صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
پایین ترینبالاتریندرصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/EP/BP/S
اعتباری ملل - وملل
113012006.19
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
263628086.53
4.37382792
4.972808
46533981300529036808.212.331.98
کی بی سی - کی بی سی
269128325.24
2.03852753
4.972832
3788560104306607207.121.490.45
توکا ریل - توریل
194719972.57
4.94221996
4.991997
87856311753539920007.931.511.21
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
163017366.5
4.23221724
4.961736
25059674321241360014.991.512.45
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
231124546.19
3.03682409
4.962454
1447361348731798805.841.692.78
بهمن دیزل - خدیزل
438543850
4.97974385
4.984385
1350643850004.461.730.62
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا
225823644.69
-2.80852284
-3.322272
15453473529913600145.551.911.03
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
237524312.36
1.22522396
1.142394
63152321513053466844.431.930
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
259026994.21
-2.37832627
-3.272603
2741782720435201811.462.040.49
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
447045992.89
0.8424551
1.64585
289780313188127428005.822.1624.26
افرانت - افرا
320134387.4
1.49623324
4.983438
6251752078166200023.272.352.39
بیمه کوثر - کوثر
195719570
4.98931957
4.991957
50792399448925007.151.360
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
408143215.88
8.734272
9.984321
30363487129723128160009.832.430
بیمه پاسارگاد - بپاس
356036963.82
2.55983646
2.563646
15536285664930276910.752.430
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
211921692.36
4.64672162
4.52159
1126820243710810008.032.492.08
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام
323033654.18
2.61283299
4.233351
14426924759115465021.192.491.1
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
367536750
53675
53675
31300115396900015.662.792.47
داروسازی تولید دارو - دتولید
336534552.67
4.77063448
4.983455
5908132037127576013.972.841.06
صنعتی بهپاک - بهپاک
594061453.45
-0.97625985
-1.065980
733425439019152007.722.850.24
نفت پاسارگاد - شپاس
481648160
4.99244816
4.994816
3024449145661155840015.153.180.61
بیمه سامان - بساما
395040863.44
3.85414042
4.984086
20317148212606300015.933.180
زرین معدن آسیا - فزرین
820284342.83
4.74298414
4.998434
24340322048125242007.423.242.38
آسیا سیر ارس - حآسا
147014710.07
4.99641471
4.931470
189108278117680017.351.380.88
ریل پرداز سیر - حریل
147515484.95
3.59321528
4.951548
2465092237677299488019.281.343.41
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
370138985.32
-2.81073769
-0.953841
260887998335653500012.693.422.02
پالایش نفت شیراز - شراز
28598299004.55
-4.886628632
-528598
1548555443382942077213.7410.410.71
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
126313375.86
8.48431317
5.771284
267236535201185300-137.751.241.56
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
53503550002.8
-1.939754044
-2.0254000
301180162771297056006.1216.242.81
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
165017284.73
3.34141701
2.731691
36732566248680400010.231.5117.96
پاکدیس - غدیس
460648004.21
5.9954650
6.914690
427551991302000738.933.720.92
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
12000131909.92
4.164713131
4.3113149
22010289183834012.796.621.3
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
136314375.43
2.74771421
3.761435
10474831488710500-21.931.32.32
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
136614083.07
-0.42951391
-1.221380
66246592227820004.7910
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
170017935.47
3.27871764
-0.471700
480145847441000-231.131.950
بیمه میهن - میهن
113811380
4.88481138
4.881138
300031707000-4.732.70
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
11130116004.22
-1.189111467
-2.5811306
208471239013760408.016.230.84
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
2201242210.04
-2.85712312
-1.32349
110156925476936006.471.812.7
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
154316204.99
1.66241590
3.521619
21602383435206700037.081.33134.26
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
477850776.26
3.84625022
4.985077
42170921185022009.992.490.84
پتروشیمی مارون - مارون
64997649970
4.582564997
4.5864997
16125998800010.47.824.75
سیمان لار سبزوار - سبزوا
265826580
4.97632658
4.982658
3665429741593273-12.53-5.992.71
بانک دی - دی
9109322.42
4.7297930
4.95932
73898353687235952000-0.18-0.120.24
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
138713870
4.99621387
51387
13500018783220010.780.880
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
134914054.15
1.04171358
1.711367
1860251252633950004.780.990
آ.س.پ - آ س پ
111811180
4.97651118
4.981118
1680964187989440037.680.993.52
بیمه اتکائی امین - اتکام
135614023.39
4.26651393
3.671385
3407143474834825004.571.040
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
204121083.28
0.43882060
0.932070
2633064542426780004.31.260
بهمن لیزینگ - ولبهمن
182119185.33
1.58641857
4.871917
1279400237614856005.071.280.87
قاسم ایران - قاسم
388940634.47
2.7393976
0.963907
197486278522385600157.33.320.15
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
453245320
4.98034532
4.984532
414530187967980010.823.460.81
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
198020473.38
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
315631560
4.993156
4.993156
5087304160567498656016.572.910
صنعت روی زنگان - زنگان
862091005.57
0.81268808
2.98990
731366644288080036.786.563.18
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
10000105385.38
4.782310517
4.9910538
735555773511568709.947.433.33
پتروشیمی خراسان - خراسان
11345119995.76
-4.714511379
-3.6511506
92151310486203674097.457.353.43
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
14110145533.14
4.011514416
3.914400
3918225649518976020.347.975.01
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
971597150
4.9939715
4.999715
5601554438860080.129.055.28
پالایش نفت لاوان - شاوان
24102250033.74
-1.192724604
-2.2124350
1067574262912813274517.759.170.61
مبین وان کیش - اوان
20800211001.44
0.168220847
0.4220900
3462347218208470019.7814.113.75
بیمه دی - ودی
126013204.76
0.93461296
1.641305
5310323688432400003.781.590
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
653565350
4.99686535
56535
6275341016337508.493.421.66
پتروشیمی غدیر - شغدیر
451545150
54515
54515
106929483586950012.644.041.12
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
270027873.22
4.97182787
4.972787
2017299156212473790-15.346.131.14
پخش البرز - پخش
149515382.88
4.70991534
4.981538
423939650920400-7.881.430.06
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
170417040
4.99081704
4.991704
76029130938904188.461.560.76
مواد ویژه لیا - شلیا
520455997.59
0.51745440
2.375540
41873522784396617.952.182.11
ریل سیر کوثر - حسیر
202920802.51
-0.72892043
0.152061
1060751216796392911.821.451.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
10570111745.71
3.696111054
4.7911171
6384370680473123.511.32.41
بانک گردشگری - وگردش
70077010
5.7504754
6.31758
279337721064524000-2.061.260.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
7887880
0788
0788
4216833472800025.750.650.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
5735974.19
0.6849588
-1.88573
497726293352800010.550.520.1
بانک سرمایه - سمایه
122612260
01226
01226
100001249040008.67-0.090.15
بیمه نوین - نوین
9709700
-0.2058970
-0.21970
1800017145500011.535.011.38
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
812083753.14
-0.47358198
-0.248217
1024518405738609.935.980.46
ذوب آهن اصفهان - ذوب
245325473.83
-2.49322503
-1.912518
644514031613098305100933.465.811.72
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
940297163.34
4.97089714
4.999716
15073621464348570006.643.471.15
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
9650101865.55
3.329610024
510186
6343586359276662409.634.064.38
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
9501100505.78
-1.0969836
1.0610050
555236546122662146.773.541.89
عطرین نخ قم - نطرین
626862680
4.99166268
4.996268
1266347946270709.993.551.16
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
309631160.65
4.95283115
4.993116
13093404078529550163.693.570.93
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
725576265.11
3.71757533
57626
982677740347683896.243.661.97
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
532155935.11
-0.01845431
-1.555348
176546959108620010.853.530.98
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
451547294.74
1.04644635
3.14729
329719152892700012.233.760.35
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
570158442.51
4.92275840
4.025790
18269801066958400021.513.820.93
نفت ایرانول - شرانل
714075405.6
1.44127320
2.567401
238493417458146400006.723.991.07
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
599559950
4.99125995
4.995995
149568897899250217.844.720.34
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
278828462.08
4.2422826
4.982846
2365772668793258018.664.010.51
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
118712283.45
3.84621215
4.271220
11613552141141458000-3.864.422.18
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
572158912.97
1.09685807
0.895795
180267710468348594211.55.880
آتیه داده پرداز - اپرداز
10735110573
4.5211007
3.7910930
6185526809550350014.044.343.29
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
653268645.08
1.09826720
3.266864
4763973202537600174.350.59
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
617861780
4.99666178
56178
10201163043246013.764.41.96
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
798081692.37
4.93578164
58169
657557536897968015.224.480.9
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
15121156503.5
-1.780215283
-0.5815470
7856781200845849009.654.4512.19
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
273028173.19
1.16622776
0.262751
4369317121271110400-840.584.510
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
639367124.99
3.416611
4.996712
840911855594869740512.474.74.28
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
15580164315.46
2.441116031
516431
589353944824046506.295.11.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
744974490
4.98947449
4.997449
43083321148980012.095.170.48
آهن و فولاد ارفع - ارفع
728674902.8
-2.60037304
-2.617303
12441499087292160007.685.041.91
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
755079274.99
5.1877564
10.247927
57328434635376-18.913.839.52