صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 41 310590
2092.502
-16.12 -3.7 1.03
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 5.33
2.69091412
2253688 3220 11649000
17073.39132
8.94 1 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.17
0.63571583
1546842 2479 11081000
15624.6799
6.02 0.91 0
بانک اقتصاد نوین - ونوین 2.31
01175
2211 2 15428925
552.754
13.55 0.93 0.26
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.48
0.13681464
107512 158 2415600
5375.6020
5.8 0.93 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 0
02350
1950 5 3525000
650.003
3.04 0.94 10.5
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.25
-0.18451623
119686 192 3083700
9206.6213
3.57 0.94 0
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 1.93
2.22221472
500995 877 956800
5566.6190
1.8 0.97 0
زامیاد - خزامیا 2.19
0.8696696
2100800 1464 3848805
14588.89144
-4.24 0.95 0.36
بیمه آسیا - آسیا 1.06
-0.28861382
60751 80 3178600
4673.1513
6.99 0.98 0
لبنیات کالبر - غالبر 2.49
1.87061307
467283 622 457450
6068.6177
94.14 0.91 0.71
لیزینگ ایران - ولیز 2.32
-0.4667853
65691 54 511800
7299.009
-45.29 0.99 1.13
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.96
1.14941496
5419156 8130 107712000
16217.34332
7.32 1.01 0
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.11
0.2531189
984729 1179 10748560
10941.4390
5.09 1.02 1.75
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.51
-0.5062753
961784 2610 44736250
12655.0576
2.99 1.01 244.1
سیمان شرق - سشرق 3.01
3.6212744
3619354 2693 1974249
20800.89174
-9.14 1.04 1.2
داروسازی امین - دامین 0.75
-0.06621509
5738 8 1251565
1912.673
4.24 1.03 0.96
چرخشگر - خچرخش 2.57
4.80941155
1951080 2254 1099669
13455.72145
33.9 1.05 0.69
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.17
-0.06741483
38420 56 5487248
3492.7311
3.61 0.9 0
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.79
0.95511057
821293 870 2748200
14932.6055
9.36 0.88 830.02
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 1.69
2.02791610
868665 1399 1368500
7687.30113
9.53 1.11 3.07
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.18
0.5502731
721551 572 4386000
8589.8984
47.08 0.68 2.58
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.34
0.6849735
322560 239 1266425
8064.0040
24.74 0 1.17
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.64
0.5997671
1068300 726 5341160
14436.4974
5.67 0.53 0
گروه بهمن - خبهمن 2.44
1.1553788
2353810 1868 7880000
15088.53156
3.84 0.59 0
سیمان تهران - ستران 4.56
1.08441305
339970 449 2283750
13075.7726
-41.56 0.59 0.88
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 2.19
1.1662694
3854897 2684 7408450
20288.93190
17.31 0.6 0
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.16
-0.1119893
46000 40 2455750
5750.008
4.72 0.63 0
داروسازی کوثر - دکوثر 0
0.08451185
25000 30 639900
4166.676
14.73 0.65 0.42
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.34
-0.0951052
566050 595 4734000
15298.6537
3.43 0.71 0
بانک ملت - وبملت 0.85
0.09431062
1547164 1653 53100000
15950.1497
5.88 0.87 0.2
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.76
1.4541907
3076602 2854 11337500
17284.28178
10.38 0.72 2217.82
بانک سینا - وسینا 2.06
0.1034968
385362 377 9680000
20282.2119
11.69 0.72 0.34
بانک پارسیان - وپارس 3.71
0968
755516 727 22999680
20419.3537
-11.29 0.75 0.18
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.82
0.09831018
214245 218 1832400
10202.1421
6.82 0.78 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.89
2.71341552
1155103 1898 2824640
9957.78116
6.72 0.81 0
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01264
4007 5 4424000
2003.502
4.92 0.8 0
سیمان هگمتان - سهگمت 3.71
-0.05771732
111400 193 871023
9283.3312
4.21 0.8 0.64
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.46
4.5283831
784538 652 747900
10058.1878
-8.26 0.89 1.28
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.93
2.43261558
327466 513 1558000
4961.6166
5.46 1.08 2.61
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.21
-0.07331364
105847 148 27280000
4071.0426
11.79 1.09 0
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-1.1222820
39664 107 507600
3966.4010
-2.62 -1.2 6.18
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0.04
02353
2425 6 705900
1212.502
9.16 1.4 0.61
فنرسازی زر - خزر 4.54
4.25531029
5816924 5985 514497
14398.33404
22.72 1.33 1.25
تامین سرمایه امید - امید 0.17
01735
50603 88 8501500
7229.007
5.34 1.31 -285.66
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.27
1.20561511
494002 746 1024982
6415.6177
22.56 1.35 0.61
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 1.76
2.39892177
324799 713 2373574
7060.8546
-33.82 1.37 96.37
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.83
1.80181582
236442 378 522060
4546.9652
36.92 1.39 0.74
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.11
0.1141756
6000 11 447780
1200.005
4.02 1.38 0.45
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.48
0.31762527
388199 981 321350
7188.8754
15.5 1.4 0.76
تراکتورسازی - تایرا 0.21
02392
960 2 4305600
480.002
6.4 1.43 0.51
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 0
3.04592808
243025 695 2808000
4418.6455
4.78 1.7 0
تولیدی چدن سازان - چدن 3.34
0.18992638
341464 901 2110400
7941.0243
6.89 1.44 2.58
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 2.97
2.87431718
603853 1041 412320
4440.10136
205.54 1.45 0
سیمان دورود - سدور 6.01
2.5806795
718155 571 510149
9326.6977
-25.42 1.76 0.69
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.23
-0.13123805
1025584 3902 9185080
8538.04120
7.75 1.75 16.02
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1.78
02512
441936 1159 85705393
7244.8561
8.06 1.8 0
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 0.91
4.94412441
419770 1024 488200
6257.7667
22.54 1.8 0.83
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.9
01141
47519 54 3651200
5939.888
3.76 1.85 0
سخت آژند - ثاژن 1.62
2.77372112
502550 1061 844800
3457.59145
5.14 1.28 2.87
سیمان ارومیه - ساروم 2.29
-0.04072455
12522 53 1718500
2087.006
5.6 1.69 1.23
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2.22
1.2865866
12070780 10451 34004941
17989.24671
-3.28 1.16 0.26
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.09
01654
107999 178 8253460
5999.9418
7.29 1.24 0.76
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.01
-0.05251902
1155543 2192 51354000
22221.9852
6.1 1.14 0
پارس خودرو - خپارس 1.91
0.5882684
4295459 3173 15540671
16779.14256
4753.95 1.15 0.22
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.94
0.5641783
62888 114 624050
3309.8919
27.28 1.19 2.59
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.29
1.10851277
233187 300 1303306
5422.9543
-23 1.21 0.2
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.7
1.16031395
307423 433 1932764
6148.4650
98.99 1.22 0.31
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
4.9073962
11421114 11000 6047659
32172.15355
-15.35 1.21 2.69
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.44
-0.40091739
5582531 9761 141728500
14425.14387
9.21 1.22 0
مخابرات ایران - اخابر 2.86
0.73821774
1248924 2275 106440000
11251.57111
3.69 1.47 2.59
بین المللی محصولات پارس - شپارس 0
4.96751775
531171 943 914125
12245.8443
-59.49 1.72 0.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 5.01
0.14092132
190840 407 1129001
5157.8437
19.19 1.49 0.94
سیمان صوفیان - سصوفی 0
0.0531889
9000 17 1038950
2250.004
11.81 1.49 0.72
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.92
0.06123270
205635 675 15136791
4673.5244
5.93 1.58 1.93
پارس دارو - دپارس 2.45
-0.23925840
11500 69 1226400
1277.789
7.88 1.58 1
گروه مپنا - رمپنا 1.73
0.08753430
755174 2674 68600000
8485.1089
4.16 1.6 0.71
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.81
-0.13811446
159660 231 426543
7257.2722
-18.13 1.61 1.16
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.17
3.17992174
3879911 8515 1260920
9417.26412
10.15 1.66 3.48
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 1.19
0.82961337
131537 179 802200
8769.1315
-17.96 1.69 0.54
بانک تجارت - وتجارت 2.04
1.1925594
14238535 8479 27145800
31711.66449
-0.41 -0.76 0.18
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.96
-3.21816045
129555 805 2109705
3501.4937
-4.84 -2.92 1.92
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.53
-0.65924973
1462763 7258 99460000
7135.43205
4.91 1.87 0.35
واسپاری ملت - ولملت 4.71
-0.42281413
59162 82 1130400
4225.8614
6.88 1.12 2.59
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 0
03721
287 1 2232600
287.001
68.5 8.27 1.62
سازه پویش - خپویش 0
015047
232 3 1504700
116.002
5.76 0 0.26
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0.77
0.38436269
10000 64 192537
2000.005
-34.55 0.71 0.77
گروه دارویی برکت - برکت 0.17
01181
69060 81 4015400
7673.339
7.33 0.86 0
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.71
01154
6000 7 611620
3000.002
4.73 0.92 5.58
بانک خاورمیانه - وخاور 0
01721
3693 6 10326000
3693.001
3.73 1.03 0.79
شیشه همدان - کهمدا 1.22
01572
72269 114 1810944
24089.673
6.26 1.12 2.14
لعابیران - شلعاب 0
-0.06011664
27860 46 266240
27860.001
-2488.22 1.38 0.65
داروسازی اکسیر - دلر 0.92
03742
2950 11 1683900
983.333
4.99 2.66 0.47
مهندسی تکنوتار - تکنو 0
03493
282 1 558880
282.001
-16.58 7.89 12.22
داده پردازی ایران - مداران 0.9
-0.03722686
13300 36 1745900
1330.0010
8.76 1.66 1.48
مارگارین - غمارگ 3
4.52231641
485405 797 1378440
6591.4463
-4.01 1.93 0.19
داروسازی اسوه - داسوه 0.5
0.01865370
1950 11 4027500
975.002
5.14 2.32 1.81
فنرسازی خاور - خفنر 1.43
0.09842035
6917 15 407000
988.147
-10.19 2.34 1.74
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.83
-0.23737989
7800 61 1597800
1950.004
9.75 3.11 1.02
شاهد - ثشاهد 0.37
0.18711071
188000 204 2898803
11750.0016
4.58 0.66 84.32
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0
03377
955 3 55359161
955.001
29.61 2.84 193.93
قند لرستان - قلرست 0.32
0.55874860
25358 125 1166400
2113.1712
13.77 2.31 2.69
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.29
01363
35648 49 7666875
4456.008
19.54 0.79 0
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
0.01616220
880 6 5336760
880.001
12.46 3.98 1.04
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 0.37
-0.0611638
42595 69 7371000
865.003
6.3 1.04 0
داروسازی روزدارو - دروز 0
01848
1000 2 1293304
1000.001
165.72 1.8 2.16
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0
0.04764204
18300 133 12191600
6100.003
4.23 2.27 0
سیمان سپاهان - سپاها 4.39
1.0695756
323297 249 1852200
11546.3228
-31.55 0.75 0.91
کویر تایر - پکویر 0.87
02727
450 14 1908900
225.002
6.76 2.13 0.61
پشم شیشه ایران - کپشیر 4.9
-0.6313622
51100 183 543300
4645.4511
38.84 3.03 1.02
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
05940
200 1 2138400
200.001
7.14 3.38 1.31
آبسال - لابسا 1.22
-0.10751858
9000 16 668880
3000.003
716.15 1.34 0.56
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0
02871
459 1 4794570
153.003
3.67 2.03 0
قند مرودشت - قمرو 0.86
0.22494010
12897 53 802000
1612.138
8.27 2.43 1.1
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1.58
0.1335750
36040 28 300000
9010.004
-3.24 -49.98 0.8
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0.04
-0.126534735
1136 39 1736750
171.005
82.28 -11.15 1.65
سیمان داراب - ساراب 1.7
01046
11000 12 941400
3000.003
5.21 0.64 1.01
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.47
0.09441060
74748 80 954000
8305.339
-199.25 0.78 37.15
بیمه پارسیان - پارسیان 3.19
01176
7360 9 3528000
2453.333
5.64 0.79 0
شیشه و گاز - کگاز 0.02
0.07494010
7013 28 1002500
2337.673
1.94 1.65 1.98
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 1.06
4.88432856
204173 583 608328
5320.3438
21.05 1.99 0.31
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
01418
950 1 314713
475.002
17.62 0.69 7.69
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.5
-0.07251378
88900 121 6201000
12700.007
3.56 1.09 0
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 2.23
2.9081734
655089 1176 1300500
6550.89100
-3.19 -5.33 43.51
نیرو ترانس - بنیرو 0.22
-0.61444206
25021 101 2103000
2502.1010
10.27 2.64 2
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0
02133
1750 4 7771389
1750.001
6.02 1.43 1.01
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 2.11
3.2258960
828479 795 308023
10621.5378
17.31 1.56 0.16
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
05767
180 1 1384080
180.001
-1.38 -1.41 0.66
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0.06
0.09283237
3000 10 971100
750.004
9.02 1.56 23.74
سیمان خزر - سخزر 0
0.07932525
3000 8 580750
1000.003
10.26 1.66 0.9
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 1.43
0.38172630
43252 115 263000
5406.508
334.61 1.91 0.99
پست بانک ایران - وپست 0.32
01542
483444 746 4985981
34531.7114
122.02 2.59 0.37
سیمان بهبهان - سبهان 0
0.032515407
221 4 847385
110.502
5.97 2.66 0.99
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.09
01127
6950 8 1408750
3475.002
4.94 1.03 0
بیمه دانا - دانا 0.04
0.1162589
24179 65 3883500
2198.0911
8.55 2.88 0
کاشی پارس - کپارس 2.45
0.25864265
16625 72 374254
1847.229
21.26 3.31 0.65
مهرکام پارس - خمهر 1.75
0.34111765
60946 109 1461420
3809.1316
-1771.42 3.52 0.2
ایران ترانسفو - بترانس 0.25
-0.03765314
72100 381 19927500
9012.508
14.88 4.01 3.62
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 3.36
-0.017634154
4712 159 22951488
523.569
23.63 9.06 4.58
معدنی دماوند - کدما 0.01
4.994818015
61161 1102 540450
1698.9236
77.31 15.57 6.72
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 5.63
4.95633960
6252238 24762 20196000
23242.52269
-16.54 -76.32 1.13
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.32
01456
30810 45 9742096
5202.504
6.27 1.13 0
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.68
0.27691811
100103 186 5433000
5005.1520
8.18 1.01 0.24
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.02
0.5006803
239728 194 733893
9988.6724
-64.86 1.28 0.13
همکاران سیستم - سیستم 0.25
04021
12408 50 4825200
4136.003
6.46 3.15 5.16
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 0.78
03122
161 0 3682180
80.502
3.12 1.28 0
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 0
01858
1000 2 873260
1000.001
6.17 1.34 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0
0.04212379
5000 12 352092
1666.673
20.57 1.41 1.18
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.92
3.04841724
272251 471 1085442
6482.1742
-107.47 1.62 1.15
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 1.88
02094
7011 15 1256400
1752.754
-6.28 2.48 1.07
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 0.25
0.0464350
9502 42 3051318
1187.758
36.83 2.49 0.36
شهد - قشهد 2.56
-0.31868135
6390 50 1637576
1597.504
7.39 3.02 0.8
لامپ پارس شهاب - بشهاب 7.16
-0.33313890
10182 38 630180
1697.006
-71.56 3.19 0.34
بیمه ما - ما 0.86
01059
7000 7 1588500
3500.002
3.63 0.69 0
کارخانجات داروپخش - دارو 0
-0.05335626
1850 10 2813000
616.673
5.73 3.54 0.7
پتروشیمی جم - جم 1.35
0.027314665
22243 329 140784000
2022.0911
7.29 3.6 2.12
پالایش نفت تبریز - شبریز 1.35
012691
24130 306 49294522
2681.119
8.88 4.76 0.53
شهد ایران - غشهد 0
01794
101 0 358800
101.001
-65.14 4.85 19.04
قند اصفهان - قصفها 0.63
-0.09888093
41946 339 1578135
4660.679
5.23 5.67 0.45
کارتن ایران - چکارن 0
0.06346317
1435 9 1151273
1435.001
32.58 5.83 2.44
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 1.73
1.60713414
200057 683 853500
5129.6739
32.89 8.93 0.22
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0.99
0.3759801
431079 351 4405500
10514.1241
7.94 0.67 0
قند نیشابور - قنیشا 0.03
0.53942796
27000 78 559200
3000.009
7.83 1.87 0.71
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.49
02787
33050 92 7041356
6610.005
6.97 1.9 0.72
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 15154 1728354
17386.741801
-2.1 -1.85 0.68
بیمه البرز - البرز 5.62
-0.1079926
893478 827 3704000
16545.8954
6.29 0.69 0
سیمان ایلام - سیلام 1.98
-0.79911738
74370 126 716925
9296.258
-3.59 10.2 0.82
ایران دارو - دیران 0.69
0.35491414
44939 65 424200
2808.6916
13.17 1.1 0.6
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.72
-2.4211451
212368 304 362750
4247.3650
-13.71 1.24 1.07
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.82
0.21222834
64282 183 566800
3383.2619
6.67 2.22 0.4
جام دارو - فجام 0.14
-0.5367423
7182 51 593840
399.0018
13.87 3.4 2.44
سیمان خاش - سخاش 4.53
-0.06479268
970 9 1158500
242.504
6.08 4.35 1.11
معدنی املاح ایران - شاملا 0.02
0.252414301
4410 66 3003210
882.005
6.68 6.17 2.62
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.74
0.02553921
20334 80 2964276
1452.4314
4.17 1.61 1.45
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.25
-0.24532847
91059 258 1639872
4792.5819
4.07 1.8 1.33
نفت پارس - شنفت 1.72
-0.15037306
130734 951 9132500
3631.5036
7.76 4.77 1.01
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.23
-0.34921712
82841 141 770400
2958.6128
5.99 1.01 0.8
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 9.62
-3.59473406
114924 387 299728
2611.9144
-12.38 12.94 2.73
سیمان کردستان - سکرد 5.28
-1.8667736
615213 449 1619200
10985.9556
-4.29 44.89 1.76
سبحان دارو - دسبحان 3.09
-0.32453686
86179 316 2137880
5386.1916
4.34 2.68 1.05
رادیاتور ایران - ختور 3.05
-0.04712124
120249 255 637200
5465.8622
4.73 0.97 0.41
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
01663
1301 2 124725
433.673
-1.21 -0.33 1.34
کشت و صنعت چین چین - غچین 2.25
-0.16296129
6600 40 612900
2200.003
12.02 2.64 1.16
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 9.66
-0.12462405
8676 20 1924000
1735.205
9.76 1.77 0
پارس سویچ - بسویچ 0.63
03585
1600 6 2151000
533.333
7.55 3.24 1.56
سیمان مازندران - سمازن 0
02187
1175 2 2696571
587.502
9.96 1.71 1.92
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.01
0.575525867
2350 63 905345
783.333
15.41 5.83 0.43
موتوژن - بموتو 5.96
-0.10693738
23455 87 2543335
2931.888
5.99 2.02 0.86
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.8
01008
110943 112 4838400
5839.1119
6.82 0.69 0
لامیران - فلامی 0.4
-4.96785012
101778 510 300720
7269.8614
12.38 2.48 2.03
لابراتوارهای رازک - درازک 1.16
0.02099582
3480 34 5682126
696.005
9.72 7.09 2.26
سیمان خوزستان - سخوز 2.72
0.45863286
110688 366 2135900
3162.5135
6.6 1.83 0.81
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.64
-0.08292412
7350 17 256154
2450.003
-2.65 -0.73 0.44
داروسازی ابوریحان - دابور 0
-0.01685961
1000 6 1716768
500.002
4.03 3.17 0.85
البرز دارو - دالبر 2.52
0.03415865
42476 250 5454450
2831.7315
4.09 3.05 1.47
خوراک دام پارس - غدام 2.33
-1.86536208
43300 265 372480
8660.005
-14.73 7.33 1.32
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0.92
-0.16351221
54009 64 2442000
6001.009
6.64 0.76 5.43
صنایع آذر آب - فاذر 4.98
8.18822299
46053667 105871 2299000
13120.703510
-13.97 1.41 1.01
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 1.82
-0.01656075
12230 74 146408
611.5020
37.92 1.93 1.53
سالمین - غسالم 0
-0.15023323
9700 32 996900
1616.676
14.29 2.05 0.94
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.27
-0.05283789
2046 7 757800
409.205
8.45 2.72 1.4
صنعتی پارس مینو - غپینو 4.5
-0.28962410
35324 82 3036600
2207.7516
12.12 1.63 1.24
سیمان شمال - سشمال 3.24
-2.25191172
245077 282 1259983
6284.0339
6.36 0.79 1.34
سیمان اصفهان - سصفها 5.4
-2.22755355
43774 228 1071000
1509.4529
12.56 2.27 1.17
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 5.4
-1.23337528
152649 1148 3011200
10176.6015
8.38 5.41 3.52
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
-0.01975065
4200 21 2745230
1400.003
11.23 2.99 1.17
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
48939 186 553650
9787.805
-1.74 -0.51 0.97
دشت مرغاب - غدشت 0.01
-0.37898151
4689 36 435695
781.506
-12.49 890.99 0.2
بانک کارآفرین - وکار 4.05
1.03681072
1587459 1721 9112000
19843.2480
30.34 0.69 0.4
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 7.53
-3.07342113
8298421 17532 3169500
7396.101122
5.03 0.43 0
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 6.64
-1.29423127
1188935 3642 93810000
9666.14123
9.17 1.99 0
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
05603
172 1 1344720
172.001
8.38 4.23 1.73
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.02743643
551 2 364300
551.001
-40.08 5.22 64.04
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.02863501
965 3 518891
965.001
-19.87 4.88 0.68
نوش مازندران - غنوش 0
0.06033321
2000 7 166050
2000.001
326.23 2.16 2.15
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.04
2.541813232
755195 10116 79392000
12586.5860
14.86 6.42 3.68
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
1147558 2395 20860000
8693.62132
6.17 1.21 0.42
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
24792663 12532 2519475
19491.091272
-0.24 -0.11 0.52
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.5
-0.47333154
425964 1343 3154000
5604.7976
4.49 1.66 1.09
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
16326 69 597422
1632.6010
22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
64829577 54341 2208727
21000.833087
-5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 917 667000
9164.32150
0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 572241 25044000
11485.337958
14.7 5.17 6.17
سیمان فارس نو - سفانو 0
02911
400 1 1018850
400.001
4.13 1.63 0.68
لیزینگ ایرانیان - وایران 5.23
3.79151095
3283823 3594 1095000
13031.04252
6.85 0.95 1.57
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 5.97
0.1045958
183796 177 1532800
5105.4436
5.49 0.69 5.91
سیمان بجنورد - سبجنو 0
03361
2950 10 1317512
1475.002
5.4 1.99 1.12
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.2
3.89521547
903546 1398 773500
3877.88233
50.62 1.48 1.85
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.71
1.25637415
124030 922 2780625
2818.8644
6.31 2.81 3.55
ایران خودرو - خودرو 4.85
-1.15472140
4852453 10386 32742000
7104.62683
37.44 1.57 0.1
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.96682684
270963 727 1744600
12316.5022
9.72 1.72 0.39
داروپخش - وپخش 0.1
-0.56897341
38762 272 6166440
1211.3132
3.86 1.67 0
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 3.2
0.764215691
16219 256 850025
2027.388
14.64 1.78 0.36
سیمان غرب - سغرب 4.17
-0.1713503
53959 189 1050900
2569.4821
6.41 1.93 1.21
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 7.18
0.47723790
6014430 22795 613980
7632.53788
10.26 2.54 3.34
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.78
4.94052910
14178738 41261 1833300
12459.351138
-5.08 0.89 0.89
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.55
-0.015812687
10808 137 5074800
982.5511
6.31 3 2.33
پارس سرام - کسرام 2.74
0.07452685
21541 58 161100
5385.254
-9.03 3.67 0.94
نفت سپاهان - شسپا 0.44
4.991622527
21197889 477525 23653350
11421.281856
5.39 5.52 1.28
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
0.24488189
64081 550 73701000
4929.3113
32.34 7.62 3.52
سیمان قاین - سقاین 0
0.2058800
4035 37 2200000
807.005
15.23 13.82 3.26
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.1
-0.52645480
10000 53 695960
1428.577
184.56 4.18 4.37
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01589
700 1 1875020
700.001
-69.54 1.5 1.92
صنعتی آما - فاما 7.28
-0.31862190
36124 77 1971000
3010.3312
9.56 1.51 1.55
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
0.01513344
100 1 667200
100.001
13.13 6.6 1.62
بیمه ملت - ملت 0
01749
10000 18 4984650
10000.001
7.35 1.16 0
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.91
-1.77993642
5822434 21204 218520000
13323.65437
6 1.91 2.22
گلتاش - شگل 0.13
4.97355340
954841 5098 2670000
7638.73125
6.41 2.76 1.38
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.08
4.63241423
2175318 3110 633235
11212.98194
-118.45 2.63 0.16
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 4.12
-0.26366431
6400 40 1286200
3200.002
9.82 2.59 0.46
فروسیلیس ایران - فروس 0
4.97913268
1052575 3440 2857837
12530.6584
29.68 2.67 3.55
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 0
4.98314340
896195 3889 651000
12110.7474
11.14 2.69 1.63
پالایش نفت تهران - شتران 3.39
04007
632728 2535 96168000
7272.7487
6.37 2.69 0.47
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.6
-0.05743485
320132 1109 116747500
4212.2676
7.69 2.74 2.82
افست - چافست 0.1
-0.02394178
7185 30 2924600
1796.254
6.85 2.75 1.5
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 0
3.79964289
1077684 4675 15136739
14762.7973
7.74 2.82 2.55
معادن بافق - کبافق 1.92
-1.951416882
111371 1948 3418605
2855.6739
5.58 2.51 3.49
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
-3.14968241
37117 300 1186704
12372.333
6.2 2.84 0.43
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.31
-0.32797599
421948 3185 379950000
10291.4141
9.09 2.85 0
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.39
1.65154247
957594 4081 12470984
6341.68151
9.24 2.96 3.85
بهنوش ایران - غبهنوش 0
0.36263875
10257 42 1395000
1139.679
21.73 2.97 0.33
پتروشیمی شازند - شاراک 4.16
-2.23114382
2012433 8797 35336448
6491.72310
6.16 2.9 1.09
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 1.21
0.05511816
35149 83 454000
3514.9010
-8.36 3.02 1.23
سیمان فارس - سفار 0
0.8444421
19363 89 1030093
2766.147
10.93 3.03 1.52
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.3
1.06953024
56021 173 154224
4668.4212
29.47 2.55 0.81
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.47
4.54963470
267908 933 1388000
4619.1058
15 2.6 1.16
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2.33
0.32291864
811779 1513 1174320
7363.17109
278.47 3.18 0.37
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.25
3.79463638
1879450 6838 2728500
9304.21202
-148.95 2.14 0
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.74
-0.35374508
4760456 21459 338100000
11122.56428
4.99 1.92 1.97
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 0.38
0.22932623
296909 781 5246000
11876.3625
4.7 1.94 1.41
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.6
0.07943782
657576 2492 153171000
8776.7074
6.32 1.98 0
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.9
1.301410820
41048 447 1635984
1641.9225
11.55 2.03 0.78
کابل البرز - بالبر 5.06
-0.43031851
51880 94 586619
3458.6715
-63.76 2.05 0.55
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.5
2.26991622
2570109 4168 2145657
9809.58262
66.6 2.13 0.56
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
0.1042887
7561 23 2862287
1260.176
7.27 2.1 2.36
پاکسان - شپاکسا 1.9
4.7224879
596347 2909 2634660
6482.0392
10.99 2.13 0.65
کالسیمین - فاسمین 3.57
-1.0396477
324149 2067 12954000
2383.45136
4.92 2.31 2.35
پتروشیمی فجر - بفجر 1.78
0.285373
588285 3225 34924500
15084.2339
5.44 2.13 2.32
حفاری شمال - حفاری 0
4.97713438
1299286 4467 8957382
30973.1741
16.5 2.15 1.29
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.37
0.52893041
28497 89 334378
2192.0813
17.79 2.18 1.45
شکر - قشکر 1.44
0.57651919
56246 151 383800
2960.3219
12.44 2.2 0.74
قند هکمتان - قهکمت 3.6
3.75994995
300599 1502 1366632
3430.5885
5.44 2.28 0.68
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 1.54
1.5763287
161402 531 246525
5565.5929
13.61 2.27 2.51
کارخانجات قند قزوین - قزوین 1.34
2.0334818
622727 3009 1590888
5322.45117
6.33 2.25 0.91
کربن ایران - شکربن 1.29
0.42126199
45749 285 1549750
1874.9522
5.72 2.26 0.93
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.69
0.07235535
513469 2847 199260000
6339.1281
8.12 3.13 3.49
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0.76
04101
47095 193 6151500
6727.867
24.47 3.18 8.99
دوده صنعتی پارس - شدوص 4.31
-2.98235823
946560 5512 698760
8846.36107
8.68 45.46 0.58
ملی سرب و روی ایران - فسرب 5.92
3.42916334
252109 1597 2039548
4132.9361
13.32 5.72 1.57
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.68
-0.108344276
34647 1525 42062200
2017.8217
7.42 4.57 3.1
پتروشیمی پارس - پارس 3.01
-1.184433624
629103 21153 201744000
744.50845
5.43 4.63 2.75
فولاد خوزستان - فخوز 1.34
0.46149145
323979 2995 132346440
5683.8457
7.44 4.79 1.71
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.96
-1.136216533
35228 580 1983960
819.2643
6.81 4.86 2.14
بانک صادرات ایران - وبصادر 2.45
-0.7617912
11110451 10862 52713600
27501.12404
-1.54 4.91 0.26
به پرداخت ملت - پرداخت 3.23
0.51727774
283459 2215 11272300
6299.0945
4.6 5.14 0.81
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 8.63
0.10445751
128487 743 12605887
5139.4825
34.14 5.23 6.1
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 1.99
-0.255810139
232730 2347 18250200
3580.4665
10.27 5.92 1.3
داروسازی فارابی - دفارا 0.24
02550
68500 175 1020000
9785.717
-1.19 4.46 0.61
گلوکوزان - غگل 0.91
0.426510126
10786 112 2025200
1797.676
9.87 6.34 0.81
خدمات انفورماتیک - رانفور 0
4.997711303
1036404 11714 94945200
17869.0358
11.4 6.62 6.53
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.44
0.855516033
215037 3504 153916800
1972.82109
4.79 6.69 1.26
آلومراد - فمراد 0.92
0.14745434
10520 58 269176
956.3611
-47.08 7.22 2.36
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.96
-0.197213667
61903 828 27334000
557.68111
10.63 7.7 0.68
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 0.03
4.99292965
799984 2372 2118255
11593.9769
82.62 9.49 1.27
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.007313777
75 1 3407881
75.001
860.14 11.91 0
فیبر ایران - چفیبر 4.48
0.66526053
24372 150 1210600
3481.717
-22.17 17.09 9.51
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.25
0.51188837
13372 120 795330
636.7621
12.95 4.58 1.47
تولید محور خودرو - خمحور 3.28
-0.80523942
45419 175 1658561
3493.7713
-275.19 4.44 1.92
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 0.72
0.57681395
231743 324 627750
4930.7047
12.42 3.32 0.98
ایران تایر - پتایر 5.6
0.65262622
46603 129 751121
2589.0618
-475.09 3.58 0.34
نیرو کلر - شکلر 3.42
-0.29864007
67148 267 2003500
2166.0631
12.61 3.33 3.11
باما - کاما 3.24
-2.9755740
421428 2419 5740000
5853.1772
6.6 3.29 3.64
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.71
0.35954467
1927045 8613 31269000
8165.44236
16.18 3.36 1.44
ایران ارقام - مرقام 4.9
2.13432967
210134 667 1483500
3183.8566
-41.9 3.45 1.36
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.33
-0.02129449
249863 2359 130396200
4383.5657
8.57 3.39 0.52
سایپا شیشه - کساپا 2.12
4.22961725
891691 1771 396750
15923.0556
-25 3.42 0.8
آلومینیوم ایران - فایرا 0.03
4.9873621
2149538 7783 18821345
21712.5199
7.76 3.54 1.14
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.41
2.49662258
1006886 2452 1151580
8055.09125
-59.84 3.66 1.05
نفت بهران - شبهرن 1.16
-0.015313053
45203 588 33937800
982.6746
7.67 4.41 1.92
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.99
-1.51881232
230910 281 150111
4527.6551
-6.41 3.55 5.51
پتروشیمی مبین - مبین 3.19
1.49585632
1180346 6700 80267264
11803.46100
5.45 3.81 1.91
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.01
-1.01534192
259407 1087 2096000
3242.5980
21.43 3.85 1.07
معادن منگنز ایران - کمنگنز 0.4
0.42274989
337853 1685 1009774
3594.1894
13.88 3.98 3.15
مس شهید باهنر - فباهنر 3.97
2.79145045
1786375 9223 5675625
6741.04265
8.55 4.06 0.9
پتروشیمی خارک - شخارک 1.84
-0.023733732
6742 225 67464000
421.3816
6.38 4.08 3.77
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.94
-0.61816914
176244 1225 2578132
4005.5544
7.6 4.13 2.08
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2
0.02213609
2320 33 13609000
188.577
9.26 4.2 1.82
سیمان شاهرود - سرود 0.96
-0.08331199
9666 11 971190
4833.002
7.02 0.98 0.88