.2
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-1.23673434
-4.983304
5122691759137360019.92.461.11
پالایش نفت تبریز - شبریز
0.03767982
-1.127890
335566826783310037727.694.090.43
شکر - قشکر
-1.83921868
0.791918
2455187458737360064.842.460.82
باما - کاما
1.20048515
0.98490
233479198842575006.482.543.22
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-2.76134437
-2.084468
5650512507311234437.822.530.39
ایران ترانسفو - بترانس
-0.29885005
-4.384800
1633097971876875016.383.233.48
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
1.1548152
0.828125
4273135348351124976008.213.280.56
فروسیلیس ایران - فروس
-0.51723847
0.833899
61797232336416742.993.344.22
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-0.59993977
-0.273990
6763092685871737330.173.745.42
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-4.36051316
-4.071320
3655878481259220017.543.770.72
گلتاش - شگل
0.02593866
2.663968
1549619330004.832.210.89
لامپ پارس شهاب - بشهاب
03975
03975
13211536439507.652.750.3
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-1.90694321
-2.54295
1339519257875864200004.832.050.37
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01755
-4.961668
21004207090029.521.622.07
سیمان خزر - سخزر
-0.02244472
-4.994250
2601102856012.622.61.52
سبحان دارو - دسبحان
-0.39063570
-1.93516
5739420320706003.441.971.02
دشت مرغاب - غدشت
-0.16728360
-4.997956
200016446867-24.65913.840.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی
0.227813199
4.5313766
823111131677604.354.530.82
سیمان ایلام - سیلام
-0.12662366
-4.982251
510011975975251.288.60.81
فنرسازی خاور - خفنر
03511
-4.983336
10351100-22.093.571.18
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
013416
-0.4213359
751331858474.5411.7474.32
گروه مپنا - رمپنا
-0.98496635
-3.766449
64491742256635000012.591.752.09
داروسازی ابوریحان - دابور
-0.01715864
-4.455604
500316888324.192.720.77
سیمان مازندران - سمازن
02562
-52434
5001315894611.912.41.83
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.04147251
-4.996892
500372510010.882.932.27
نوش مازندران - غنوش
-0.81923511
-1.133500
10389836417555023.162.241.95
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.0653075
-4.972924
20476553500656.58-1.751.43
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
خدمات انفورماتیک - رانفور
-1.181628603
-527498
10529329298008840011.314.446.3
آلومینیوم ایران - فایرا
4.96261544
4.961544
1063857216425802545022.72.50.56
ایران تایر - پتایر
1.29292507
0.772494
45441211397181777.542.970.32
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.1593139
-4.583000
500015333362209.27-1.170.43
جام دارو - فجام
-0.01218261
-57849
133166088012.014.152.59
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.500829096
1.5529400
693022056276412006.474.462.46
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-0.01975072
-1.445000
1555864414464.094.514.15
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
1.008112725
212850
2743693507127250008.485.121.7
خوراک دام پارس - غدام
-2.91946684
-56541
4253727840104029.826.541.02
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
03884
-0.883850
120575656-20.3912.790.76
سیمان فارس - سفار
06396
-4.996077
10149026818.213.862.36
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03711
-0.273701
17642652968800025.2601.8
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
0.95113078
1.343090
2347257236156006.842.080.41
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.00714308
-2.4713956
92171540021.355.721.97
سیمان شاهرود - سرود
-0.19441027
-1.461014
62966648318705.410.740.72
سیمان خاش - سخاش
0.077310359
-2.0810136
31653312948759.663.071.49
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.02543929
-4.583750
969478580013.362.861.41
الکتریک خودرو شرق - خشرق
3.47414557
54624
30070013701435455412.613.790.5
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.37911314
-2.271289
28497363285004211.541.080.85
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-4.20451686
-51672
37602463459010019.61.122.31
سیمان غرب - سغرب
-0.532815
-1.062800
946432658445005.471.490.9
مس شهید باهنر - فباهنر
-0.07783852
0.753884
1078910415643335005.672.140.68
البرز دارو - دالبر
-0.03345985
0.226000
2324613855660504.642.041.78
بیمه دانا - دانا
4.89512400
4.982402
5879871412360000016.673.140.19
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
4.57141464
3.931455
1325483519405202836338.311.30.33
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
4.45382486
52499
67587211680224860005.911.136.34
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.18512157
-0.972140
15586333348350512504.121.143.98
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.21261408
0.991425
673388394771147520005.721.145.05
سخت آژند - ثاژن
0.71912241
1.892267
6388072143138964003.461.171.89
بانک اقتصاد نوین - ونوین
0.27251104
0.181103
695534376791449662421.741.220.23
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
1.7653980
1.77980
49445284847129638965.611.240.37
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
1.3464828
1.47829
2568539212775674137.741.240.16
گروه دارویی برکت - برکت
0.27251472
2.521505
42579163150048005.081.244.2
فنرسازی زر - خزر
1.5038810
0.88805
733547594404998108.321.040.98
شیشه همدان - کهمدا
0.28591754
2.521793
496938920206087.081.252.18
تامین سرمایه امید - امید
0.38221576
0.641580
1080939170877224004.891.274.2
بانک خاورمیانه - وخاور
01837
0.161840
329967606110220005.611.270.94
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
3.98162037
4.952056
45718629314132405013.961.3322.32
پارس خودرو - خپارس
-0.7576786
-1.89777
13994760110031785813922.191.290.29
ایران دارو - دیران
0.48721650
4.141710
34064584950004.471.340.57
واسپاری ملت - ولملت
-3.20041724
-4.551700
8407131449137920013.391.313.4
بیمه ما - ما
3.09941131
4.921151
37630843316965004.681.090.56
ماشین‌سازی اراک - فاراک
0.486827
0.12824
712885758985198975-19.6211.75
مخابرات ایران - اخابر
-0.45312197
-0.952186
227319249701318200004.631.362.65
داروسازی کوثر - دکوثر
2.91261378
2.461372
66817292174412020.260.780.58
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.210314233
0.2614300
1010682143851366368004.383.021.2
پارس سرام - کسرام
4.65273239
4.043220
465542150819434003.130.97
کاشی پارس - کپارس
-0.38124704
-2.544602
14069654127767.033.160.66
کارخانجات قند قزوین - قزوین
0.12614763
0.84795
711061338715727279.523.140.81
شاهد - ثشاهد
1.47191172
0.871165
3432607402231721734.830.7230.21
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
4.5216994
4.31992
7069694702425844009.90.768.22
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.246811
-2.83790
87525670748660009.440.733.58
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.27991069
-0.191070
1032778811039769680005.080.764.73
سیمان سپاهان - سپاها
-1.199824
-2.76811
916377755201880013.190.980.76
بانک پارسیان - وپارس
-0.1055947
-0.32945
455816943092250072018.730.790.21
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
1.43061418
3.361445
57170068108258076014.850.819.66
گروه بهمن - خبهمن
-1.0299961
-3.19940
1871517177696100005.550.834.6
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
1.29391096
0.741090
289287931695808808.460.914.26
زامیاد - خزامیا
-1.1524772
-2.43762
43548766336304269077106.690.910.27
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-3.0508858
-3.05858
82629370977220021.670.911.1
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.87261156
2.971180
743347878773479600.990
سیمان شرق - سشرق
0.6993720
-0.14714
4255932306419105637.20.991.01
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-1.13231921
-2.731890
772731148419210004.81.351.83
بانک انصار - وانصار
0.04572190
0.412198
397525872219000007.291.410.43
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
3.41362878
4.992922
12960537828780032.812.070.65
ایر کاپارت صنعت - خکار
-2.20551951
-2.261950
2143624418197550015.311.822.05
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-0.05711749
1.031768
1173908205314866506.021.792.94
داروسازی فارابی - دفارا
-0.79433622
-1.923581
457761631448800866.511.80.71
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
4.50992271
2.92236
68036331544954504026.611.887.73
پتروشیمی مبین - مبین
1.88214114
2.754149
406661016731586327284.521.851.51
ایران خودرو - خودرو
-2.08842438
-3.052414
5238864127733730140021.941.780.15
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.27812510
-0.62502
191692347991506000009.871.851.9
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-1.1152572
-0.462589
11839583045755247710.491.843.33
صنعتی آما - فاما
-0.26382647
1.662698
2200056238230011.091.881.89
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
2.27185267
4.995407
4437324012640803.291.760.86
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.45675013
-0.695001
122427461202506500006.11.886.04
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
0.63963147
-0.833101
24255977633236025001.90
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
0.50863162
-0.193140
567190179346797617.071.921.95
لعابیران - شلعاب
-4.34091807
-2.811836
1118597202128912058.931.830.59
کارخانجات داروپخش - دارو
0.54484614
4.384790
21904311010723070004.651.930.54
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.32211869
-1.231840
6471551209112140019.131.930.74
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-0.04252350
-1.062326
123903329091645000011.281.990.98
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
0.10072983
-1.172945
732852218759660006.011.771.57
قند نیشابور - قنیشا
-1.16412632
-2.142606
16758344152640025.141.710.92
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-0.64132169
-1.972140
528974211471878445007.111.46.42
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
0.80672749
1.392765
884025243127490006.571.571.16
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.07272753
1.052780
30692858259008.31.4317.81
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
0.09031109
1.171121
26123082898100253606.681.482.19
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
0.10341937
0.781950
19593338271670943.721.493.58
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
1.90022145
0.052106
4820465103412338685-31.321.5112.97
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.97132141
-3.332090
42056590011337677.531.50.96
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.95322182
-0.542191
37606158191730970009.431.542.51
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-0.4343917
-2.28900
1087949997294226378.181.550.2
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
1.15592888
1.932910
19134426552662166000005.291.591.5
کالسیمین - فاسمین
0.03755331
0.025330
225675112032106620005.661.712.49
تولیدی چدن سازان - چدن
0.19632552
-0.822526
1013343125857204160010.171.582.6
سیمان دورود - سدور
3.9589709
1.91695
112833858005454963-96.81.590.54
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
0.96112206
1.922227
1472147324811228546.091.622.65
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.30831952
3.292010
356727219352915.531.621.63
بانک صادرات ایران - وبصادر
0622
0622
1055584536565635951600-2.531.620.18
کربن ایران - شکربن
4.28154920
4.964952
26348561296412300007.551.690.94
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-2.90411772
-4.111750
649793411512120203123.531.60.76
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
1.65851655
2.151663
1516941251148819458.471.721.17
بیمه ملت - ملت
-0.05311881
-4.361800
82921553608507.841.351.36