صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
4.86773210
4.543200
1729213555048150004.151.2814.34
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
2.94522237
1.842213
24245995424407134010.471.210
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
4.25141692
4.991704
5130100867921150003.591.170
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
4.97122006
4.972006
2525069506574224014.881.220
لیزینگ ایران - ولیز
3.9881043
4.991053
375687396625800-55.381.221.39
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
4.48861420
3.751410
3738536453099128368006.081.212.1
بانک کارآفرین - وکار
-0.64241856
1.711900
1218504223715776000136.561.20.7
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-4.42481296
-4.941289
21407672759777600083.471.214.57
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
0.33712381
1.562410
6007321448166670007.131.250
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-0.14641364
-4.981298
7218894750200013.511.130
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
2.54842012
1.891999
3190516642190540007.731.270
سیمان هگمتان - سهگمت
-4.81932844
-1.342948
33133429424143024811.041.271.07
لبنیات کالبر - غالبر
4.95771863
4.961863
8683651618652050134.191.31.01
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
2.23681554
2.631560
57975649007404040013.761.291220.3
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
1.39941739
0.231719
13087945227603478000014.781.290
گروه دارویی برکت - برکت
0.22281799
1.671825
184341336611660011.171.310
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
3.28952041
3.742050
12143427247851469520009.991.380
لیزینگ ایرانیان - وایران
3.49961390
4.171399
1099965152913900008.691.21.99
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
4.94551443
4.951443
84385212187647905.911.156.98
سیمان شاهرود - سرود
0.52881711
0.881717
5422995138591010.021.391.25
بانک سینا - وسینا
0.15171320
-0.081317
11628429153471320000015.940.990.46
گروه بهمن - خبهمن
4.95051060
4.951060
91188579676106000005.170.790
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.89291130
1.071132
46572396526461412500016.160.840
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.46371288
-1.551274
47074160235420005.950.90
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
0.47821681
1.551699
547534933945562513.960.910
سیمان داراب - ساراب
0.20311480
0.411483
573078613320007.370.91.44
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
2.40351406
3.421420
1331638188763270004.590.950
بیمه البرز - البرز
-1.64181318
-2.311309
6321148832852720008.950.980
سیمان تهران - ستران
-4.46472204
-4.982192
5783748127503857000-70.211.49
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
-3.18571246
-0.541280
3637192453162300006.931.120
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.5961519
3.971570
21430633027342004.811.010
داروسازی کوثر - دکوثر
3.24471941
2.931935
9199781786104814024.131.070.7
بانک پارسیان - وپارس
-0.51241359
-1.981339
2681118361532289840-15.851.050.25
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
01614
2.791659
15364224825824003.521.079.95
واسپاری ملت - ولملت
4.95121399
4.951399
739521103511192006.811.112.56
بیمه پارسیان - پارسیان
4.68561698
4.991703
70779131201750940008.151.140
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
4.13391058
4.921066
432763460952200-10.521.131.63
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
2.24233055
1.743040
568364817364496437503.321.12270.88
زامیاد - خزامیا
4.9788991
4.98991
574284356915480123-6.041.360.51
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
0.71281978
3.462032
51479510581631850012.521.40
شاهد - ثشاهد
4.52381317
4.441316
1172799154535646347.50.7624.95
ایران خودرو - خودرو
4.58552851
4.882859
14302911407774362030059.22.090.13
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
3.74114215
3.494205
326437413760195111846.851.972.42
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
4.99833004
53004
23549867074495660011.891.910
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
1.71233267
2.683298
20359366598010012.711.950.85
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.46023461
-4.983304
1102323641038300015.641.920.46
مخابرات ایران - اخابر
0.85732353
1.972379
183824543721411800004.91.953.43
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-0.76342340
-1.42325
29631826934561600279.961.970
بانک ملت - وبملت
4.972450
4.972450
4734805711600312250000013.5520.46
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
4.78471314
4.941316
180688723741200915-106.132.090.21
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
0.08764570
-0.354550
256294117253899954.561.870
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
2.38543262
1.263226
142843746603556546-50.682.05144.4
سیمان مازندران - سمازن
-0.03852598
-0.652582
10101142624320333411.92.042.28
شیشه همدان - کهمدا
2.21673274
-1.283162
13338884367377164811.932.174.27
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
2.02243279
3.483326
73406245114765050.172.184.76
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
1.24672274
0.182250
84302619172320844-40.962.150.35
داده پردازی ایران - مداران
-0.22383567
0.143580
13418084786231855011.632.211.97
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
3.37863121
4.973169
2629768312808900-222.562.28109.38
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
4.96582452
4.972452
83197682040019983800014.091.90
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
4.29222770
4.972788
34548999571235450016.41.95.28
تامین سرمایه امید - امید
0.45991529
01522
2375887363391740005.61.42449.42
حمل و نقل توکا - حتوکا
4.79451836
4.971839
1197553219960588042.851.610.86
بیمه ما - ما
2.37882238
2.562242
1092038244433570007.681.460
سیمان سپاهان - سپاها
-0.20621452
-4.951383
46913653557400-42.471.461.75
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
4.9121132
4.911132
121151851371444449876-4.291.510.34
پتروشیمی آبادان - شپترو
4.97194856
4.994857
5994984291123059280-8.481.481.49
پارس خودرو - خپارس
4.9199917
4.92917
1980857818164208344966373.351.550.3
چرخشگر - خچرخش
3.74851716
2.841701
22464343855163379550.361.551.03
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.21191892
2.61937
20950040285140004.891.50
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-4.45152726
-3.42756
1074316292912267009.541.621.28
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
3.15895421
4.935514
7943104367157209005.181.870
ماشین‌سازی اراک - فاراک
1.86771309
4.121338
13985939183148229091-20.881.653.67
سیمان شرق - سشرق
-3.67651179
-4.981163
14764233174083128547-14.491.651.9
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.50342396
0.672400
8812142133160316368.231.680
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-0.48142894
-0.692888
30320987154986006.371.680
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.47062115
-1.652090
94106219542777206529.781.680.47
بانک خاورمیانه - وخاور
2.09152880
2.82900
17906855193172800006.251.731.32
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
4.99012651
4.992651
2400292636396586757.481.781.26
بیمه آسیا - آسیا
-1.14612415
-1.312411
17115494133555450012.211.720
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
4.918896
4.92896
42893623843956480022.340.770
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
4.7884941
4.9942
137870811297474903607.950.740
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
4.12813153
3.73140
8572652270301573347013.892.371.45
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
3.19972935
4.082960
196139576373233181.630.89
معدنی املاح ایران - شاملا
1.452320258
4.920946
3218066742541809.468.743.72
سیمان شمال - سشمال
0.1341494
1.211510
8115612216061568.611.051.71
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.050615815
-4.515111
1081163912001987.3813.680
سیمان قاین - سقاین
0.275812361
512943
557372309025021.3919.414.58
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
0.34888919
1.258999
4193537421494855.672.832.24
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-0.09894042
0.544068
23997897086094629.792.820.44
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
1.46341456
4.951506
60568790969888009.850.990
لعابیران - شلعاب
4.11552884
4.982908
6008221733461440-4312.522.41.12
لامیران - فلامی
0.02448213
1.698350
710649278020.294.073.32
داروسازی روزدارو - دروز
1.44272461
3.012499
1464743651722306220.72.392.88
آبسال - لابسا
1.10573292
0.893285
24530180811851201268.872.380.99
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
1.46885112
1.895133
243812125851120007.012.541.74
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
2.46394117
3.964177
43284317828234009.73.220.58
افست - چافست
0.24535313
3.025460
2193512037191008.713.491.9
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.2015957
-3.675750
3239619223351449.583.531.99
گلتاش - شگل
0.30096999
1.757100
4420831334995008.43.611.81
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
-0.11436992
-56650
169911524400-5.09-1.385.63
سیمان خاش - سخاش
-0.246912524
3.5412999
30823715655008.225.881.5
فنرسازی خاور - خفنر
03310
4.983475
3001662000-16.573.812.83
سامان گستر اصفهان - ثامان
-0.03982512
-4.972388
2148555751629.131.2213.62
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.007713000
-512351
34741115400026.038.312.18
صنایع آذر آب - فاذر
9.74762826
9.482819
225623563772826000-17.171.731.24
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.0362780
4.932918
2114259222400011.282.050
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
0.060811520
4.9612084
100012230400010.694.121.08
سیمان صوفیان - سصوفی
03648
-4.993466
3001200640022.812.881.39
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
0.02843524
53699
10004522300-385.755.620.6
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-7.98851912
-6.691939
8633889165042649064135.681.680.43
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.98753008
-4.972887
3200092752000-28.412.582.21
موتوژن - بموتو
-0.28526293
0.326331
91292571428175710.083.411.45
مارگارین - غمارگ
-10.97022597
-8.52669
215487955972181480-6.053.040.31
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.03186296
-4.995984
50031133280-5.86-2.6813.81
جام دارو - فجام
-0.655911511
-4.6311050
61116892088021.515.283.78
بیمه ملت - ملت
02426
3.462510
1275031691410010.191.60
داروسازی امین - دامین
-3.12812911
-4.992855
20700059124143838.171.991.86
سازه پویش - خپویش
0.038120990
1.0421200
15353320990007.52.610.37
سیمان خوزستان - سخوز
0.25675078
2.675200
31957165330070010.22.841.26
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
0.08368378
3.938700
138112167560012.793.370.6
تولید محور خودرو - خمحور
-1.62193336
-0.623370
35255411761403592-232.883.761.62
داروسازی ابوریحان - دابور
4.97349287
59289
483285448826746566.284.941.32
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
4.98783431
4.993431
37106561273051465008.160.690
دوده صنعتی پارس - شدوص
-2.01317788
0.597995
138024107593456011.6160.80.78
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
3.60842699
3.952708
841713522721728730008.661.620
سخت آژند - ثاژن
4.97052851
4.972851
921237262611404006.941.733.88
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
4.84122014
52017
64829911306090630017.944.81.41
کاشی پارس - کپارس
4.98676337
4.996337
12608279955607231.594.930.96
فروسیلیس ایران - فروس
0.02258910
-1.218800
82556736779171563.627.468.62
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.005219286
1.6219599
130296430018.989.542.34
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
2.4354333
4.024400
2933371271108325041.7411.330.28
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
4.88746567
3.856502
48982183216933491700-27.43-126.561.87
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
4.335312322
512400
47202582378439-67.921.41.51
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
4.91961109
4.921109
664520737443600-4.79-73.91.18
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
4.38163400
563775
234602148743170000150.18-20.363.01
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
2.70972388
2.372380
178312942581791000-4.39-7.3459.91
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
0.01019892
-0.779815
150361493452308-7.92-4.773.14
داروسازی زهراوی - دزهراوی
2.05817109
2.617200
7600113074106160-4.11-4.181.97
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
4.98887976
4.997976
106333848847051-8.76-2.411.45
بانک تجارت - وتجارت
4.88251160
4.971161
18121962421015253012000-0.86-1.490.33
کمباین سازی ایران - تکمبا
-3.32231164
-4.981144
2399583927943200560435.411.491.85
عمران و توسعه فارس - ثفارس
4.57521920
4.961927
852574163719200006.731.333.21
سایپا شیشه - کساپا
3.66122888
4.092900
282692816664240-41.855.731.35
سیمان دورود - سدور
-3.93811366
-3.661370
240669273288387655912.532.551.04
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.081311065
-4.9910521
259627442600012.327.965.18
قند اصفهان - قصفها
-1.043913650
-4.9913105
1627621326617508.829.560.76
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-545410
-545410
385021748158935027.0510.240.75
شهد ایران - غشهد
-0.90865344
-4.325160
232121201068800242.1913.8364.63
سیمان کردستان - سکرد
1.4671245
1.551246
6485338122739000-7.2675.932.99
فنرسازی زر - خزر
0.40931472
1.571489
3016251443973599632.51.91.79
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-1.08322009
0.22035
989139119870592617-25.192.241.61
داروسازی اکسیر - دلر
1.95355480
4.995643
7080540024660004.82.760.61
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
2.32041852
4.971900
12184923212038002.261.220
قند مرودشت - قمرو
-0.55845521
2.615697
23331127110420010.763.041.17
قند هکمتان - قهکمت
3.16837587
4.047651
661976502220758038.273.461.04
سیمان اصفهان - سصفها
-0.5148517
-58133
815166170340019.983.611.86
پشم شیشه ایران - کپشیر
-1.35084893
-0.44940
4517021873395052.474.091.38
لامپ پارس شهاب - بشهاب
0.61525070
4.925287
1597084821340-93.274.160.45
پتروشیمی جم - جم
-0.258818886
-1.7618601
632753119501813056009.394.642.73
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
2.94311574
4.971605
50776481331480008.560.985.57
رادیاتور ایران - ختور
4.99582522
52522
43746711037566005.621.160.49
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-4.92673763
-4.983761
2380990896055692432.532.231.87
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
4.97863184
4.983184
982613312863680005.712.351.71
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.02294369
-4.994152
7003436900-48.076.2676.8
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.297618535
-0.0218476
7889214801853500012.615.722.49
بانک صادرات ایران - وبصادر
2.68771108
3.341115
140032511552064042400-1.895.960.32
نفت بهران - شبهرن
0.76317432
3.1217840
13518624154532320010.245.892.57
باما - کاما
4.799110198
4.9910217
1227086125131019800011.735.856.46
پتروشیمی مبین - مبین
3.20038997
3.469020
1356594122061282252448.716.093.06
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.149258397
1.5359200
6770410554771509.796.034.09
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-0.37543715
0.833760
31508211701894650-98.456.021.72
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
2.66152893
3.832926
145983429173580053.266.431.26
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
4.99569542
59542
2576852459355807610.495.72.86
پارس سرام - کسرام
1.51454826
0.154761
162732785289560-16.236.591.69
نفت پارس - شنفت
1.192416039
0.6315950
1683207269972004875010.126.761.84
نفت سپاهان - شسپا
4.998629114
529114
167421848743305697006.967.141.66
مهندسی تکنوتار - تکنو
4.6683184
53194
3352611068509440-15.117.1911.14
مس شهید باهنر - فباهنر
2.68718866
2.158820
4567804050997425015.037.131.58
کارتن ایران - چکارن
4.98687558
4.997558
10853928203137744638.986.972.92
خدمات انفورماتیک - رانفور
0.406712096
3.312445
100134124810160640012.27.096.98
فولاد خوزستان - فخوز
2.030511105
3.8111299
1477906164121607115609.045.812.08
ایران ترانسفو - بترانس
4.12747518
0.157231
1772192133232819250021.055.675.12
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.293318121
-0.1518041
14616226691739616005.417.561.43
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
4.65452923
4.982932
21479846278730750-13.454.861.98
سبحان دارو - دسبحان
2.44323606
53696
20200074737141807.554.661.83
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
1.63215044
2.565090
13887447005252200025.784.631.28
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
3.45375272
4.985350
62052333171155594531.34.85.59
ایران ارقام - مرقام
1.31893918
1.863939
2621011102681959000-55.334.561.79
البرز دارو - دالبر
3.57144611
4.994674
541108252785764606.434.82.3
معادن منگنز ایران - کمنگنز
1.32995943
0.945920
2454361459120286316.544.743.75
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.45448400
0.448399
38081193198930240000012.334.755.3
معادن بافق - کبافق
1.618633275
-1.0532400
15419151316738188114.956.88
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.83437010
1.277040
38058326811051500041.835.4415.36
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-0.42611402
-2.561372
1277754717920981400010.14.980
پالایش نفت تهران - شتران
0.25517466
0.567489
1674998212506117918400011.885.010.87
پتروشیمی خارک - شخارک
0.770142396
1.0242500
26962211431847920008.025.134.73
سیمان بهبهان - سبهان
3.704829224
-526771
1564104571160732011.325.041.87
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-2.83181750
-4.281724
26752554680213225-9.15.057.83
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
3.178614802
3.7814888
822354112172620426760013.425.310.81
ملی سرب و روی ایران - فسرب
0.77025888
0.985900
4777542813189593612.385.321.46
پتروشیمی پارس - پارس
3.525240145
3.9240300
1886021757142408700006.495.533.28
گلوکوزان - غگل
0.503111386
-0.0811320
914351041227720011.17.130.91
به پرداخت ملت - پرداخت
0.093411793
111900
55626662170998506.977.791.23
همکاران سیستم - سیستم
0.01755719
1.435800
1742610068628009.194.477.34
دشت مرغاب - غدشت
0.0248329
58743
225244521062.317.250.18
پارس سویچ - بسویچ
-4.99476296
-4.756312
2532921595377760013.265.682.74
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
4.999550678
550678
249558126473405561635.0613.446.8
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.47336156
4.996433
781450781812207.324.74.9
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.5338957
-58555
23240199485469414.654.612.01
سیمان فارس - سفار
-0.07686509
-4.996189
15009151659716.094.462.24
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
02908
-4.992763
36313431440-127.272.753.5
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-1.58123050
-4.972945
59863176143350010.112.210
شیشه و گاز - کگاز
-4.96637329
-4.997327
780335571918322503.553.013.62
شهد - قشهد
4.512813803
513867
776001073277854412.315.121.35
نوش مازندران - غنوش
0.06023323
53487
19967166150326.422.162.15
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.70853691
4.993810
48939186553650-1.74-0.510.97
بانک انصار - وانصار
02086
0.12088
11475582395208600006.171.210.42
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.751505
-2.14503
24792663125322519475-0.24-0.110.52
قند نقش جهان - قنقش
-0.32474298
2.044400
163266959742222.26-6.490.22
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
0.81257693
1.37730
19145152184632011.025.682.38
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.14943352
4.993514
3938148547607.672.630.85
آلومراد - فمراد
4.90275820
4.995825
5669643300288297-32.478.223.82
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-2.025818475
0.2818910
174639132264166275027.079.583.08
آسان پرداخت پرشین - آپ
0.411114167
0.5414185
14820821322833400011.027.980.7
پالایش نفت تبریز - شبریز
3.454122793
3.3522770
1636808373078853282115.948.560.94
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
0.01079385
-0.919299
190441808446500037.068.734.03
داروسازی فارابی - دفارا
3.57995266
55338
1147406122106400-2.479.21.25
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
0.942215321
2.1215500
4811300737162757780015.518.941.96
پتروشیمی پردیس - شپدیس
3.484519096
4.0919207
12757252436111457600021.449.265.32
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.214213042
-3.612600
11831148773390613.239.653.08
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
1.57835919
0.3935500
494171775431028014.7910.554.65
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
1.357311052
511449
1604918415914888.313.810.57
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-2.39075022
-2.625010
71384035853587817139.9316.082.15
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
0.07975021
1.675101
789640441848-18.2619.084.02
فیبر ایران - چفیبر
4.99477862
4.997862
1221359601572400-28.7922.1912.35
معدنی دماوند - کدما
1.618942182
1.1842000
119005021265460181.0136.4615.74
سیمان ایلام - سیلام
0.11183583
3.413701
6000221477988-6.9943.141.77
خوراک دام پارس - غدام
0.23467689
4.998054
318026461340-14.7210.311.63
سالمین - غسالم
-0.71185719
-55472
1690092171570024.593.521.61
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-1.89324923
-4.984768
37753180492300186.053.541.84
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.39445303
-55058
185289430545287.554.582.5
ایران تایر - پتایر
4.78263374
53381
5595841888966546-611.354.610.43
ملی صنایع مس ایران - فملی
0.59564391
0.344380
11921334523472634600007.242.32.68
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
1.85393736
1.423720
331995912405216688017.442.855.98
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
4.9812213
4.982213
66079114621327800-29.732.80.89
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-1.79312848
-0.722879
54881115631793121-177.542.671.9
صنعتی پارس خزر - لخزر
4.995515322
515322
1262121934231668616.352.871.11
صنعتی آما - فاما
-0.07533982
-4.993786
497019358380017.382.752.81
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
2.60234061
4.64140
115250478215050336.562.831.79
شکر - قشکر
4.62362557
4.992566
33148384851140016.582.930.98
گروه دارویی سبحان - دسبحا
4.91934159
4.994162
1203277500469455305.312.940
سیمان غرب - سغرب
0.31245137
0.455144
79504315411009.42.831.78
تولیدی چدن سازان - چدن
4.96253363
4.993364
930271312926904008.781.833.28
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-2.7974344
-3.784300
7482313251282360015.722.780.62
سیمان فارس نو - سفانو
4.99795084
55084
23218271180417794007.212.851.18
پارس دارو - دپارس
-3.958810262
-3.5810303
87505898215502013.842.781.76
کویر تایر - پکویر
4.57993859
4.993874
446571172327013009.573.010.87
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
3.44174328
3.494330
761148329432460017.922.993.31
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
4.02193414
4.513430
23094117883231587750.973.061.38
سیمان خزر - سخزر
-0.17784491
-4.984275
394717103293018.242.951.61
پتروشیمی فجر - بفجر
4.9137111
4.997116
566529840288462215007.22.823.08
ایر کاپارت صنعت - خکار
3.42951900
3.431900
946775179995000062.171.822.27
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
0.99085402
0.265363
125354368011620600008.923.060
تراکتورسازی - تایرا
0.12374046
1.214090
67115275728280010.822.420.86
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.38053404
-4.983247
37504122428904017.112.31.75
گروه مپنا - رمپنا
1.69975086
2.25111
65914103352610172000013.392.352.61
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
51449
51449
856171124146492226.132.360.24
سیمان ارومیه - ساروم
4.92393516
4.983518
1365124480024612008.012.421.76
توسعه معادن روی ایران - کروی
1.025249
2.045302
2709895142241267082410.692.4122.1
گروه صنعتی بارز - پکرمان
3.49733640
4.983692
64280072339591964609.112.480.94
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
1.83254668
2.514699
200377893711890540007.812.450
قند لرستان - قلرست
4.98286110
56111
321391196414664008.312.51.44
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
1.65976309
1.66305
193982841223934731750006.992.692.75
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
3.38235135
-0.74932
3082241583154050014.312.4737.66
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-4.08763285
-4.993254
595999195865700030.332.431.12
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
1.80769124
1.549100
17350201583045620000010.942.590
داروپخش - وپخش
1.485611340
4.9911732
100252117695256005.962.590
ایران دارو - دیران
2.65531933
0.91900
386306747102449031.82.651.46
قند نیشابور - قنیشا
-1.42533873
-1.993851
486925188677460010.852.590.99
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-1.12246255
-3.276119
8629152447287806.652.572.32
پاکسان - شپاکسا
4.96836296
4.986297
6409314035339984014.322.750.84
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-1.27843089
-3.483020
131391940591590835-103.5330.92
کارخانجات قند قزوین - قزوین
1.54416642
1.826660
15646821039321931678.733.111.25
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
4.99693362
53362
154685452014447410138.044.411.17
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-0.45517218
-3.197020
4849834725984808.674.111.59
نیرو کلر - شکلر
1.64355999
0.35920
4469812681299950015.143.954.2
نیرو ترانس - بنیرو
0.87986536
4.216752
310834920317326800015.964.113.11
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
3.10965869
2.425830
139619881941723386112.764.095.32
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
2.7595922
2.765922
51214853032719838700010.284.093.77
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
0.17775639
-0.525600
107351976053919239359618.14.050
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
-1.89126796
-1.886797
19709413265097000-278.2540
مهرکام پارس - خمهر
4.58582121
4.982129
221136446891756188-2128.714.230.24
آلومینیوم ایران - فایرا
0.73424253
2.24315
27179105115580221063749.114.151.34
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-2.297410164
-1.7110225
2715506727601620328000010.033.830.71
حفاری شمال - حفاری
4.85563412
4.983416
203556269531777928432.764.282.56
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
2.934311366
2.7911350
452368514242622509.664.315.43
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-4.3025450
-4.995411
138142747218000023.564.091.83
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
4.32116784
3.846753
3967722692101760017.414.212.55
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.49796459
2.856610
28880119012279510311.654.253.84
بهنوش ایران - غبهنوش
0.03595570
4.895840
13038200520031.244.270.48
کارخانجات داروپخش - دارو
0.48266871
1.26920
73860512343550074.320.85
داده گستر عصر نوین - های وب
3.98815945
3.995945
434282842581802378000017.854.316.98
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
-0.43464582
-2.224500
3843217523368244.653.871.23
بیسکویت گرجی - غگرجی
0.23115204
3.995399
496527104080011.63.741.92
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
4.99884285
54285
368612158047116425.063.082.04
کالسیمین - فاسمین
2.87949647
2.389600
129531812496192940007.323.433.49
پتروشیمی شازند - شاراک
4.73324691
4.824695
1930194090545378282246.593.11.17
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
1.838928188
529062
11203321152702326.313.190.65
کابل البرز - بالبر
-1.74762811
-52718
60692165890862-96.833.120.83
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
4.82234956
4.994964
487160241480287213.423.324.37
رینگ سازی مشهد - خرینگ
0.86111757
1.441767
18503473250781865-146.253.240.2
داروسازی اسوه - داسوه
0.18217700
4.017994
1536312257750007.383.332.6
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
4.99294458
4.994458
8873782395597307999450.973.41289.46
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
2.00875637
0.855573
798162450056370009.593.420
پست بانک ایران - وپست
0.28992076
0.972090
63513291318567126446.213.740.4
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
4.55183009
4.973021
205357061801805400-9.033.571.53
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
4.87974750
4.994755
16491777783423325000017.213.571.53
بیمه دانا - دانا
-0.25493130
-4.972982
3154194469500010.333.480
الکتریک خودرو شرق - خشرق
4.31762102
4.962115
236924949801324260314.033.590.42
کشت و صنعت چین چین - غچین
0.17138772
3.929100
23072187720013.423.61.42
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
1.90466902
4.997111
106690759484142528.63.690.53
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.268415693
4.9816430
2391938162772007.83.722.88
کربن ایران - شکربن
2.384810089
0.679920
724182730625222509.313.671.51
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
03841
4.974032
400238081218.592.63.03